--- Denne side:  20070222-Grannar-Barnevern.html  <----- saker-index.html ( ekstern )


----->> MERE OM DENNE SAKEN ( ekstern ) ----->>
- Ifra lokal-avisen Grannar Avis torsdag 22. februar 2007, side 2:

(Kopi / avskrift pr. 22.02. 2007: Rune L. Hansen.)


Oppslag, leser-innlegg, side 2:
---
Barnevern – bare til barnas beste?
Av Erik Grindheim, Odda

Leder i barnevernet i en kommune i distriktet uttaler i et intervju i Nettavisen at det alltid er en historie før og etter en aksjon med tvangs-henting av barn i hjemmet med politi. Ingen bakenforliggende historie kan rettferdiggjøre en slik vold mot barn, utøvd av en instans som skal ivareta barnas beste. Saken, som det er lagt ut video av på internett, startet med to bekymringsmeldinger fra skolen til barnevernet på grunn av lese- og skrive-vansker hos barna. Dette utløste hele saken. Mor er ikke stoff-misbruker, har ikke alkohol-problemer, barna ble ikke forsømt eller misbrukt på noen måte.

Barnevernet benyttet seg i slike saker av sak-kyndige, utnevnt og betalt over barnevernets budsjett – det minner om bukken og havre-sekken. Psykiater bruker ca. en og en halv time i hjemmet til mor og stiller sin diagnose. Kan man ha tiltro til denne form for yrkes-utøvelse? I mitt yrke som lærer i videregående skole bruker vi fire-fem måneder for å sette en termin-karakter. I alvorlige barnevern-saker bør man operere med kvalitets-sikring. Psykiaters diagnose får ofte følger for den det gjelder. Diagnosen kan henge ved personen for resten av livet.

Et retorisk spørsmål til slutt: Kan man ha tiltro til en instans som i mange tilfeller vrenger på sannheten? Kanskje bør både barnevernsd-ledere og saksbehandlere være villige til å rette blikket innover og innse sin egen utilstrekkelighet og inkompetanse i enkelte tilfeller, og her er man ved sakens kjernepunkt etter mitt syn. Hos enkelte barnevern-tilsatte står egen prestisje over alle andre hensyn.


Erik Grindheim, Odda


---

Adresser:


Grannar, avisen,

Pb 84,

N-5591 Etne,

Norge. Tlf. 53 77 11 00.

---