HUN / Hjemme Undervisningen i Norge - på Internett - Nyh9808.htm

NYHETER 1998, AUGUST /

Presseklipp, etc.


 NYHETER | HUNs FRONT-SIDE / MENY | DAGEN OG NUET NU / OPPDATERINGER | DEBATT | GJESTEBOK | HJELPER1 | HUNs BARNE-SIDER |

HUNs NOTATER | HUNs OPPSLAGSTAVLE | HUNs VISITT-KORT | HDA-08, 1998 | HDA | THE END |---
- 11.08. 1998, Allers, Ukebladet, s. spørrespalte :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)
 

Du har lov til å undervise barna dine hjemme

En leser av denne spalten etterlyste informasjon om hjemmeundervisning. Det er i dag minst 25-30 familier i Norge som selv underviser barna sine, men tallet er trolig høyere og stigende. I USA er det over en million barn som går på skole hjemme.
   Du trenger ikke søke kommunen om retten til å drive hjemmeundervisning, og du behøver heller ikke oppgi noen grunn for at du ønsker dette. Det er tilstrekkelig å melde fra. Kommunen oppnevner da en tilsynslærer, som gjerne er valgt av foreldrene. Denne tilsynslæreren er lønnet av kommunen og fører som regel tilsyn to ganger i året. Det kreves ikke noen formell lærerutdannelse for å undervise barna sine, så sant barna oppnår akseptable resultater. Driver du hjemmeundervisning har du også rett til å få skolemateriell og skolebøker av kommunen.
   Ønsker du mer informasjon kan du ta kontakt med oss som driver opplysningstjenesten for hjemmeundervisning.
   Kontakt Marta B. Straume,
   Londalsflaten 41,
   5260 Indre Arna,
   telefon 55 24 17 97 eller
   Christian W. Beck,
   Fjellgt. 25, 0566 Oslo,
   telefon 22 37 11 77.

***


 TIL TOPS | THE END |||   HUNs FRONT-SIDE / MENY |


- 15.08. 1998, Forsiden + s.7 + Internett, Namdals-Avisa, lørdag :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)

Hovedoppslag på forsiden, med stort farvebilde av familien :
 

Underviser barna heime

Nyinnflyttede Trude og Rune Hansen på Høylandet ønsker ikke at barna deres skal gå på ordinær skole. Nå starter de heimeundervisning. De mener at dagens skolesystem grenser til overgrep mot barna. Skoleledelsen er innstilt på å få en best mulig løsning. - Vi har hatt positive møter med familien, og jeg har god tro på at dette skal gå bra, sier skolesjef Hallvard Løkholm.
(Foto: Trond Eivind Nilsen)
                                                                                                                                    SIDE 7

Side 7 :
 

Skole på heimebane

HØYLANDET: Nå blir det heimeundervisning av elever også i Høylandet. En nyinnflyttet familie med fem unger har varslet at de ønsker å klare seg mest mulig på egenhånd. – Vi ønsker familien velkommen, og prøver å legge forholdene best mulig til rette for dem, sier skolesjef Halvard Løkholm.

NA - Trond Eivind Nilsen / NA © 1998.08.14 23:47

    Til tross for at heimeundervisning er en meget varm potet i noen andre kommuner, er det forsvinnende lite som tyder på noen konflikt mellom Høylandet kommune og den nye familien – tilflyttet for en måned siden.
    Snarere tvert i mot.
    Begge parter oppgir at kontakten så langt har vært positiv. Også spørsmålet om tilsynslærer skal langt på veg være avklart.
    – Men vi er nok spent på hvordan dette utvikler seg, sier foreldrene, Trude og Rune Hansen, som opprinnelig er fra Sør-Trøndelag. Akkurat nå er det tre av de fem barna som er i undervisningspliktig alder, det vil si på barnetrinnet. De øvrige to er yngre.
 

Blandet erfaring

    Familiens forrige bosted var Sveio kommune på Sørvestlandet. Også der skjedde hjemmeundervisningen i forståelse med kommunen. At familien flyttet videre, skyldtes ønsket om å vende tilbake til Trøndelag. Før man valgte Høylandet, ble ulike kommuner sondert.
    – De aller fleste steder i Norge har etter hvert akseptert heimeundervisning, selv om man ikke er kommet like langt overalt nord for Dovre, sier Rune Hansen, med klar adresse til Mosvik.
    Like greit har det ikke alltid vært for familien Hansen. For noen år siden bodde de i Sør-Trøndelag. Trusselen om at politiet skulle tvangshente ungene til skolegang, gjorde at foreldrene regelrett rømte fra bygda.
    – Vi måtte sette igjen mesteparten av det vi eide. Mye ble ødelagt og vi måtte selge gården, forteller familiefaren.
 

– Skolen er et overgrep!

    At foreldrene velger å undervise barna selv, skyldes flere forhold. Begge er kritiske til det de mener er mange uheldige sider ved systemet. I sum utgjør disse et overgrep mot barna, mener de.
    – Jeg mener skolen ikke makter å beskytte barna mot fysisk vold og dårlig påvirkning, slik den skal. Dessuten mener jeg ungene har det best sammen med foreldrene. Systemet er slik i dag at barn og voksne altfor raskt blir fremmede for hverandre, sier Rune Hansen.
    – Men er ikke dette å overbeskytte ungene?
    – Gradvis vokser de til, og de blir stadig mer selvstendige til å takle den store verden. Vi nekter heller ikke ungene å leke sammen med andre unger, eller delta på fritidsaktiviteter sammen med dem, sier barnefaren.
    – Hva betyr religion for dette standpunktet?
    – Vi er vanlige ikke-medlemmer av Statskirken. Vi tilhører ingen sekt, men gudstro og livssyn er en naturlig del av undervisningen vår, det vil si som en del av helhetstenkningen.
 

Liker seg ute

    Mye av undervisningen foregår utendørs når dette er mulig. Teori og bøker prøver man å konsentrere til visse perioder. Ofte jobbes det tverrfaglig. Svært mye skjer ute i skog og mark.
    – Av praktiske hensyn følger vi til dels Mønsterplanen, samt andre skoleplaner. Etter hva jeg forstår begynner også den tradisjonelle skolen å legge bort bøkene i perioder, sier Trude Hansen. Hun mener barn lærer mye mer ved heimeundervisning enn i skolen. Familien har dessuten en rekke datamaskiner å boltre seg med.
    – I USA blir slike unger foretrukket når de blir voksne. De beholder nemlig nysgjerrigheten og vitebegjær, supplerer pappa Hansen.
    Foreldrene håper at ungene kan ta sin eksamen etter endt ungdomsskolealder som alle andre. Likevel utelukker ikke foreldrene at ungene etter en tid kommer til å gå i vanlig skole.
    – Vi har vært på omvisning ved Høylandet barne- og ungdomsskole. Mye der var sjeldent bra og imponerende flott, og rektoren virket grei. Viser skolen seg å være like bra som førsteinntrykket, så kanskje, sier foreldrene.
 

Positiv skolesjef

    Skolesjef Halvard Løkholm innrømmer at temaet hjemmeundervisning kanskje kom litt brått på, men understreker samtidig at kommuneadministrasjonen ønsker å gjøre det beste ut av situasjonen.
    – Vi har sagt oss villige til å gjøre det vi kan for at familien skal lykkes. Jeg føler at vi har hatt to positive møter med dem, og jeg har personlig stor tro på at dette skal gå bra, sier Løkholm.

BILDE (farver / samme som på forsiden) 1 av 2, med teksten :
Familien Hansen først med heimeundervisning i Høylandet. Foran fra venstre sitter Idun, Gudmund, Frøydis, Balder. Bak: Mamma Trude med Stauda Sofie og pappa Rune.

---

BILDE (farver) 2 av 2, med teksten :
Nysgjerrigheten er stor, på det som spirer og gror

---

***


 TIL TOPS | THE END |||   HUNs FRONT-SIDE / MENY |


- 18.08. 1998, Forsiden + s. 7, Trønderbladet, tirsdag :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)

Forsiden, under headingen I DAG: :
 

Krever 10 mill.

** Rune L. Hansen mener 10 millioner kroner er en passende erstatning etter saken der han nektet å sende sin sønn til Jåren / Råbygda skole i 1993. Hansen har opprettet en egen hjemmeside på Internett der han tar et oppgjør med Skaun kommune.
                                                                                                                         SIDE 7

Side 7 :
 

Hjemmeunderviser krever 10 millioner

10 millioner kroner i erstatning er passende mener Rune L. Hansen som nektet å sende sin eldste sønn Balder til Jåren / Råbygda skole til skolestarten for fem år siden. Hansen har opprettet egen hjemmeside på Internett, og der tar han et oppgjør med Skaun kommune og alle dem han mener har stilt seg i veien for familiens planer om hjemmeundervisning.

Av Gunn Heidi Nakrem

Familien Hansen hevder at de var nødt til å flykte fra Skaun fordi krefter der motarbeidet deres planer om hjemmeundervisning. Men lengselen etter Skaun har vært der hele tida, og familien ønsker å flytte tilbake for å komme nærmere familien som er fra Trøndelag. Både Rune (42) og kona Trude (30) er fra Trondheim, og Rune opplyser på sin hjemmeside at han tilbragte sitt livs første sommer i Skaun. Familien kjøpte et småbruk i Skaun i 1990, og bodde der til i 1995.
   Fem barn har ekteparet Rune L. og Trude Skjærvik fått. Barna er i alderen 1-12 år, og Rune har selv tatt imot alle barna. Fire av barna er født hjemme, og den femte på «et tilfeldig sted». Rune har i tillegg enda et barn som han ble far til da han var 17 år gammel, og er blitt bestefar. Barna betyr svært mye for Rune, og han har hele tida ment at barna skal undervises hjemme.
   Det var i 1993 familien fikk varsel om at sønnen Balder skulle begynne på Jåren / Råbygda skole i Skaun. Men i et brev til skolekontoret opplyste Rune L. Hansen at «våre barn kommer noensinne aldri til å ha skolegang ved Jåren / Råbygda skole», og han uttalte at skoletilbudet ikke var godt nok. Kommunen slo imidlertid fast at barna hadde plikt til å gå på skolen. Gjentatte purringer og rettslig oppfølging førte ikke fram.
   Da familien ble pålagt å sende sønnen på skolen, ga de ved skolestart i 1995 melding om at de flyttet til Åmli. Noen dager senere var de å finne i Rindal kommune. Der var de heller ikke så lenge, og de flyttet til Sveio der de fortsatt bor.
   Til Sveio kommune har de opplyst at de var nødt til å flykte fra Skaun og oppgi den økologiske drifta på gården på Poesihaugen. Gården er nå solgt. Mens de bodde i Skaun skyldte de tusenvis av kroner til for, og de ble nødt til å slakte dyrene. Det kom også fram at døde dyr var blitt liggende rett utenfor fjøset. Senere har de fått krav om tilbakebetaling av tilskudd til gårdsdrifta, og de har gitt melding om at de ønsker utsettelse på planene om økologisk drift.
   Betydelig antall dokumenter fra familiens kamp for det de tror på, er lagt ut på Hansenss hjemmeside. Også dokumenter som er merket konfidensielle fra avsenderens side er med. Det er blandt annet lagt ut beviser i rettssak, brev fra skolekontoret og sosialkontoret i Skaun, pressemeldinger, omtale av mulig erstatningskrav mot Avisa Sør-Trøndelag, brev fra advokater, invitasjon til deres eget bryllup, flyttemelding og begjæring av primærpsykiatrisk undersøkelse av Rune Hansen. Mange av brevene ville i kommunens egen journal være merket «unntatt offentligheten». Videre er hans bokmanus lagt ut, og han har overfor Sveio kommune opplyst at han har jobbet som forfatter.
   Oppsiktsvekkende er det at selv en rapport fra Sveio kommune basert på en bekymringsmelding til barnevernet er lagt ut. I rapporten konkluderes det med at barna virker å være sunne og friske, og meldinga er derfor henlagt.
   Bakgrunnen for bekymringsmeldinga var at barna var dårlig kledd og at de ikke fikk leke med andre barn. Selv ikke bursdagsselskap fikk de gå i. Foreldrene benekter ikke dette, men argumenterer med at dersom gutter og jenter leker sammen er de å betrakte som kjærester. Barna forteller at de har egne bed der de dyrker blomster, urter og grønnsaker. Data er et sentralt element i undervisning. De fleste av barna karakteriseres i rapporten som glade og med evnen til å ta kontakt. Hjemme bor de trangt, men barna vet hvor de har tingene sine.
   Hjemmesida med alle de utlagte dokumentene er kalt Skaun skole saken / Olav Høstad-saken. Dessuten henviser Hansen til sine «bokverk» som ifølge forfatteren teller fire bind. Bindene skriver den uføretrygdede «som gjerne kan leses som kriminal- og skrekkroman», og bokverket inneholder omtale av det som har skjedd siden 1993 med tildels karakteristikker av ansatte i Skaun kommune, og andre som har vært i befatning med saken. Dessuten forteller han litt om seg selv.
   På hjemesida skriver han også at 10 millioner kroner vil være riktig erstatning for det familien skal ha lidd. Han vil at familien skal flytte tilbake til Skaun når erstatningssaken er over, men foreløpig føler han ikke at han har krefter til å føre saken. Hansen har også stiftet egen forening kalt HUN / Hjemmeundervisning i Norge, og han har vært i kontakt med andre som driver hjemmeundervisning. Ifølge hans notater har ikke Sveio kommune vært negative til hans hjemmeundervisning.
   Da Trønderbladet i går ringte telefonnummeret som var oppgitt på hjemmesida, fikk vi opplyst via en telefonsvarer at nummeret ikke lenger var i bruk.

---
 

- Helt ukjent

- Det har ikke vært noen henvendelse fra Rune L. Hansen til Skaun, sier Bente Wæraas ved skolekontoret i Skaun. Hun var helt ukjent med at Hansen har opprettet internettside med dokumenter og omtale av personer i Skaun.
   Hun ønsker ikke å kommentere saken, men slår fast at alle norske foreldre har plikt til å sende barna på skolen. Skal de drive hjemmeundervisning, må de forholde seg til regelverket. For å drive hjemmeundervisning kreves det at foreldrene følger en plan.
   Ifølge Wæraas har det ikke vært noen dialog mellom Hansen og Skaun kommune om tilbakeflytting for familien.

---

BILDE (av barn ved et hus) med teksten:
Rune L. Hansen nektet å sende sin eldste sønn til Jåren / Råbygda skole i 1993, og mener nå at 10 millioner kroner vil være passende erstatning for det familien har lidd i denne saken.   (Arkivfoto)

---

***
--- KOMMENTARER, REFERANSER, ETC. :
- Skaun-skole-saken / Olav Høstad-sakenhttp://home.sol.no/hunwww/Sss1.htm
-

***


 TIL TOPS | THE END |||   HUNs FRONT-SIDE / MENY |


 

***
--- KOMMENTARER, REFERANSER, ETC. :
 
 

***


 TIL TOPS | THE END |||   HUNs FRONT-SIDE / MENY |


---
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)
 

***
 
***


 TIL TOPS | THE END |||  HUNs FRONT-SIDE / MENY |

Denne side er fra (This page is from):

HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
N-7977 Høylandet, Norge.
Tlf. og fax: 74321530. Mobil: 95239408. Postgiro: 0826.0762.231.
E-mail: hunwww@sn.no
HUN har Internett-adresse:
http://home.sol.no/hunwww