--- Denne side:  ekteskap-200801.html   <---- samtale-index.html  ( ekstern )   <---- hunwww.net/ekte-kristendom  ( ekstern )  <---- hunwww.net ( ekstern )  <----

 
Tema denne side:  Ekteskap-200801
 

---
-----Kronologisk index:

---20080120-Trygve E.Gjerde skrev, e-post: 
---20080120-Rune L. Hansen skrev, e-post:
---


 

---

--- Samtale – dialog ( ekstern ) - Tema:  Ekteskap-200801kronologisk index ) - / 

   Dette temaet påbegynnes og innledes slik: 


---20080120-Trygve E.Gjerde skrev, e-post: 

Kjære Rune og Trude, medforløste i Jesus Kristus! 

Sender dere kopi av de interessante brev jeg kom over. 

I den ”Kristelige Lægmand” no 4 april 1924, står det: Tollef Olsen Aaraas er
hensovet! Han hensov glad i troen paa sin Frelser søndag aften kl 7:45, 24
februar 1924, 80 år, 7 måneder og 22 dage gammel. Osv.

Han hadde 9 barn slik som dere men to døde før ham. Han var skolelærer men
ble avsatt 7 juli 1893 på grunn av at han nektet å bruke Landstads salmebok
i skolen, han ville ikke at barna skulle lære løgn og vranglære! Han brukte
Johnsens salmebok, men den ble nektet brukt da Landstads salmebok ble
autorisert. Landstad sier selv om sin salmebok: Jeg ser det fritt å forandre
på vers og tilføye vers der jeg synes det er passende. Om lag slik uttrykket
han seg. En skrekkelig tanke. Dette kunne ikke haugianerne godta!

Ja, nok om det! Jeg sender dere de originale brev senere, om jeg
ikke får anledning til å ta turen innover? Eller må jeg minne dere begge om
hva Guds Ord sier om deres ekteskap, som er innstiftet av Gud og
uigjenkallelig: Thi jeg hader Skilsmisse, siger Herren, Israels Gud; man
dekker derved sitt kledebon med blod, siger Herren, Herskarenes Gud. Saa
tage da Vare på eders Ånd og være ikke troløse! Mal. 2, 16. Husk det kjære
Rune at: Når Jesus sier: Om noen kommer til meg og ikke hater sin far og mor
og hustru og barn og brødre og søstre, og til og med sitt eget liv, han kan
ikke være min disippel. Luk. 14, 26. Jesus forbyr oss jo å hate! Hva mener
Han egentlig her? Jo, alle våre anerkjente Kirkefedre tolker grunnteksten
slik at dette betyr: Å elske noe annet mer enn Jesus! De som gjør det kan
ikke være Hans disippel. Når Han også taler om å forlate hustru og barn for
Hans skyld så menes ikke skilsmisse. For Peter sier, jo at de hadde forlatt
alt for å følge ham. Men Paulus sier: Peter og de andre apostlene har jo
hustruer. Skulle ikke jeg ha samme rett? Se 1 Kor. 9, 5. Han sier også at
den hedenske mann som har en kristen kone er helliget ved kona og den
hedenske kvinne som har en kristen mann er helliget ved mannen, de skal ikke
skille seg. Se 1 Kor. 7, 12 – 16. Men fraskiller den Vantro seg da la ham
fraskille seg; det er ikke noen bror eller søster gjort til trell i sådane
ting, men Gud har kalt oss (de kristne) til fred. V. 15. Les hele kap. i
sammenheng. Altså har ikke den kristne rett til å ta skrittet til skilsmisse
selv om de vantro gjør det! Se Studiebibelen og grunnteksten om dette! Også
Luk. 14, 26 der ordet hate kontra elske mindre er forklart.

Ektepakten er Guds første pakt med mennesket i Edens hage og underlagt
hellighet og uskyldighet. Synden og dermed arvesynden kom inn. Denne synd
har som sin første oppgave fra djevelen å skille mennesket fra Gud, dernest
å skille ektefolk fra hverandre. Derfor er skilsmisse ene og alen djevelens
verk samme hvem som utfører det!

Jeg frykter for, Rune, at når du nå sendte separasjonssøknaden inn til
Fylkesmannen, så gikk jo denne automatisk videre til Barnevernet i Ølen
Kommune. Hva gjør så de? Jo, det du egentlig ber om? Noen må ta seg av barna
for du vil skilles fra Trude! Hva gjør så barnevernet? Jo, det de må gjøre,
sender deg og Trude et brev om saken og gir dere en frist, etter som jeg
forstår. Skal dere redde dere ut av denne knipe, må dere tilbakekalle
separasjonspapiret og love dyrt og hellig at dere sammen vil ta dere av
barn. Det vil gi sterke signaler tilbake til Barnevernet, særskilt om dere
også frimodig bekjenner deres kristne tro og forteller dem at barna er en
Guds gave til dere og ikke til Barnevernet! Denne gave vil dere sammen ta
vare på og for Jesu Kristi navns skyld gjøre til en velsignelse for barna,
deres, naboenes og Barnevernets gagn, ja til gode og velsignelsesrike
borgere av kongeriket Norge.

Dette vil sende sterke signal inn i kommuneadministrasjonen. De kristne der
vil forsvare Jesu navn, sosialistene vil kjempe for sitt og nå vil det bli
en intern strid der de ikke kan enes, og dere vi gå fri og få et pusterom
for en tid!

Lykke til i Jesu navn! Amen.

Kjærlig hilsen

Trygve E. Gjerde.

--- ***--- Samtale - dialog ( ekstern ) - Tema:  Ekteskap-200801 ( kronologisk index ) -  

---20080120-Rune L. Hansen skrev, e-post: 


Hjertelig takk og beste hilsner og ønsker! 

E-post-brevet med vedlegg kom nettopp frem, og jeg ser bare nu at det er det du snakket om - og skal ta til med det. 

Vi arbeider på spreng for å kunne avverge den fullstendige katastrofen og ødeleggelsen vår familie nu står overfor, 

døgnet rundt nu - så bare skriv, telefoner eller noe hvis du og dere har flere tanker, ideer eller noe! Når som helst! 

Sier Rune nu i farten! 

--- ***--- Samtale - dialog ( ekstern ) - Tema:  Ekteskap-200801 ( kronologisk index ) -  

--- ***--- Samtale - dialog ( ekstern ) - Tema:  Ekteskap-200801 ( kronologisk index ) -  


--- ***---

---
---

---