HUN / Hjemme Undervisningen i Norge - PRESSE-DOKUMENTASJON /
Pdx9511.htm  /  PDNR *.rlh for NOVEMBER 1995  /

---


INDEX | THE END ||   HUNs FRONT-SIDE / MENY |                           <<<--- FORRIGE  --- || --- NESTE  >>>  

---
- 02.11. 1995, Adresseavisen, forsiden + s. 1 og 18, torsdag : «Til sykehus etter mobbing / 13-åring sendt til sykehus: Grov mobbing blir etterforsket», og «- Visste ikke hva som foregikk», begge av Bernt Erik Pedersen.
---
- 02.11. 1995, Adresseavisen, forsiden + s. 1 og 18, torsdag :
(Avskrift/kopi: HUN/rlh.)

FORSIDEOPPSLAG :

FOTO 1, (farvebilde, med rektor Per Kristian Øwre ved Rindal barne- og ungdomsskole), med teksten :
SJOKKERT: - Vi visste ikke hva som foregikk, sier rektor Per Kristian Øwre ved Rindal barne- og ungdomsskole.
Foto: OLA GARLI.
 

Til sykehus etter mobbing

Mobberne gikk hardt til verks. Så hardt at 13-åringen ble sendt til sykehus med hjernerystelse og hukommelsestap. Dermed er det fortsatt uklart hva mobberne egentlig gjorde med gutten i første friminutt fredag på Rindal barne- og ungdomsskole. Skolen har koplet inn politiet. Mobbingen av 13-åringen har pågått i hele høst uten at skolen har oppdaget det. - Mobbing har ødelagt mye av livet til sønnen min, sier guttens mor til Adresseavisen.       Side 18

OPPSLAG SIDE 18 :
 

13-åring sendt til sykehus:

Grov mobbing blir etterforsket

Av BERNT ERIK PEDERSEN

RINDAL:  I går gråt jeg, i dag er jeg sint, sier moren til 13-åringen. Lengre tids mobbing toppet seg fredag, da sjuendeklassingen ble sendt til sykehus med hjernerystelse etter å ha blitt utsatt for vold i skolegården. Politiet etterforsker nå saken.

   En stygg mobbesak er nå under opprulling i Rindal. Fortsatt er det uklart hva som egentlig skjedde på Rindal barne- og ungdomsskole i første friminutt fredag. Den 13-årige gutten har fått blackout og hukommelsestap. Først nå begynner ting å falle på plass.
   - Det som er sikkert, er at han ble holdt rundt halsen og slept rundt i skolegården, forteller moren. Tegn tyder på at "Arve" (fiktivt navn) kan ha blitt slått i hodet, men han har ingen ytre skader.
   Etter friminuttet gikk "Arve" inn til andre time. Da hadde han vondt i hodet, men fungerte tilsynelatende normalt, ifølge læreren. I andre friminutt lå han rett ut på en benk og var tydelig helt utafor. Andre elever spurte hva det var med ham, men han kunne ikke gi noe svar. Han husker heller ikke at han ble spurt. I tredje time skulle det være prøve. En jente rakk opp hånda og sa til læreren: "Se på Arve"! Da lå han over pulten.
   Klasseforstanderen kjørte 13-åringen hjem. Moren bragte 13-åringen til legen, som straks sendte gutten på sykehus. I ambulansen måtte 13-åringen få tilført surstoff. Sykehuset konstanterte hjernerystelse.
 

I avhør

   Adresseavisen treffer 13-åringens mor hjemme i Rindal. Gutten har vært i avhør hos lensmannen i tre og en halv time og er for utslitt til å fortelle mer, sier moren. Slik forteller hun hva som skjedde fredag: - Rundt halv tolv kom "Arve" hjem sammen med klasseforstanderen. Læreren mente det kunne dreie seg om en mobbesak, sa han til meg. "Arve" gikk inn på rommet sitt. Da jeg kom inn, hylte han og holdt seg rundt hodet. Han var helt ute av funksjon, snakket tull og så ikke klart. Han kastet opp.
 

Mobbet hele høsten

   "Arve" kviknet raskt til i løpet av helga, og var tilbake på skolen tirsdag. Mandag brukte hans to klasseforstandere hele dagen til å prate med klassen om det som hadde skjedd. "Arve" har nå fortalt om grotesk mobbing gjennom hele høsten. Elever i både sjuende, åttende og niende klasse har vært med i mobbegjengen. Moren ønsker ikke å fortelle om de mange enkeltepisodene - det synes hun blir for sterkt å gå gjennom en gang til.
   - Jeg skjønner ikke hvordan han har kommet gjennom høsten uten å bryte sammen. Jeg har lenge hatt følelsen av at det har vært noe. Etter skolen har "Arve" ofte vært trøtt, han har vært stiv i nakken og hatt vondt i hodet. Mens dagen etter kunne han være helt i hundre, slik han pleier.  Men han har aldri sagt noe om mobbing, selv om jeg har prøvd å spørre. Denne uken skulle vi ha foreldresamtale på skolen, og da tenkte jeg å ta det opp. Og så skjer det på fredagen ...
   "Arve" ble mobbet også da han gikk på Øvre Rindal barneskole. Mest psykisk. Men dette var et avsluttet kapittel, sier moren. Saken ble tatt opp og gjort slutt på. I sjette klasse var skoleforholdene blitt normale for "Arve". I høst begynte han på Rindal ungdomsskole, og dermed begynte også mobbingen igjen.
   - "Arve" har fått ødelagt veldig mye av livet sitt, sier moren. Hun er skuffet over at ungdomsskolen ikke er blitt skikkelig informert fra barneskolen om mobbingen.
   - Klasseforstanderen sa at de hadde fått høre en solskinnshistorie i forhold til det vi fortalte.
   Politiet etterforsker fortsatt hva som egentlig skjedde med "Arve" fredag.

*

FOTO 2, (farvebilde, med klasseforstander Arne Kvam, skolegården), med teksten :
RYSTET: - Dette er en politisak, og jeg har ikke lyst til å si noe til pressen. Jeg ble forskrekket da dette skjedde. Det ble vi alle, sier guttens klasseforstander Arne Kvam.
Foto: Steinar Fugelsøy.
 
 

- Visste ikke hva som foregikk

   RINDAL:  Først etter fredag har skolen blitt klar over at 13-åringen var utsatt for mobbing, forteller Per Kristian Øwre (33), rektor ved Rindal barne- og ungdomsskole.
   - Mandag hadde vi dannet oss et bilde av hva som var foregått, og da kontaktet vi lensmannskontoret, forklarer han. I løpet av høsten har skolen fanget opp det rektor karakteriserer som "noen enkeltepisoder" mot Tore. Men lærerne visste ikke at det dreide seg om grov mobbing.
   - Hadde vi vært klar over hva "Arve" har vært utsatt for i høst, ville ikke dette skjedd, forsikrer rektoren.
   Rindal barne- og ungdomsskole er en liten skole med rundt 130 elever. Men det er umulig å holde oppsyn med alle elevene til enhver tid, understreker Øwre.
   - Vi har to lærere på inspeksjon i hvert friminutt. Men i skolegården er det mange hjørner å gjemme seg i. Og mobbere trenger ikke mange sekundene av gangen. Hovedoppgaven vår er dessuten å jobbe med holdninger mot mobbing. Det burde være unødvendig å passe på at det ikke skjer overgrep på skolen, sier Øwre.
   - Det må være en tankevekker at en elev havner på sykehus før skolen skjønner at det har foregått mobbing?
   - Enig. Det er en klar tankevekker at slikt kan skje. Det sier jo også sitt om overgriperne. Jeg ble sjokkert da jeg hørte hva som hadde skjedd, sier rektoren.
   - Nå vil vi få oppklart denne saken, og bruke mye krefter på å jobbe mot mobbing på skolen.

***


TIL TOPS | INDEX | THE END ||   HUNs FRONT-SIDE / MENY |   

---

23.11. 1995, s. 10, Dagen, torsdag :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)

- NKS med hjemmeundervisningstilbud

Av SVEIN VILLY SANDNES

          - NKS utarbeider nå fjernundervisningsmateriell som foreldre som velger hjemmeundervisning med fordel kan benytte seg av. Dette sier lærer Marta Straume til Dagen etter at hun og førsteamanuensis Christian W. Beck kommer fra et viktig møte med ledelsen i Norsk Korrespondanse skole i Oslo.

          Nylig hadde Marta Straume, som er den læreren her i landet som har størst erfaring innen hjemmeundervisning et møte med ledelsen for NKS-skolen. Sammen med Straume møtte også førsteamanuensis Christian W. Beck ved Pedagogisk Forskningsinstitutt ved Universitetet i Oslo. Resultatet ble at NKS- skolen nå går inn med meget gode suppleringstilbud til familier som velger hjemmeundervisning.
          - Vi har en del foreldre som gjerne vil satse på hjemmeundervisning i stedet for å sende barna på den offentlige skolen, men som gruer seg for dette fordi de føler at en del av fagene blir for krevende når man kommer opp i 7. - 9. klasse. Som eksempel kan jeg nevne matematikk og engelsk.
          - Det som nå har skjedd - er at foreldrene kan koble inn NKS-skolen - slik at denne tar over der foreldrene føler at de ikke strekker til, sier Marta Straume. Videre viser hun til at mange foreldre helt uavhengig av egen kompetanse kan velge NKS-skolen i forbindelse med hjemmeundervisningen.
          - Når man kommer opp i 7. - 9. klasse tror jeg at mange foreldre vil føle en betryggelse ved å koble inn NKS-skolen.

Helhetsopplegg

          - Hvilket konkret råd har du til foreldre som vil velge hjemmeundervisning?
          - Ta kontakt med en av studieveilederne ved NKS-skolen og legg frem hele situasjonen. Da vil vedkommende komme med et forslag til helhetsopplegg. For eksempel at NKS-skolen går inn med engelskundervisning på 7.-klassetrinnet og matematikkundervisning på 5.-klassetrinnet. Det er så stor forskjell fra situasjon til situasjon at opplegget for hvert barn må "skreddersys". NKS har oversiktskatalog over studietilbud som man kan få tilsendt.
          NKS-skolen har i dag komplett tilbud i matematikk og norsk for hele grunnskolen. Om en tid vil et lignende komplett tilbud i engelsk også være ferdig. Videre arbeides det med tilsvarende for naturfag og samfunnsfag.
          Straume trekker frem at kostnadene er lave - særlig når man ser dem i forhold til det lærebøkene koster.
          - Dersom man velger full grunnskole for et fag, vil det koste kr. 2.200. Fordelt på 10 skoleår skulle det bli kr. 220. Dette er ikke mer enn det flere familier kjøper i sjokolade, tvist og andre godsaker for å hygge seg en lørdagskveld.
          - Hva med kvaliteten på NKS-utdanningen?
          - Jeg har selv brukt NKS-skolen i min utdanning. Derfor kjenner jeg denne undervisningsformen meget godt.
          - Kvalitetsmessig holder denne mål med god margin i forhold til undervisningen i den offentlige skolen.
          - Elevene har rett til å gå opp til privatisteksamen, slik at det er ingen problemer med å få karakterer.
          - Videre trenger denne opplæringen mye kortere tid enn opplæringen i den offentlige skolen. Dette vet jeg, for jeg har selv prøvd NKS-skolen, sier Marta Straume.
          På grunn av Marta Straumes høye kompetanse innen hjemmeundervisning har så godt som samtlige kommuner her i landet der det drives med hjemmeundervisning engasjert henne som tilsynslærer. I månedene som kommer vil derfor i praksis alle som nå har hjemmeundervisning her i landet få tilbud fra henne om å gå over på NKS-skoletilbudet.
          - Fordelen med hjemmeundervisning er at man slipper å konsentrere seg om pedagogisk tilrettelegging - noe som undervisning på skolen krever - slik at man heller kan konsentrere seg om selve fagkunnskapen, sier førsteamanuensis Christian W. Beck ved Pedagogisk Forskningsinstitut ved Universitetet i Oslo til Dagen etter besøket på NKS-skolen
          Videre viser han til at undervisningsopplegget fra NKS er lagt opp etter det samme prinsipp som hjemmeundervisningen. - Derfor vil NKS-opplegget være bedre egnet for hjemmeundervisning enn til svarende materiell for skolebruk. NKS-opplegget er skreddersydd for hjemmeopplæring, sier Christian W. Beck.

Utfordring for NKS

          - I dag er det et sted mellom 50.000 og 60.000 nordmenn som er elever ved NKS-skolen. For oss ved denne fjernundervisningsskolen vil det bare være en glede om mange foreldre som velger hjemmeundervisning blir våre kunder. Dette sier rektor Leif Vistven ved Fjernundervisningen ved Norsk Korrespondanseskole (NKS).
          Han opplever samarbeidet med Marta Straume og Christian W. Beck som meget interessant og fruktbart.

*

FOTO (s/h, som viser Marta Straume), tekst:  "Marta Straume er tilsynslærer for så godt som samtlige familier som har hjemmeundervisning her i landet."

***


TIL TOPS | INDEX | THE END ||   HUNs FRONT-SIDE / MENY |   

---
- 23.11. 1995, PRESSE-OPPSLAG  1 og 2 + forsiden / Avisen "Sør-Trøndelag" torsdag : "Rune L. Hansen har flyttet til Rindal / - Veldig uheldig", og "Rune L. Hansen har flyttet til Rindal:  Søker om å få drive med hjemmeundervisning", begge av Willy Karlstrøm.
---
- 23.11. 1995, PRESSE-OPPSLAG  1 og 2  + forsiden / Avisen "Sør-Trøndelag" torsdag :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)

På forsiden av dagsavisen "Sør-Trøndelag", med overskriften (invers) :
 

Rune L. Hansen har flyttet til Rindal

 Med følgende tekst under :
 Rune Leander Hansen, kjent fra Poesihaugen i Skaun og den såkalte skolenektsaken har flyttet igjen. Nå til Rindal der han har søkt om å få drive hjemmeundervisning.  Side 7

*

OPPSLAG 1 --- Med fet overskrift (invers) på side 7 :
 

  - Veldig uheldig

  Det kan virke som om Rune Leander Hansen og hans familie rømmer unna problemene etter hvert som de dukker opp. Familien rømte fra Poesihaugen og Skaun før opplegget med hjemmeundervisning ble vurdert og godkjent. Det samme skjedde i Åmli i Aust-Agder. Nå prøver familien seg igjen i Rindal.

WILLY KARLSTRØM

  - Det er veldig uheldig om familien på denne måten flytter unna problemene og rømmer fra, før avgjørelse kan få skje. Det kan virke som om at når en får noen på nakken som stiller spørsmål ved undervisningsopplegget hjemme, så rømmer en unna. Jeg tenker mest på ungene i denne situasjonen. For dem er det viktig med et stabilt oppvekstmiljø. Det får en ikke når en flytter unna problemene på denne måten. Det sier leder Tove Flåtten i livsløpskomiteen i Rindal til ST. Ingen har hverken søkt eller fått godkjent hjemmeundervisning i nordmørskommunen tidligere. Det har rett og slett ikke vært ei aktuell problemstilling.
 Men nå må Rindal kommune ta stilling til ei slik sak. Tove Flåtten bekrefter at livsløpskomiteen har mottatt brev fra familien Hansen / Skjærvik med et ønske om å drive hjemmeundervisning for sine to unger i skolepliktig alder. Balder skulle nå ha vært på plass i tredje klasse, mens Idun skulle ha starta i første i høst.
 Livsløpskomiteen skal ta stilling til saka i tirsdagens møte, og Tove Flåtten ønsker ikke å kommentere denne noe spesielle saka før møtet.
 - Vi kommer til å ta kontakt med Skaun kommune for å få orientering om deres behandling av saka, sier ho. Men noen dom, ut over pålegget om å sende ungene til skolen fram til framlegging av planer for hjemmeundervisning, foreligger ikke fra Skaun. Det samme gjelder for Åmli i Aust-Agder.
 Nå foreligger imidlertid planer for hjemmeundervisning. - De ser rimelig greie ut, sier Tove Flåtten, som meiner saka bør få ei rask avgjørelse.
 Ho bekrefter at både opplegget for hjemmeundervisning og hvem som skal utøve undervisninga må godkjennes.
 - Generelt hvordan ser du på at foreldre nekter ungene sine skolegang?
 - Det er ikke vanlig i Rindal. Vi har ikke hatt ei slik liknende sak. Generelt meiner jeg at ungene har svært godt av å omgå andre mennesker og skoleelever. Videre er det viktig med et stabilt og trygt oppvekstmiljø, sier Tove Flåtten, leder i livsløpskomiteen i Rindal, som har fått forespørselen om å få drive hjemmeundervisning fra familien Hansen / Skjærvik.

---

FOTO (helt øverst, kvadratisk, 1 spalte, i s/h) - med tekst :
Tove Flåtten

---

***

OPPSLAG 2 --- Med fet overskrift (invers) på side 7 :
 

Rune L. Hansen har flyttet til Rindal:

Søker om å få drive med hjemmeundervisning

 Rune Leander Hansen, kjent fra Poesihaugen i Skaun etter den såkalte skolenektsaken, har meldt flytting til Rindal kommune og søkt kommunen om å få drive hjemmeundervisning for sine barn, to i skolepliktig alder.

WILLY KARLSTRØM

 - Jeg hadde lite annet valg efter den aktive sadismen og terroren jeg opplevde i Skaun kommune, sier Rune L. Hansen på telefon fra sin bopel i Rindal til ST.
 - Valget var å kjempe eller å gå til grunne, sier han.
 Rune Leander Hansen, samboer Trude Skjærvik og de fire barna kom til Rindal 29. oktober. De kom til nordmørskommunen etter en kort periode i Trondheim. Dit hadde de kommet fra Åmli kommune i Øst-Agder. Hit flytta familien Hansen / Skjærvik etter at de møtte motbør mot sine planer om hjemmeundervisning for sine to skolepliktige unger i Skaun kommune.
 De to ungene er Balder, som i dag skulle ha gått i tredje klasse, og Idun, som skulle ha starta i høst i første klasse.
 

FIKK IKKE BOLIG

Rune Leander Hansen og familien flytta til Åmli fordi det der var to familier som har fått godkjent hjemmeundervisning for sine barn. Godkjennelsen i Åmli går både på det pedagogiske opplegget med undervisninga og godkjenning av foreldrene som kompetente undervisere.
 - Hvorfor flytta dere fra Åmli?
 - Vi fikk ikke bolig i kommunen, sier en ordknapp Rune Leander Hansen til ST.
 I Åmli kommune ble aldri søknaden om hjemmeundervisning for de to ungene til Rune L. Hansen og Trude Skjærvik behandla. En kom rett og slett ikke så langt før familien på ny var på flyttefot ut av kommunen.
 Nå er familien på plass i Rindal og et undervisningsopplegg er lagt fram for livsløpskomitéen. Det kan leder Tove Flåtten i livsløpskomitéen bekrefte overfor ST.
 Men Rune L. Hansen og Trude Skjærvik kan ikke vise til egen undervisningskompetanse noe særlig ut over niårig grunnskole.
 

HEILT ALMINNELIG

- Hvilket undervisningsopplegg er dette?
 - Det dreier seg om et heilt alminnelig undervisningsopplegg for hjemmeundervisning, sier Rune L. Hansen og bekrefter at han ikke akter å sende ungene sine til skolen i Rindal heller, der Bolme skole blir den naturlige for dem.
 Familien Hansen / Skjærvik leier rom på Oppistu og Aune i Rindal og har vært på plass i kommunen siden 29. oktober.
 - Hvilke planer har dere for framtida?
 - Bortsett fra terroren vi opplevde i Skaun, er vi blitt rimelig godt behandla. Jeg håper å få være i fred, sier han. Noen konkrete planer kunne han ikke komme med overfor ST. Rune L. Hansen og Trude Skjærvik er fremdeles uten arbeid og lever på uføretrygd.
 - Vi har planer om å få kjøpt et hjemsted i Rindal, eller hvor som helst i inn- eller utland, sier han.
 Familien har meldt flytting. - Vi har aldri gjort noe ulovlig og kommer heller ikke til å gjøre det, sier han.
 Mens han og familien bodde ved Poesihaugen i Skaun ble han stevna for Midt-Trøndelag herredsrett med begjæring om midlertidig forføyning. Her ble han pålagt å sende de to skolepliktige ungene til skolen i påvente av behandling av saken om hjemmeundervisning. Men så langt kom en aldri. Undervisningsopplegg og planer for hjemmeundervisninga ble aldri lagt fram. I tillegg flytta familien fra Skaun. Dermed ble det en ikkesak for Skaun kommune.
 Nå er altså familien på plass i Rindal og prøver igjen å få gjennomført et opplegg for hjemmeundervisning.

---

FOTO (relativt stort, i s/h) - med tekst :
I RINDAL: Rune Leander Hansen og Trude Skjærvik er på plass i Rindal, der de prøver å få gjennomført et opplegg for hjemmeundervisning for sine unger.

---

***

---


TIL TOPS | INDEX | THE END ||   HUNs FRONT-SIDE / MENY |   

---
---

TIL TOPS | INDEX | THE END ||   HUNs FRONT-SIDE / MENY |   

Denne side er fra (This page is from):

( PS: Se efter hovedmeny og  evt. ny adresse ved å klikke her! )

HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
N-7977 Høylandet, Norge.
Tlf.: 74321530. Fax-modem: 74321530. Mobil: 95239408.
Postgiro: 0826.0762.231.
E-mail: hunwww@online.no
HUN har Internett-adresse:
http://home.sol.no/hunwww