-- 20070428-fra-psykiater-Kirsten-Westlye-til-advokat-Sverre-Kvilhaug.html      --- BREVENE ( ekstern ) ---

--- BREV-KOPI:

------ Digital inntastet brev-kopi av en kopi av brevet som ankom Rune L. og Trude Hansen i en konvolutt ifra advokat Sverre Kvilhaug 08.05. 2007. RLH pr. 08.05. 2007:

---


Til:

Adv. Sverre Kvilhaug,
p.b. 136,
5903 Isdalstø

Vedr. Trude og Rune Hansen – sakkyndighetsoppdrag for Vindafjord kommune


Viser til deres brev av 18.01.07 samt senere telefonsamtale med Dem hvor jeg forsto Dem slik at Trude og Rune Hansen av Dem er frarådet kontakt med meg.

Jeg vil gjøre oppmerksom på at jeg, dersom jeg ikke får direkte kontakt med Trude og Rune Hansen, må basere mitt arbeid på indirekte opplysninger. Dette er lite ønskelig.

Jeg vil med dette be Dem om å medvirke til at Trude og Rune Hansen samarbeider med meg slik at jeg har et best mulig grunnlag for min undersøkelse.


Sandnes 28.04.07

Kirsten Westlye
(pluss sign.)

Spes. i psykiatri


Kopi: B.v.tjenesten, Vindafjord kommune

---