--- Denne side:  Synnove-Magnusson.html

---
paradoks2.gif
-----> Magnusson, Synnøve ( ) - Adresse: Helgabergsv. 17, N-4265 Håvik (på Karmøy). Tlf.: 52 85 16 50. -

Påstand nr. 1:
   Rune L. Hansen mistenker Synnøve Magnusson for å ha noe med Barnevern-tjenesten å gjøre. For eksempel med de tre damene i Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune: Iren Konstance Hebnes, Ingeborg Nyland og / eller Berit Moldeseter. Dette benekter Synnøve Magnusson fullstendig - og vil ha avkreftet.
   Er det noen som har noen opplysninger eller informasjon å gi i så måte?   Mere Kommer!


 


   

---------