--- Denne side:  20070510-Grannar-Barnevern_som_er_det_motsatte.html  <----- saker-index.html ( ekstern )


----->> MERE OM DENNE SAKEN ( ekstern ) ----->>
- Ifra lokal-avisen Grannar torsdag 10. mai 2007, side 2:
(Kopi / avskrift pr. 11.05. 2007: Rune L. Hansen.)

Oppslag, leser-innlegg, side 2:
---

"Barnevern” som er det motsatte


Marit Bergheims innlegg i Grannar 7. mai setter tingene på plass når det gjelder katastrofen som barnevernsetaten i Norge har fått lov til å utvikle seg til.
For ca. 10 år siden tok en politiker som også er økonom for seg kommunebudsjettene for Hordaland. Hans konklusjon var: Nesten alle kommunene er egentlig teknisk konkurs, og det er barnevernsbudsjettene som trekker ubegrenset mange millioner.
Under sånne forhold skulle man tro politikere som er satt til å stelle med pengene våre, ville gå inn i innholdet i barnevernsakene, se hva det er barnevernet bruker penger på, hva de foretar seg. Men det var nevnte politiker omtrent alene om.
Politikere flest lar seg styre av barnevernets sukk og stønn om at de trenger mer. Politikerne går ikke i samlet tropp og undersøker om det faktisk er dekning for påstandene om at foreldre er så ille, at det er stadig flere foreldre som er voldelige, rusa, som ikke gir sine barn omsorg, som ikke stimulerer dem, osv.
Jeg mener det ikke er slik. ”Barnevernet” utfører ikke barnevern, og usannhetene blir systematisk formidlet gjennom hele deres opplæring og praksis. Familie etter familie landet rundt kommer med både opplysninger og saksdokumenter som viser at det forholder seg slik.

Da blir resultatet slik som Marit Bergheim beskriver: Istedenfor et virkelig vern av barn har kommunene utstyrt seg med gjøkunger. Og ettersom pengene som sprøytes inn i barnevernets aksjoner ikke hjelper, fordi de ikke yter noen sosialtjeneste som befolkningen trenger, blir det også et bunnløst sluk.


Marianne Haslev Skånland,

Bergen


---


Adresser:


Grannar, avisen,

Pb 84,

N-5591 Etne,

Norge. Tlf. 53 77 11 00.

---