HUN / Hjemme Undervisningen i Norge - PRESSE-DOKUMENTASJON /
Pdx9704.htm  /  PDNR *.rlh for April 1997  /

---


INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END |

---

29.04. 1997, lederplass 3/3, s. 3, Dagen, tirsdag :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)

Hjemmeskolen

Av sjefredaktør Finn Jarle Sæle

          Vi står foran en ny stor tid for friskolen og hjemmebasert undervisning. I Tyskland får i dag 14 prosent av elevene i den offentlige skolen ekstraundervisning, som hjemmet ordner med.
          Foreldrene er redde for at den offentlige skolen er så svak at barna ikke får gode nok kunnskaper med seg på livsveien. Det hører med til historien at det ofte er de beste og ikke de dårligste elevene som får denne ekstraundervisningen.
          Like til nå har den tyske husmoren vært hjemmearbeidende i stor utstrekning. Men Tyskland har ikke av den grunn fått noe dårligere nasjonalprodukt enn skandinaviske land, hvor 75 prosent av kvinnene er yrkesaktive.
          Ekstraundervisningen fører både til mer kunnskap og til bedre sosial adferd. Det sier nyhetsmeldingene fra Tyskland.
          Vi går inn i en tid hvor hjemmet vil spille en større og større rolle. Og vi trenger et politisk systemskifte som tar hensyn til det.

***


TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END |

---

---


TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END |

---


TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END |

Denne side er fra (This page is from):

HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
N-5520 Sveio, Norge.
Tlf.: 52740864. Fax-modem: 52740435. Postgiro: 0826.0762.231.
E-mail: runehan@sn.no
HUN har Internett-adresse:
http://home.sol.no/hunwww/index.htm