HUN / Hjemme Undervisningen i Norge - SAKSDOKUMENTASJON /
Sdx0112.htm  /  SDNR *.rlh for DESEMBER 2001  /

--- | <<< FORRIGE --- NESTE >>>


INDEX | HUNs FRONT-SIDE | SKAUN-SKOLE-SAKEN / OLAV HØSTAD-SAKEN | JURIDISK | THE END |


---
S051201-rlh :
 Brev ifra avsenderne ment å gi Skaun kommune mulighet for å vise anger og å kunne komme gjennom det som skjedde, på en billig måte. Og for å lette avsendernes mulighet for så å stille Adresseavisen (særlig!) og andre massemedia, samt fylket (Ola Moe) og staten (særlig Arbeiderpartiets byråkrati og korrupsjonsapperat), til ansvar for de grove, kriminelle ugjerningene de tilkjennegav.
(Kopi: HUN, rlh.)
---

Til
Skaun kommune,
Kommuneadministrasjonen,
7353 Børsa

Fra
Fam. Rune L. og Trude Hansen,
7977 Høylandet
 

Dato: Onsdag 05.12. 2001.

          Vi har kommet frem til at vi nu hermed - vil tilby Skaun kommune å yte oss en økonomisk "billighets-erstatning" (eller forlikserstatning) for den skade og tort og svie vår familie av Skaun kommune ble påført i den tiden vi bodde der og efterpå frem til nu.

          Vi tilbyr med dette her nu Skaun kommune å innbetale til vår bankkonto 0533 38 85605 et engangsbeløp stort 1.000.000,- n.kr. (1 million norske kroner) innen onsdag 20. februar 2002.

          Som gjengjeld forplikter vi oss derved herved til ikke mere i sakens anledning forsøke å rettslig efterfølge Skaun kommune eller de ansvarlige for den angjeldende uretten som da bodde fast i eller arbeidet fast i Skaun kommune eller kommune-administrasjon, og til å forsøke å tilgi Skaun kommune, dere og disse.
 

Med hilsen fra

Rune L. Hansen
og Trude Hansen,

med våre underskrifter:
 

***
---


TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END

---
S121201-rlh :
 Dette "brev-svaret" inspirerte iøvrig Rune L. Hansen bl.a. til diktet "Troskyldige".
Brevet er ønsket offentliggjort og offentliggjort av Rune L. og Trude Hansen:
(Kopi: HUN, rlh.)

---
                             UNNTATT OFFENTLIGHET - Off. §6.

Fra
(((logo)))
SKAUN KOMMUNE,
Rådmannen,
Nils Kristian Moe

Til
Rune L. og Trude Hansen,
7977 HØYLANDET

Vår ref.: 01/01671-002/NKM. Arkivkode: 271. Deres ref.: - Dato: 12.12.01.
Saksbehandler: Nils Kristian Moe
 

KRAV OM ERSTATNING
RUNE L. OG TRUDE HANSEN

Jeg viser til Deres brev av 5.12.01.

Jeg kan ikke se at Skaun kommune er erstatningspliktig overfor Dere. Saken returneres derfor
uten videre forføyning herfra.
 

Med hilsen

Nils Kristian Moe,
(& underskriften),
rådmann

Kopi:
Formannskapet
Kommuneleder Geir Evjen

---
SKAUN KOMMUNE, Rådmannen,
Rådhuset, 7353 Børsa. Telefon: 72867200. Telefaks: 72867201.
E-post: postmottak@skaun.kommune.no
Direkte innvalg:
Organisasjonsnr. 939 865 942 MVA. Postgiro: 0801 5925508. Bankgiro: 4214 07 41528. Postgiro skatt: 0827 5816575.
---

---


TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END

---
---
S121201x-rlh :
(Kopi: HUN, rlh.)
NOTAT

Vedr. flyttinger & biografi etc. :
---
--- Rune L. Hansen, født 06.12. 1955, i Trondhjem.
--- Trude M. Hansen, født 09.08. 1968 i Trondhjem,
Er gift og har 7 barn sammen: Balder født 22.03. 1986, Idun 16.01. 1988, Gudmund Cusanus 10.05. 1991, Frøydis 25.12. 1993, Stauda Sofie 24.05. 1997, Alfredo Ao 17.08. 1999, og den yngste født i desember 2001 (?).
---
--- VÅR 1. OFFISIELLE FLYTTING: Vi flytter fra Trondhjem i Sør-Trøndelag til Ertvågøy i Aure kommune i Møre og Romsdal ca. 1985, til en boligeiendom vi leier. Har det nærsagt paradisisk det meste av tiden og stunden vi bor i Aure kommune.
--- VÅR 2. OFFISIELLE FLYTTING: Vi flytter hastig fra Aure kommune til Tustna kommune (i Møre og Romsdal) ca. 1987. Intensjonen er å bo der noen år, i en boligeiendom vi kjøper.
--- VÅR 3. OFFISIELLE FLYTTING: Vi flytter fra Tustna kommune til Skaun kommune (i Sør-Trøndelag) ca. 1989, til en for oss ønskedrøm av et småbruk (stort: 77 dekar) som vi kjøper. Utrolig grovt utsatt for kommunal terror og trakassering i Skaun kommune, fra ca. 1991 - enda verre fra ca. juni 1993 og fremover! Runes nødvendige intensive beskjeftigelse og arbeide 100 % døgnet rundt med saken vedrørende overgrepene vi blir utsatt for tiltar mere og mere fremadskridende.
--- Vårt EKSIL begynner for fullt 22.05. 1995, mens vi egentlig bor i Skaun kommune, med Dolkestikket i ryggen i Adresseavisen mandag 22. mai 1995. Trude og ungene blir straks samme mandag formiddag evakuert til et anonymt sted derefter flere flyttinger som flyktninger i løpet av sommeren og senere:
--- VÅR 4. OFFISIELLE FLYTTING: Vi flytter fra Skaun kommune til Åmli kommune (i Aust-Agder) 20.08. 1995 hvor vi leier bosted midlertidig. Forhold tyder på at vi kanskje kunne blitt utsatt for kommunal terror og trakassering også i Åmli kommune?
--- VÅR 5. OFFISIELLE FLYTTING: Vi flytter fra Åmli kommune til Rindal kommune (i Møre og Romsdal) 29.10. 1995 hvor vi leier bosted midlertidig. Utsatt for kommunal terror og trakassering også i Rindal kommune!
--- VÅR 6. OFFISIELLE FLYTTING: Vi flytter fra Rindal kommune til Sveio kommune (i Hordaland), hvor vi leier bosted midlertidig først ett sted, så et annet sted. Ankom Sveio mandag 26.02. 1996. Ikke utsatt for kommunal terror og trakassering i Sveio kommune!
--- VÅR 7. OFFISIELLE FLYTTING: Vi flytter fra Sveio kommune til Høylandet kommune (i Nord-Trøndelag) 15.07.1998 hvor vi kjøper et småbruk (stort: ca. 8 dekar). Intensjonen er å forsøke å finne et mest mulig varig bosted der i vårt helt ufrivillige eksil inntil vi får tilbake vår bevegelsesfrihet og kommer oss helsemessig, får nødvendig rekreasjon, evt. om mulig forsøke å få forholdene til å ordne seg for mere blivende og varig boforholdt. Vi innser i løpet av år 2001 at blivende og varig boforhold ikke er mulig der, - selv om vi på flere vis har trivdes bedre og bedre har dog følgende status fremkommet som sikkert nok: Helsemessig: ugunstig. Fremtidsutsikter: kortsiktig og måtelig, langsiktig mange sperringer. Arbeids-muligheter: få. Økonomisk: strevsomt langsiktig. Trivselsmessig: umulig. Ikke utsatt for noen som helst form for kommunal terror og trakassering i Høylandet kommune! Vi undersøkte og sjekket med mange kommune-administrasjoner i Norge i kommuner hvorfra vi fikk fine tilbud om å kjøpe bosted - forut for at vi flyttet dit, og fant ut at den eneste kommunen vi torde ta sjangsen på å flytte til var Høylandet. Runes intensive beskjeftigelse og arbeide, som har pågått og vært nødvendig i flere år 100 % døgnet rundt med saken vedrørende overgrepene reduseres grundig meget ikke minst av helsemessig nødvendighet samtidig med at vi flytter ifra Sveio.
--- Vi øyner slutten på eksil-tilværelsen i november 2001. Men allerede i begynnelsen av år 2001 begynner vi aktivt å søke efter et blivende og fremtidig hjemsted og bosted. Hvis vi flytter til annet sted i landet er sjangsen særlig efter november 2001 og annerledes og gode innstillinger i de fleste av landets kommuneadministrasjoner, - at sjangsen nu for å bli utsatt for kommunal trakassering eller terror særdeles liten.
--- VÅR 8. OFFISIELLE FLYTTING: Vi flytter forhåpentligvis fra Høylandet kommune til Ølen kommune (?) våren 2002. Intensjonen er å bo der varig for fremtiden. Vi har også her undersøkt og sjekket med kommune-administrasjonen i forkant og det er absolutt ingen særlig sjangse for kommunal trakassering eller terror. Antaglig status iøvrig: Helsemessig: gunstig. Fremtidsutsikter: langsiktig og kortsiktig ingen sperringer. Arbeidsmuligheter: mange. Økonomisk: godt utgangspunkt og mange muligheter. Trivselsmessig: bra og gledelig.
---
---
Grundig og utfyllende dokumentasjon på flere tusen sider - angående alt dette overstående
er utlagt på Internett, på adresse:

http://home.sol.no/~hunwww/Sss1.htm   ( i.k. )

---
Med hilsen fra

Rune L. og Trude Hansen, --- Dato pr. 12. desember 2001.

N-7977 Høylandet, Norge.
Tlf.: 74 32 15 30.
E-mail: hunwww@online.no
---
 

---
---


TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END

---
---
SDNR-rlh :
(Kopi: HUN, rlh.)

---
---


TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END

Denne side er fra (This page is from):

HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
N-7977 Høylandet, Norge.
Tlf.: 74321530. Postgiro: 0826.0762.231.
E-mail: hunwww@online.no
HUN har Internett-adresse:
http://home.sol.no/~hunwww/index.htm