HUN / Hjemme Undervisningen i Norge -    Rn001.htm

RELATERTE NYHETER:

---


INDEX | NYHETER-SIDEN | ANNET | HUNs FRONT-SIDE | DAGEN OG NUET NU | DEBATT | GJESTEBOK | HDA | HJELPER1 | HUV |
HUNs BARNE-SIDER | NOTATER | OPPSLAGSTAVLE | HUNs VISITT-KORT | THE END |--- INDEX / RELATERTE NYHETER :

År     | måned -
1995 | 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12
1996 | 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12
1997 | 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 -

--- PS: Se evt. også i HUNs Digitale Arkiv / HDA.


---

1997 / 01 - 12 /

1997 / mai /

- 11.05. 1997, Dagbladet på Internett , søndag - http://www.dagbladet.no/970511/nyh-12.html - : "Nedringt om incest", av Helene Sandvig.
* "Sterke reaksjoner etter TV-filmen «Pappas jente» Fjernsynsfilmen «Pappas jente» fikk telefonene til å gløde ved Nasjonalt ressurssenter for seksuelt misbrukte barn på Aker sykehus i går kveld. Mange fortalte den grusomme sannheten for første gang." Osv.

- 12.05. 1997, Dagbladet på Internett - http://www.dagbladet.no/970512/nyh-14.html - : "Kø av hyperaktive barn i psykiatrien", av Aud Dalsegg.
* "Barne- og ungdomspsykiatrien sliter med mangel på fagfolk og lange køer av barn som trenger hjelp på grunn av sin uro. Salget av den omstridte medisinen Ritalin er doblet i løpet av det siste året. Kritikere mener dette er en lettvint måte å endre barnets atferd på.
   Hyperaktive barn med konsentrasjons- og oppmerksomhetsproblemer utgjør den største gruppen pasienter som oppsøker barne- og ungdomspsykiatrien (BUP). Køene for utredning og behandling er lange. Ved enkelte poliklinikker, som Nic Waals institutt i Oslo, er det tidvis inntaksstopp og mange måneders ventetid." Osv.

- 13.05. 1997, Dagen, s. 6 / nytt, tirsdag: "Vil opprette barnevakt på internett", av Wenche Schjønberg.
* "Stavanger (NTB): Det er behov for en egen nettbarnevakt som kan jage de pedofile ut av internett. Det mener Ann-Kristin Olsen, som leder Interpols arbeid mot vold mot barn." Osv.

- 13.05. 1997, Dagen, s. 10 / kristenliv, tirsdag: "Fordoblet antall søkere til kristne folkehøgskoler", Dagen.
* "(Dagen): Antall søkere til de kristne folkehøgskolene er fordoblet fra i fjor på denne tiden til i år. Informasjonssekretær Stine C. Bjerkestrand for kristen folkehøgskole sier hun har tro på en fremtid for det kristne folkehøgskoleslaget." Osv.

- 14.05. 1997, Dagen, forsiden + s. 11 / nytt, onsdag : "Kripos-sjef overbevist om sammenheng: Barneporno og misbruk", av Wenche Schjønberg.
* "Stavanger (NTB): Sjefen for britiske Kripos er ikke i tvil. I sak etter sak har han funnet en klar sammenheng mellom barneporno og seksuelt misbruk av barn." Osv.

- 24.05. 1997, Dagen, s. 2 / nytt, 1 : "Tiltak mot vold i levende bilder", av Anne Kathrine Aambø.

- 24.05. 1997, Dagen, s. 2 / nytt, 2 : "2.409 personer søker om erstatning for feilplassering", av Geir Magnusson.

- 24.05. 1997, Dagen, s. 21, helside / kronikk : "Farvel til grunnloven", av professor dr.juris Ståle Eskeland.

- 26.05. 1997, Dagen, s. 9 / håndboka, 1 : "Ny rektor ved Ungdom i Oppdrags friskole".
* "Ella Merete Roll har overtatt rektorstillingen ved Hedemarken Friskole, Ungdom i Oppdrags grunnskole, på Løten. Hennes forgjenger, Harald Nyen, går inn i en overordnet stilling som skolesjef med ansvar for videre utvikling av den kristne grunnskolen. Hedemarken Friskole startet i 1991 med 10 elever. Til høsten har skolen over 105 elever fordelt på alle klassetrinnene i grunnskolen." Osv.

- 28.05. 1997, Dagen, s. 4 / nytt, 1, onsdag : "Ekteskapet best for familiesamholdet", Dagen.

- 30.05. 1997, Dagen, s. 10 / kristenliv, 2, fredag : "Børre Knudsen om kvinneaktivistar: - Dei er offer for abortlova", av Tollak Jakobsen.
* "-Eg er glad i desse menneskja, dei er offer for abortlova. Det sa Børre Knudsen til kvinneaktivistar som demonstrerte mot Pro Vita si markering av verdensdagen "For Livet" i Stavanger i slutten av april. Knudsen gjekk deretter rundt og helsa på dei høglydte jentene frå kvinnegruppa Ottar.
     Då ropa hadde tagna, og dei raudgløda hadde gått tomme og trøytte, meinte folket som hadde møtt fram ved Kulturhuset i Stavanger at det var på tide å få høyra kva Børre Knudsen hadde å seie. Og han tala om vårt ansvar for dei vanskelegstilte kvinnene, og om samfunnet som tvingar dei til å velja om deira eigne barns liv er verd å satsa på.
     Verdensdagen For Livet vart vidare markert med møte på Bryne, Tryggheim vidaregåande skule og på Nærbø, alle stader med møtesalane mest fullsette av folk.
     - Abortlova fortel oss at det er ingen Gud, ingen oppstode frå dei døde. Menneskja vil sjølve vera Gud. Dei same menneskja som fekk gjennom abortlova, og sette makt bak den ved drap av tusenvis av foster i mors liv, er dei same som fekk i stand Oslo-avtalen. Korleis kan det verta fred for Israel? spurde Børre Knudsen.
     Han meinte at kyrkja og biskopar som går mot gasskraftverk, men ikkje mot drap av foster, er ikkje truverdige. Knudsen etterlyste og det biskopelege tilsynet med abortklinikkene.
     FOTO (s/h), med teksten:  "Verdsdagen for Livet vart markert på Tryggheim. Frå venstre: Rektor Asbjørn Nordgård, biskop Børre Knudsen, formann i Rogaland Pro Vita, Helge Træland, og tidlegare sokneprest Paul Gerhard Haar.  FOTO: TOLLAK JAKOBSEN."

- 30.05. 1997, Dagen, s. 14 / Helge Dagen, 2 helsider, fredag : "Liv Holtet kjemper for livet: Ja til Livet over eteren", av Arnold Lærum.
* "- Vi må ikke sovne i kampen for livsrett og menneskeverd. Vår oppgave er å holde folk våkne, og vekke dem som sover. Likegyldighet i abortsaken og å stemme på partier som er for abort er medskyldighet. Dette mener Liv Holtet som engasjerer seg i abortkampen gjennom "Kontaktradioen" i Sandefjord." Osv.

- 31.05. 1997, Dagen, s. 6 / kristenliv, lørdag : "Forarget over KrF-støtte til homofile", Dagen.
* "Pensjonistpartiets representant i Bergen bystyre, og medlem av Hovedutvalg for Helse- og sosial, Frank W. Hansen, er forarget over at Kristelig Folkeparti stemte for støtte til Landsforbundet for lesbisk og homofil frigjøring." Osv.

- 31.05. 1997, Dagen, s. 7 / nytt, lørdag : "KrF vil styrke megling i ny barnelov", Dagen.
* "Nestleder i Stortingets Familie-, kultur og administrasjonskomite, Solveig Sollie, opplyser at Kristelig Folkeparti vil styrke meglingen i forbindelse med behandlingen av regjeringens utkast til ny barnelov. Komiteen legger frem sin innstilling tirsdag." Osv. med åndssvakt tøv ifra KrF-s Solveig Sollie.

1997 / juni /

- 02.06. 1997, Dagen, s. 6 & 7, mandag : "Seksuelle overgrep i kirkelig sammenheng: 30 overgripere tatt - enda flere er ofre", og "Prester så vel som psykologer forbryter seg", og "Overgrepssakene tas alvorlig", av Torbjørn Greipsland, KPK.

- 10.06. 1997, Dagen, forsiden + s. 2 / nytt, tirsdag : "Intensivgymnaset ved Danielsen skole: Uforstående til avslagsgrunnlaget", Dagen.
* Vedr. Intensivgymnaset, som ikke er godkjent efter privatskoleloven, som beskyldes av dep. for å ha "tatt seg til rette" ved å gi standpunktkarakterer til sine voksne elever.

- 16.06. 1997, Dagen, helside bakerst, s. 20, mandag : "Utdanning til eit prøva folk", av Esben Hesjedal og Thomas Alsaker.
* Vedr. Namibiaforeningen og Namibiahuset i Elverum, apartheid i Namibia i Sør-Afrika, Elverum, etc.

- 25.06. 1997, Aftenposten Interaktiv - http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/d13279.htm - : "Driver kampanje for Brundtland i FN", av Aftenpostens korrespondent Ulf Andenæs i New York.
* "Torbjørn Jagland driver kampanje for Brundtland i FN." (...) "Statsminister Thorbjørn Jagland går hardt ut mot dem som kritiserer ham og regjeringen som "miljø-sinker"." Osv.

1997 / juli /

- 16.07. 1997, Dagen, s. 2 / mening / sexdebut / synspunkt, onsdag : "Ungdom og sex: Hvorfor vente?", av Øivind Benestad. Øivind Benestad er koordinator av ungdomskampanjen "Verd å vente på" og ansatt i Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag.

- 16.07. 1997, Dagen, 3/3 lederplass, s. 3, onsdag : "Fritt fram for voldtekter", av sjefred. Finn Jarle Sæle.

- 16.07. 1997, Dagen, s. 3 / aktuell kommentar, onsdag : "Boligjakt med problemer", av Lars-Toralf Utnes Storstrand, journalist.
* Ang. solidaritet og boutgifter sies det her bl.a.: "Jeg misunner ikke dem som har råd til å bygge seg hytter med 2 mål grunnflate. Den som har tjent penger og betalt skatt har selvsagt lov å bruke pengene akkurat som de selv ønsker. Men så lenge ikke alle har like mye å rutte med bør i alle fall husleien reguleres etter dem som har minst - ikke dem som har mest. Et gammelt ordtak sier: Kjeden er ikke sterkere enn det svakeste leddet. Man kan spørre om den norske kjeden er i ferd med å ryke."

17.07. 1997, Dagen, s. 5 / nyheter, helside, torsdag : "Det Lutherske Verdensforbunds niende generalforsamling avsluttet med 23 siders "budskap": "Søker klarhet" i homofilisaken", av Odd Sverre Hove, tekst og foto.

17.07. 1997, Dagen, s. 17 / 2/2 debatt, torsdag : "Før "heksene" brennes", av Karl B. Sunde.

- 18.07. 1997, Dagen, s. 2 / norsk økonomi / mening, fredag : "Hva ødelegger norsk økonomi, Jagland?", av stortingsrepresentant Odd Roger Enoksen, 1. nestleder i Senterpartiet.

- 18.07. 1997, Dagen, forsiden + s. 5 / nyheter, fredag : "Lokalt KrF-lag med bønn til KrFs ledelse: Støtt oss i åndskampen", av Lars-Toralf Utnes Storstrand.

- 18.07. 1997, Dagen, s. 18 / debatt / 2/2 kort sagt, fredag : "Hva har skjedd med Arbeiderpartiet?", av Herlov Østhassel. Dette går slik:
          Da Arbeiderpartiet sto fram på arenaen i begynnelsen av dette århundre, var de meget radikale. De hadde som hovedparole; solidaritet med de svake i samfunnet, arbeidsfolk. De ble utnyttet på det groveste av arbeidsgiverne og kapitalkreftene. Men Arbeiderpartiet bare vokste og vokste. I femtiårene fikk de flertall i Stortinget. Landsfaderen Einar Gerhardsen ble statsminister, og gjorde en kjempeinnsats for distrikts-Norge med å bygge opp landet etter krigen.
          Men det skjedde andre ting: I slutten av 40-årene kom muldvarp-bevegelsen (Europabevegelsen) på banen, og som har som hovedmål å føre Norge inn i EU. De er eksperter i å manipulere og tåkelegge. Har de noensinne fortalt det norske folk at målet med EU er en ny statsdannelse? De har drevet sitt spill på Stortinget i 50 år. Er det de som styrer Det norske arbeiderparti? Det kan synes så. Så vidt jeg vet er de fleste av Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter medlem av Europabevegelsen.
          Hva har skjedd med Arbeiderpartiet? Det ser ut til at de fullstendig har mistet bakkekontakt med folket. Og hva verre er, de har i de senere år utviklet seg til et familiedynasti som styrer vårt land ved hjelp av Høyre, NHO og LO.
          Ifølge Aftenposten har Arbeiderpartiet mistet 450.000 velgere i den senere tid. Dette er da lett å forstå.
          Det er sannelig på tide med en forandring. Ifølge meningsmålingene er idag over 70 prosent imot EU. Vi har stortingsvalg i september. Henstilling til alle NEI-folk som vil bevare Norge som en fri og selvstendig nasjon: Stem på et NEI-parti!"

- 19.07. 1997, Dagen, forsiden + s. 4, lørdag : "- Homofili kan helbredes", av Rune Christophersen.

- 19.07. 1997, Dagen, 2/3 lederplass, lørdag : "Narvesens pedofile utstillinger", av sjefred. Finn Jarle Sæle.

- 19.07. 1997, Dagen, s. 2 - 2/2, kontantstøtte / meining, lørdag : "Ap-fusk om kontantstøtte", av Erna Solberg, Høyres kvinnepolitiske leder.

- 19.07. 1997, Dagen, s. 11 / kristenliv, lørdag : "Bibelen eller tidsåndens diktatur", med ord fra Carl Fredrik Wisløff, på Audnastrand leirsted.

- 19.07. 1997, Dagen, s. 12 / kristenliv, lørdag : fra Sarons dal, "Bjørn Bergmann: - Det er nå det begynner", - og "Åge Åleskjær tok et oppgjør med religiøs uniformering".

- 25.07. 1997, Dagen, s. 7 / kristenliv 2/2, fredag : "- Hvem kan uttale seg på vegne av kirken?", av Svein Villy Sandnes, tekst og foto.

1997 / august /

-

1997 / september /

- 11.09. 1997, Dagen, 1/3 s. 6 / utland, torsdag : "Skjerpet syn på voldtekt i Sverige", NTB.
* "STOCKHOLM: Det dreier seg om voldtekt når en 18 år gammel kvinne i løpet av en natt tvinges til minst åtte samleier med en rekke forskjellige menn, fastslår svensk høyesterett. Saken er svært omtalt i Sverige, og dommen vil ifølge jurister føre til et nytt og strengere syn på hva som defineres som voldtekt."

-

---

---


TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END |

---

---

---

---


- TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END / Adress & logo |


Denne side er fra (This page is from):


HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
N-5520 Sveio, Norge.
Telefon: 52740864. Fax-modem: 52740435.
Postgiro: 0826.0762.231.
E-mail: runehan@sn.no
HUN har Internett-adresse:
http://home.sol.no/hunwww/index.htm