--- poesi-index-1.html ( ekstern )  <--- hunwww.net/ekte-kristendom   ( ekstern

--- 
***** 
---- Poesi - 2007:
-- Et menneske kan utrette mere,
et dikt av Rune L. Hansen, 31.08. 2006, Vikebygd. -- ( eksternt ) - 
-- Trygge og trivlige stier,
et dikt av Rune L. Hansen, 03, 2002. -- ( eksternt ) - 
 

-- 
***** 
---- Poesi - 2008: 

-- 


-- Sammen - naboskap i hjertelag ( ekstern ) - Et dikt av Rune L. Hansen, 11.04. 2008. -  

---