::: Aksjon Bort vekk med Babylon! Har også adresse: http://hunwww.net/ekte-kristendom :::
--- Denne side:  lov-og-rett-index.html     <--- hunwww.net/ekte-kristendom  ( eksternt )  <----- linker.html  ( ekstern

--- Overskrift & tema:
Lov og rett


--- Artikler --- Lov og rett nyheter 2008 ( ekstern ) --- Lover ( ekstern ) ---


----  Grunnleggende:   
-- De 10 budene i Bibelen -- ( eksternt ) -
--

-- Barnevern-loven i et nøtteskall:  Av rlh. ( ekstern ) - 

-- domstol.no / Domstol-administrasjonen - E-post: postmottak@domstoladministrasjonen.no  -
    Telefon: 73 56 70 00. Telefaks: 73 56 70 01. Adresse: Dronningensgate 2, N-7485 Trondheim. -

-- Norsk barnevern i fortid og nåtid! ( ekstern - intern ekstern ) Av Noralf Aunan, leder av Forening for Bedring av Rettssikkerheten (FBR), områdekontakt for SIVORG. -

--
Blir det aldri bedre i barnevernet? -

-- Den Norske Sannhets- og Forsonings- Kommisjon / DNSF-K  ( intern ) -

-- En enda pågående norsk enorm nasjonal katastrofe! ( ekstern ) Av Rune L. Hansen, 24.03. 2008. -

-- Et ødeleggende barnevern som også ødelegger norsk økonomi ( ekstern - intern ekstern ) Pressemelding 30.03. 2003 fra Forening for Bedring av Rettssikkerheten (FBR) -


-- FAMPO Folkeaksjonen mot maktmisbruk, politistat og overgrepskultur -

-- Frem med dens justismord og ofre! ( ekstern ) -

--
Fri rettshjelp
- "Informasjon om fri rettshjelpordningen, lover, forskrifter, rundskriv mv. og lenker til advokater og rettshjelpere i Norge som tilbyr fri rettshjelp." -

-- Fylkesmannen i Norge -
"Fylkesmannen har ansvar for tilsyn med sosialtjenesten." -

-- Fylkesnemndene i Norge -
"Fylkesnemnda er et statlig organ som i faglige spørsmål har en uavhengig stilling i forhold til departement og fylkesmann. Fylkesnemndas vedtak kan bare overprøves av domstolene. Administrativt er fylkesnemndene underlagt Barne- og familiedepartementet. Den enkelte fylkesnemnd dekker ett eller to fylker." -

-- Fylkesnemndene, en stor fare for rettssikkerheten
( intern ) -

-- Grunnloven og den offentlige norske Barnevern-tjenesten ( intern ) -

-- Helsetilsynet i Norge -
"Statlig tilsyn med sosial- og helsetjenestene." -

-- Human Rights Alert - Norway / Menneskerettene Beredskap Norge -

-- Hva er galt med norsk barnevern? serie i 10 deler av Ole Texmo -


-- Linker - ang. den offentlige Barnevern-tjenesten ( ekstern ) -

-- Lovdata.no -

-- Lover - mest aktuelle?  ( ekstern ) -

-- Justismord i Norge, artikkel-serie av Ole Texmo -

<---- norsk-bekymrings-melding.html  ( ekstern ) - 

-- Om Den Europeiske Menneskerettsdomstolen i Strasbourg -

-- Statistisk sentralbyrå / Statistics Norway -

--
Tilsynet.no - Tilsynet for advokatvirksomhet. -
 
-- Varslerunionen.no  ( intern ) - ("Varslerunionen er en forening til støtte for de som melder fra om ulovlige forhold på arbeidsplassen. Det er en forening for alle som vil arbeide for et bedre vern og bedre muligheter for de som varsler om utilbørlige forhold i offentlige og private bedrifter. Foreningen vil bl.a. bidra ved høringer i forbindelse med lovforberedelser.") -
--
---- Artikler - 2007: 
----> Ekteskap og skilsmisse - i det kristne perspektiv,  ( ekstern ), 
av Rune L. Hansen, pr. 20.10. 2007 - 07.11. 2007.  
----> Kristent ansvar,  ( ekstern ), 
ifra boken "Kristent ansvar", Oslo 1946, redigert over dette temaet av H.E. Wisløff.  
-- 
-- 
---- Artikler - 2008: 
----> Panisk hastverk for kjønnsnøytral ekteskapslov, ( ekstern ), 
av Ole Paulshus, ifra avisen Dagen Magazinet for onsdag 05. mars 2008. 

----> Norge gjør barn til et middel ( ekstern ) Av Tania Randby Garthus ifra Rykkinn. Ifra avisen Dagen Magazinet 01.04. 2008. -

----> «Gråt over dere selv og deres barn» ( ekstern ) Av Olav H. Kydland ifra Nærbø. Ifra avisen Dagen Magazinet 26.03. 2008. -

--

--


-- 

-- 

---o
---