HUN / Hjemme Undervisningen i Norge - PRESSE-DOKUMENTASJON /
Pdx9701.htm  /  PDNR *.rlh for Januar 1997  /

---


INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END |

---

20.01. 1997 - Stavanger Aftenblad / Internett / http://stavanger-aftenblad.no/nyheter/sandnes/1997/0120/083807.html :

Skolen er hjemme i egen stue

Av Toralf Sandø

Siden august i fjor har ekteparet Kjell og Ann Mari Lende undervist barna sine hjemme. Fra ni om morgenen til to om ettermiddagen er stuen i hjemmet på Bryne klasserom for de fire skolebarna.

Vi har alltid vært opptatt av barn og opplæring, og for to år siden begynte vi å lese om undervisning hjemme. Etter et treff om hjemmeundervisning i Hardanger i sommer bestemte vi og ungene våre at vi ville prøve, forteller Ann Mari Lende.

Hun er utdannet lærer og har hovedansvaret for undervisningen, men også mannen Kjell, som driver regnskapskontor hjemme, hjelper til i familieskolen. Undervisningen skjer i forståelse med Time kommune og skolesjef Sverre Torstensen har tilsyn med undervisningen.

Ikke protest Familien Lende har seks barn. De fire skolebarna, som er i alderen fra åtte til fjorten år, var elever ved skolen som Jæren Kristne Senter driver i Sandnes. Men foreldreparet understreker at hjemmeundervisningen hverken er en protest mot den offentlige skolen eller den private menighetsskolen. Ann Mari Lende er selv ansatt ved skolen, men har permisjon etter at familiens ferskeste medlem kom til verden for åtte måneder siden.

Rent praktisk passet det veldig bra å starte skolen hjemme mens jeg hadde permisjon. Nå skal vi prøve hjemmeundervisningen dette skoleåret, og så vil vi senere bestemme oss om vi vil fortsette, sier Ann Mari Lende.

Fikk velge Foreldreparet forteller at barna fritt fikk velge om de ville ha undervisning hjemme hos foreldrene. Dersom noen av barna hadde ønsket å fortsette på menighetens skole i Sandnes eller starte på den offentlige skolen i Time, så ville det være helt i orden, sier ekteparet. Erfaringene etter et halvt år er at de tre yngste kan tenke seg å fortsette hjemme, mens eldstemann Kjell Andre på 14 vil tilbake til skolen i Sandnes.

Vi forsøkte å få ham inn på skolen etter jul, men da var det dessverre ikke plass. Men han vil få plass i Sandnes til høsten igjen, sier Ann Mari Lende.

Mer med barna Bakgrunnen for familiens utradisjonelle skolevalg er foreldrenes ønske om å følge barna ikke bare i fritiden, men også ta en mer aktiv del i opplæringen.

Vanligvis opplever foreldre barnas opplæring mest fra leksesiden, og det kan jo være et slit for mange. Nå får vi være med på en større del av barnas liv. Dessuten følte jeg som lærer for en klasse at jeg ikke rakk over alle. Her får vi bedre tid til hver enkelt, og som foreldre kjenner vi barna bedre og har større mulighet og forutsetning for å tilpasse undervisningen for den enkelte, sier Ann Mari Lende.

Plan og frihet Skoledagen hjemme starter med fellesfrokost og morgensamling. Deretter er det undervisning. Foreldrene, og ikke minst barna, ønsker en strukturert skoledag. Derfor har hjemmeundervisningen sine faste rutiner. Hvert av barna har sin egen ukeplan, som er oppdelt i dagsprogram. Ukeplanene baserer seg på månedsplaner, som er forevist skolekontoret i Time. Undervisningen baserer seg på gjeldende mønsterplan for grunnskolen.

Men det er klart at vi også har en større mulighet til å gjøre ting spontant. Vi har blant annet hatt heimkunnskap hjemme hos mormor med kakebakst og middagslaging. Nå skal vi til å pusse opp huset, og da kan ungene få være med på noe av det praktiske arbeidet vi skal gjøre. Og skulle vi ønske å legge opp engelskundervisningen med en tur til England, kan familien reise bort og bo hos noen venner en uke eller to, sier Kjell Lende.

***


TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END |

21.01. 1997 / Stavanger Aftenblad / http://www.stavanger-aftenblad.no/nyheter/nytt/1997/0121/091405.html :

Mange vil ha hjemmeskole

Av Eldri Espedal Storhaug

Hjemmeundervisning i stedet for vanlig skolegang vil bare øke, mener Svein Helge Grødem, leder for Foreldreaksjonen for 6-åringer.

I løpet av det siste halve året har organisasjonen hatt mellom 80 og 100 henvendelser angående hjemmeundervisning. Men foreløpig har han ikke noe konkret eksempel å vise til i Rogaland.

Aftenbladet skrev i går om en Bryne-familie som valgte å undervise fire av barna hjemme fordi de ønsket å ta en mer aktiv del i opplæringen. De som Svein Helge Grødem har hatt kontakt med er vesentlig foreldre som misliker at seks-åringene deres skal inn i det offentlige skolesystemet. Noen familier har snakket om å slå seg sammen om å drive hjemmeundervisning for seks-åringer.

Sitter på gjerdet Spesielt i Nord-Norge har det vært stor interesse for hjemmeundervisning. Vi har også fått mange henvendelser fra Bergenskanten. Vi synes det er flott at det blomstrer på denne måten. Jeg tror at når først noen setter i gang med hjemmeundervisning vil flere følge etter, og vi vil få en smitteeffekt og det vil danne seg modeller, sier Grødem.

Oppfordrer Folkeaksjonen for seks-åringer til hjemmeundervisning?

Vi ber folk sette seg inn i problemstillingen. Seks-åringene er ikke nødt til å gå på skolen. Loven sier bare at de skal ha undervisning. Vår jobb er å peke på alternativet som hjemmeundervisning representerer, sier Grødem.

Ved Kommunalavdeling undervisning og barnehager (Kub) i Stavanger er det hittil ikke kommet henvendelser fra foreldre som ønsker hjemmeundervisning. Skolesjef Aud Selnes lover å utrede eventuelle saker i henhold til norsk lov. For øvrig ønsker hun å reklamere for Stavanger-skolen som hun mener er et godt tilbud.

Foreldrenes ansvar Grødem mener foreldre ikke er pliktige til å gi beskjed til kommunen om at de ikke har tenkt å drive hjemmeundervisning. Derimot er kommunen pliktig til å føre tilsyn med at barnet får den undervisningen det skal ha. Skolekontoret har derfor plikt til å sjekke opp dersom barna ikke blir sendt til skolen, sier Grødem.

Foreldreaksjonen har laget en rammeplan til hjelp for foreldre, men denne er laget før den nye læreplanen L 97 forelå. Vi har også skrevet en del om foreldrenes rettigheter og plikter og sendt ut et brev med veiledning om hvordan foreldre kan gå fram dersom de ønsker hjemmeundervisning, sier Svein Helge Grødem.

***


TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END |

---

---


TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END |

---


TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END |

Denne side er fra (This page is from):

HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
N-5520 Sveio, Norge.
Tlf.: 52740864. Fax-modem: 52740435. Postgiro: 0826.0762.231.
E-mail: runehan@sn.no
HUN har Internett-adresse:
http://home.sol.no/hunwww/index.htm