--- Denne side: 20070206-Politi-anmeldelse_ifra_NKMR.html  <----- saker-index.html ( ekstern )


 
----->> MERE OM DENNE SAKEN ( ekstern ) ----->>
-- BREV-KOPI ifra BarnasRett.no på Internettet:
---

Fra:

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter / NKMR  ( intern ) 

För skydd av familjers rättigheter i de nordiska länderna

2007-02-06

Til:

Haugeland og Sunnhordland politidistrikt

Postboks 278

N-5501 Haugesund

Fax: (+) 47 53 76 63 10


Ärende: Polisanmälan mot Vindafjord Kommune


Med anledning av ett videoklipp som har publicerats på YouTube vill undertecknad,

Ruby Harrold-Claesson, jur. kand., ordf. i NKMR, göra en anmälan mot de vid

tvångsomhändertagandet och bortförandet av barnen medverkande

barnevernstjenstemän och / eller poliser. URL:et för videoklippet är:

http://www.youtube.com/watch?v=LLhHI1t8wEI 


Det brutala tillvägagångssättet förefaller överdrivet och onödigt med tanke på att de

vuxna runtomkring inte gjorde fysiskt motstånd.

Barnevernet ska hjälpa inte stjälpa barn och deras familjer, inte heller ska barnevernet

utsätta barn för administrativt, fysiskt och psykiskt våld som verkar traumatiserande och

som sannolikt kommer att lämna djupa spår i barnen.


Olofstorp, dag som ovan

Ruby Harrold-Claesson


Ruby Harrold-Claesson

Jur. kand.

Ordf. i NKMR

Board@nkmr.org


Kopia till:

Samfunnsmagasinet, sfm@sfm.no 

Ordföranden i Vindafjord Kommune, postmottak@vindafjord.kommune.no


---