--- Et-menneske-kan-utrette-mere.html    <--- poesi-index-1.html  ( ekstern )    <--- hunwww.net/ekte-kristendom  ( internt
 
--- 
http://hunwww.net/ekte-kristendom/img/JohannesVermeerGirlReadingLetterOpenWindow-786466.jpg
Trygge og trivlige stier

Her jeg har trygge og trivlige stier
hvor blomster og trær er broderier,
som slynger seg for min glede og sang,
mens småfugler synger i soloppgang!

Frukter tynger hver utstrakt hånd,
med mat, medisiner og vennskapsbånd,
med lek, moro, skatter, smil og latter,
ifra virkelighetens eventyr sin forfatter!

Her har jeg mitt hjemsted, min mor og far,
søsken og alt så kjært, spørsmål og svar,
hvile, fred og ro – og så mye å gjøre,
og ingen som vil vår uskyld forføre!

Her har jeg min fortid, nutid og fremtid,
alt det vi steller og pleier i flid,
som gjør verden så forunderlig gledefull,
og forøker verdien av solens gull!

Tenk at verden er så full av gaver,
og at i den er så mange, mange haver,
og at bort ifra farer vi finner vei;
vei og stier i skjønnhet for meg og for deg!

*

Rune L. Hansen, 03, 2002.

***
Hbs1b1x.gif
---