-- Denne side:  20070930-adm-vedtak-bvt-ang-Gudmund.html  


BREV-KOPI / AVSKRIFT:  rlh 12.05. 2008 /
RLH: Jeg fikk ikke sett dette før eftermiddagen 12.05. 2008. Trude har gjemt de unna for meg. Lå i en konvolutt sammen med et annet tilsvarende administrativt vedtak datert 05.09. 2007 ( ekstern ). Konvolutten (til Gudmund) som begge (i to eks.) lå nedi var post-stemplet 10.12. 2007.
NB: For ordens skyld gjør jeg oppmerksom på at det ikke er rett og riktig det som står i brevene / vedtakene.Fra:
Vindafjord kommune,
Barneverntenesta

Til:
Gudmund Hansen,
5568 Vikebygd

Ikkje offentleg

Administrativt vedtak

SAKSGANG
Behandling: Administrativt vedtak Barnevern
Dato: 30.09.2007.  Vedtaksnr. 125/07.  Sakshandsamar: INY.

Arkivref: 06/37 - 61.  Saksansv.: Iren Konstance Hebnes.  Dato: 30.09. 2007.

Vedtak:
Med heimel i Lov om barnevernstjenester § 4-4 vert det vedteke følgjande:

1.  Andre tiltak med kr. 250,- per månad for perioden 30.09.2007 til 30.06.2008. Totalt vert dette kr. 2500,-.Betaling av skyss til skule/ ungdomskort
  Hansen, Gudmund, født: 10.05.1991. PersonID: 843
5568  VIKEBYGD

Føresette:

Trude og Rune Hansen.

Bakgrunn for saka:

Gudmund går på Steinerskulen mot far sin vilje. Foreldra er blitt bedne om å skrive under på kontrakt med skulen om samarbeid men har ikkje gjort det. Dei ynskjer ikkje å ha utgifter med at Gudmund går på skule. Han får derfor ikkje penger til skuleskyss heimefrå.

Vurdering:
For at Gudmund skal få komme seg til skulen vurdere barneverntenesta at dei treng å dekke utgiftene til skuleskyss for Gudmund. Barneverntenesta vurderer at det er viktig å støtte Gudmund i at han skal få velje skule sjølv om spesiellt far motsett seg dette.

Evaluering av tiltak:
Om eit år.

Vikedal, 01.12.2007


Iren Konstance Hebnes,
(+ underskrift)
Sosial- og barnevernsleiar.

Ingeborg Nyland,
(+ underskrift)
Sakshandsamar


---