-- Denne side:  godt-betalt-kidnapping.html  

<----- korr-index.html  ( ekstern ) <----  historisk-korrupsjon.html ( inten )  <----- hunwww.net/ekte-kristendom.html  ( ekstern )
<----- lov-og-rett-index.html ( ekstern )  


--- DIV. LINKER ANGÅENDE NORSK KIDNAPPING:

171003 Barnevern og rettsstat

- [ Translate this page ]
For hendelsen for 2 år siden er faren på ny tiltalt for brudd på straffelovens § 216 om unndragelse av barn fra omsorg, den såkalte kidnappingsparagrafen. ...
www.rettsnorge.no/artikler/171003%20Barnevern%20og%20rettsstat.htm - 14k -
Cached - Similar pages

dagbladet barnelov

- [ Translate this page ]
En annen grunn var å ville forhindre at Straffelovens § 216 ("kidnappingsparagrafen") kan komme til anvendelse ved samværs/medomsorgssabotasje. ...
www.krisesenter.org/oletexmo/DOCS/foreldreansvaromsorgogsamvar.htm - 14k -
Cached - Similar pages

Mor siktet for bortføring av sine barn - ranablad.no

- [ Translate this page ]
Moren, som opprinnelig er fra Helgeland, er siktet etter straffelovens § 216, for å ha "bevirket til at en umyndig ulovlig unndras eller holdes unndratt fra ...
www.ranablad.no/nyheter/article3521092.ece - 63k -

Krisesenter og samværssabotasje | Familiestiftelsen 15. mai

- [ Translate this page ]
... høre direktoratets holdning til at krisesenteret har medvirket til brudd på straffelovens § 216 jfr. redegjørelsen fra advokat Øivind Østberg nedenfor. ...
www.familiestiftelsen.no/node/873 - 68k - Cached - Similar pages
[PDF]

Dokument nr. 8:44.

File Format: PDF/Adobe Acrobat - View as HTML
Straffelovens § 216 (kidnappingsparagrafen). må sees i sammenheng med barneloven. Så lenge. § 216 kun beskytter omsorgsretten (hovedomsorgen) ...
www.stortinget.no/dok8/1998/pdf/dok8-199899-044.pdf
---

http://bortført.no/index.html  

http://www.gjengangeren.no/article/20080326/NYHETER/816361220  

http://www.jarlsbergavis.no/nyheter/article2699583.ece  

---