-- 20090223-bm-politi-Arild-Austrheim.html         --- BREVENE ( intern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( intern ) ---


   Rune L. Hansen, Tindeland, 02.04. 2009: Nedenstående håndskrevne Bekymringsmelding ble 23.02. 2009 pr. post oversendt til advokat Brynjar Meling i Stavanger, for hans rådgiving. Først i går fikk jeg hans ord om den - at jeg kan innlevere den slik den er. Jeg har overført den, og dens to vedlegg, fra håndskrift, og gjør det.
   Det fremgår av dette at politioverbetjent Arild Austrheim blandt annet har gitt en falsk beskrivelse overfor myndighetene av bevis-materiale i en straffesak.
   Forhåpentligvis blir disse forhold hastig tatt til efterretning.

Til:
Haugaland og Sunnhordland politidistrikt,
Postboks 278,
5501 Haugesund. Telefax: 52 86 81 50.

Fra:
Rune L. Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd.
   For tiden: Åna fengsel, 4365 Nærbø.

                       Dato: Mandag 23.02. 2009, Åna fengsel.

   Enda en Bekymringsmelding vedrørende
   politioverbetjent Arild Austrheim
   ved Etne og Vindafjord politidistrikt i Ølen   Jeg henviser til den Bekymringsmelding jeg innleverte på ham til politiet i oktober 2008 (tror jeg det var). ( ekstern )
   Denne gang nu anser jeg det nødvendig med enda en Bekymringsmelding på ham, vedrørende det hele og langt mere omfattende og alvorlige denne gang, hermed.

   Jeg har nu vært i glattcelle og varetekts-fengslet i mere enn fire måneder sammenhengende, med alt hva det innebærer av skader og ødeleggelser og urett. Dette på bakgrunn av en løgnaktig påstand ifra min separerte ektefelle Trude M. Hansen - og en lovstridig, ufattelig ensidig og dårlig saksbehandling ifra angjeldende Arild Austrheim, i tråd med hvordan han har håndtert hele det saks-komplekset pågående hvor straffesak nu også pågår, samt politi-anmeldelser, flere rettssaker, etc.
   I den nu pågående straffesak har jeg hele veien underveis blitt hindret gjentagne om vitner og avhør av vitner, samt innsyn i saks-dokumentasjonen, samt tid og mulighet for å forberede forsvar, samt å fremføre beviser. Dette har jeg på så forskjellig vis blitt hindret - av politiet i Vindafjord og av den advokat John Raknes som politiet skaffet meg under oppholdet i glattcelle 21.10. 2008. Hindret om og om igjen.
   Først fredag 20.02. 2009 nu fikk jeg innsyn i saks-dokumentene ifra politiets side i straffesaken. Saks-dokumentene frem til ca. 16.01. 2009. Jeg vet enda ikke om disse er komplette, og min advokat Meling fikk først disse i fengslingsmøtet 12.02. 2009, efter hva jeg ble fortalt og slik jeg har forstått det. Efter å ha begynt å få et viss innsyn nu skjønner jeg godt hvorfor de har hindret meg innsyn i saks-dokumentene, og da særlig avhørene, og hindret meg føre vitner, etc.
   Det er først og fremst Trude og Balder og Gudmund som har styrt saken, med ivrig overivrig hjelp ifra politiet i Vindafjord! (Som i hele saks-komplekset.) Og de har så absolutt ikke spart på kruttet, Trude og Balder! Med god hjelp ifra resten av kidnapper-gjengen.
   Politiet i Vindafjord sin saksbehandling og efterforskning, og deres fremlegg for retten, har vært verre enn jeg trodde, ser jeg. Og også mere selv-avslørende enn jeg trodde.
   Det er nokså lett å bevise min uskyld og troverdighet med hensyn til siktelsens begge punkter i straffesaken. Dette vet politiet i Vindafjord også - Arild Austrheim, og det er derfor de har gjort og gjør som de har gjort og gjør. Det motsatte av lov og rett. Like så når det gjelder Trudes motiver og metoder.
   Politiet i Vindafjord har vært opptatt av å opprettholde og videreføre kidnappingen av ungene, efter impulser fra Iren K. Hebnes og ordfører Arne Bergsvåg i Vindafjord kommune-administrasjon. Og derfor å hindre at jeg ikke vinner frem i rettssakene. På det viset at den ene løgnen efter den andre sammen med uretten videreføres til den neste og videre uten at besinnelse eller protester slipper til!
   Det at de har varetekts-fengslet meg i mere enn fire måneder, og endog under hovedforhandling i retten, med påstand om skjellig grunn til mistanke på bakgrunn av det foreliggende saks-materialet er alvorlig grovt. Særlig på bakgrunn av at de vet fra saks-komplekset iøvrig hva Trude og Balder og kidnapper-gjengen har gjort og hva de holder på med! Og hvorfor! (Selv om Arild Austrheim og politiet i Vindafjord også har forsøkt å dekke over de forholdene.) Og altså iøvrig hva politiet ved Arild Austrheim utelater samt forhindrer. (Men også vrir og vrenger på, og lyger om.)
   Endog Jens Tveit har de avhørt - og betegnet som vitne! Men ingen av de vitner jeg har gjort de oppmerksomme på! Bortsett fra Frøydis og Stauda, som de for begges vedkommende ventet til 01.12. og 17.12. 2008 med å avhøre! (Og da er de, som jeg jo forutså, meget opptatt av hvorvidt jeg - men ikke Trude, Balder og Gudmund - har snakket med de, og om hva!! Uten at de engang får frem, eller finner ut av, at jeg selv ifra begynnelsen påla meg selv et kontakt-forbud med de, nettopp for å kunne unngå slike beskyldninger eller mistanker.) De to hovedvitnene - som begge straks sier at Trude, Balder og Gudmund (og resten av kidnapper-gjengen) snakker tull, og hvorfor de snakker tull! Det til tross for at de som spør de tydeligvis er ute efter å få minst mulig ut av de om hva som faktisk har skjedd!
   Natvigs "advokatfullmektig" har de i det heletatt ikke snakket med. Heller ikke Runar, Ivar B. Løne, Martin, Ove og Anja, Bernt og Hilde, etc.! Men mormor har de snakket med!
   Bare kidnapper-gjengens sverteperer har de villet snakke med! Og betegner de som vitner!
   Og mine politi-anmeldelser har de i det heletatt ikke med i saks-dokumentasjonen, deres sentrale betydning til tross! Bare motpartens selv-avslørende tull og tøys!
   Og Trude og kidnapper-gjengens selvtekter og mord-trusler overfor meg og ungene, med innleverte solide beviser og grundig dokumentasjon, utelater de fullstendig!
   Det er, for å si det mildt, mangt og meget de har utelatt! Og hva de har tatt med (og hvordan), er entydig selv-avslørende det motsatte av lov og rett!

   Skjellig grunn til mistanke? Det var, og er, mere skjellig grunn til mistanke imot Trude enn imot meg! Men det, sine mistanker og forståelser i så måte, ville ikke Arild Austrheim finne ut av - gjorde han alt for at ikke noen skulle finne ut av! Antagligvis i forståelse med sin overordnede lensmann Gjærde i Vindafjord.

   Alt jeg har sagt i denne Bekymrings-melding nu er det fullgode beviser for, og kan jeg om det trengs ytterligere dokumentere og bevise.
   Jeg endog håper på, og begjærer, at jeg kan få bli grundig avhørt av uavhengig politi eller instans snarest for å kunne fortelle nøyere og mere omfattende om disse forhold og omstendigheter, under vitneforpliktet ansvar med min advokat tilstede-værende og lyd-opptak av alt som blir sagt - til bruk for rettsvesenet, påtalemyndigheten, etc.

      Med beste hilsner og ønsker
      ifra Rune L. Hansen,
         23.02. 2009.

***

Vedlegg 1 av 2:

-- Dagboks-notater, Rune L. Hansen, lørdag 21.02. 2009, Åna fengsel - side 5:

   Endog innholdet på lyd-opptakene ifra Grue 07.04. 2008 har politiet, uten at jeg har fått vite noe som helst om det før nu, forsøkt å vri og vrenge på i sin beskrivelse av innholdet - og å fortie vesentligheter ved. Dette har de gjort i en skriftlig rapport om innholdet på lyd-opptakene, skrevet av politibetjent Laila Kristin Eike ved Haugaland og Sunnhordland politi-distrikt 08.01. 2009 - eller er hun ved Etne og Vindafjord lensmannsdistrikt? Denne deres rapport ble pr. telefaks oversendt til både advokat Hjelde og advokat Raknes 08.01. 2009, ifra politioverbetjent Arild Austrheim, som det i rapporten blir sagt har hørt på store deler av innholdet sammen med nevnte politibetjent Laila Kristen Eike - som altså har skrevet rapporten. Antagligvis sammen med Arild Austrheim - tror jeg. Rapporten om innholdet er uansett forvridd og forvrengt - og løgnaktig. (Dok. 15 - anm.nr. 10452772.)
   Samme dag, 08.01. 2009, har aktor Øyvind Bore, ca. 10 minutter senere, tilsendt advokat Hjelde og advokat Raknes, pr. faks en "Rapport om gjennomgang av datamaskin" av 29.12. 2008 (Dok. 14, samme anm. nr. 10452772), skrevet av politibetjent Olav Nakling Espedal ved Karmøy lensmannsdistrikt.
   Ingen av disse to faksene og rapportene har jeg fått vite om før nu! Likesom det meste av alt annet ifra deres side. Advokat Raknes gav meg ikke engang beskjed om at han skulle være til stede i dommeravhøret med Stauda, og hverken han eller aktor - som også var til stede - hadde spørsmål de ville stille Stauda! Og sånn hele veien!
---

***
Vedlegg 2 av 2:
(Brev-kopi)

Til:
Lensmannskontoret i Kirkenær,
Grue kommune, Gruetorget,
2260 Kirkenær

Fra:
Rune L. Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd

          Søndag 02.11. 2008.

   Jeg tilsendte dere pr. post for 14 dagers tid siden en data-dvd-plate som inneholder lyd-opptakene av alt som skjedde 07.04. 2008 i forbindelse med politi-anmeldelser imot meg.
   Disse lyd-opptakene ble gjort av tre lydopptakere som stod på opptak samtidig. To av dem bar jeg på meg, den tredje lå i bilen. Jeg har ikke manipulert med eller endret noen av lyd-opptakene.
   Disse lydopptakene viser hva som faktisk skjedde den angjeldende dato 07.04. 2008 - og at jeg hverken var uønsket eller fremsatte trusler eller sjikane eller gjorde noe som helst galt. Jeg håper dere kan ta dette til etterretning og jeg vil i så fall med dette begjære de som innleverte de falske anklagene imot meg straffeforfulgt, for å ha innlevert falske politi-anmeldelser.

      Med hilsen ifra
         Rune L. Hansen

***

-