HUN / Hjemme Undervisningen i Norge - SAKSDOKUMENTASJON /
Sdx9510.htm  /  SDNR *.rlh for OKTOBER 1995  /

--- | <<< FORRIGE --- NESTE >>>


INDEX | HUNs FRONT-SIDE | SKAUN-SKOLE-SAKEN / OLAV HØSTAD-SAKEN | JURIDISK | THE END |


---


SDNR129-rlh :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)

Fra:

DEBIO  / KONTROLL OG MERKEGODKJENNING AV ØKOLOGISKE LANDBRUKSPRODUKTER
Postadressee: Boks 50, 1940 Bjørkelangen
Telefon: 63 85 63 05
Telefax: 63 85 69 85
Postgiro: 0801.4435582. Innbet. avgifter: 0826.0527038.
Daglig leder: Emil Mohr, priv. tlf.: 63 85 51 65, mobiltlf.: 92 03 31 36.

Bjørkelangen, 2. oktober 1995.
Til:

 Trude Skjærvik og Rune Hansen
 Nordlandshaugen
 
 7360 Skaun

Godkjenningsbehandling 1995

Det vises til at inspeksjon av Debio i år ikke kunne gjennomføres. Det er leit å høre om den vanskelige situasjonen dere er i.

Vi anbefaler dere å ta kontakt med Fylkesmannen, Landbruksavdelingen, for å be om at dere fortsatt kan være registrert i tilskuddordningen i 1-2 år uten at driften inspiseres og uten at det blir krav om tilbakebetaling av tidligere mottatt tilskudd. Dette vil eventuelt kunne godtas dersom det stadfestes at intensjonen er å drive økologisk når forholdene igjen tillater det.

Vi håper dere finner anledning å komme med i Debio-ordningen igjen fra 1996 eller 1997.
Forhold angående klassifisering av arealer, mm. vil da kunne drøftes ved inspeksjonen.
 

Vi ønsker lykke til videre.

For Debio

Emil Mohr,  (sign.)
 ---
---

TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END 

---
SDNR130-rlh :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)
( Bemerkelsesverdig brev fra Uttrøndelag Politikammer ved politiinspektør Kjell Erik Waclawczyk, til Rune L. Hansen (7360 Skaun), datert 13.10. 1995. Konvolutten poststemplet og datert Trondheim 16.10. 1995. Med rødt stempel også påført: "Uttrøndelag Politikammer, Postboks 2533, 7001 Trondheim." 3. henvendelse vedr. denne "overlege Andreas Hamnes",  - med akkurat det samme frekke spørsmålet, til tross for at svar ble avgitt allerede ved 1. henvendelsen - både fra Advokat Liv Clemetsen og fra Rune L. Hansen. Ikke et ord om bakgrunnen for en slik forskrudd henvendelse! Og det henvises til en "slutning av 07.07. 1995 fra Midt-Trøndelag forhørsrett," som fam. Hansen / Skjærvik aldri tidligere har hørt om eller sett. To slike forskudde skriftlige henvendelser nu -  se også den 1. -:  SDNR117-rlh!
 Denne politi-inspektør Kjell Erik Waclawczyk har iøvrig vært en av de involverte, på motpartens side, siden et tidlig tidspunkt i saken, da han også ble politianmeldt og efterforsket av politiets særskilte efterforskningsorgan. Deres, motpartens, desperasjon efter å unngå at saken i sin helhet skal komme for dagen i retten, når enda mere groteske høyder! Det synes tydelig nok som at det er Arnold Juklerød-metoden de er ute efter! (Omgj. f. 126D.))

Fra :
Uttrøndelag Politikammer
ved politiinspektør Kjell Erik Waclawczyk

Til :
Rune L. Hansen
7360 Skaun

Dato: 13.10. 1995.

Vedr. straffsak mot Dem for overtredelse av lov om grunnskolen.

     Ved slutning av 7.7.95 fra Midt-Trøndelag forhørsrett, ble overlege Andreas Hamnes oppnevnt som sakkyndig for utarbeidelse av primærpsykiatrisk erklæring av Dem.  Bakgrunnen for hærværende henvendelse er å forespørre om De vil la Dem undersøke av overlege Hamnes. I såfall ber en om at De gir beskjed om dette til undertegnede i løpet av uke 42/95.
     Dersom De ikke er villig til å ha samtaler m.v. med overlege Hamnes, vil en anmode Hamnes om at han foretar undersøkelser på bakgrunn i komparentopplysninger m.v. - så langt dette er mulig av hensyn til evt. taushetsplikt m.v.

    Kjell Erik Waclaeczyk / p.insp.
 

Gjenpart:
- Adv. Liv Clemetsen, Sommerroggt. 17, 0255 Oslo.
- Overlege Andreas Hamnes, STPS, poliklinisk avdeling, Brøset, Trondheim.
- Skaun kommune v/skolekontoret.

***


TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END 

---

TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END 

Denne side er fra (This page is from):

HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
N-5520 Sveio, Norge.
Tlf.: 52740864. Fax-modem: 52740435. Postgiro: 0826.0762.231.
E-mail: hunwww@online.no
HUN har Internett-adresse:
http://home.sol.no/hunwww