-- Politi-anmeldelsene-Index.html               
--- BREVENE ( ekstern ) --- Stortinget-RLH-index.html ( ekstern ) --- dbn.html ( intern ) --- Folkemordet-Index.html ( index ) --- Besoksforbud-mv-index.html ( intern ) --- Menneskehandel-Index-Norway.html ( ekstern ) ---

RLH pr. 26.11. 2016:    

-- Menneskerettsloven-Norge-Index.html  ( intern ) -- Dommer-etc-i-saken-Index.html  ( intern ) --- 
 Politi-anmeldelsene i saks-komplekset:  fra Rune L. Hansen  -- fra Trude M. Hansen -- fra Rune og Trudefra andre --
-- Spesialenheten for politisaker --


ENDA NOE UFERDIG /

Politi-anmeldelsene i saks-komplekset
& Spesialenheten for politisaker
- INDEX
 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011- 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - DIV. :
---- Spesialenheten for politisaker:
--
--
20160818-Anke-til-Hoyesterett-fra-RLHansen.html ( intern )
-- 20160603-Anke-av-dom-fra-RLHansen.html ( intern )
-- 20160511-Politiet-med-Dom-Forkynnelse-Vinberget.pdf ( intern )
---- Lyd-opptaket: 20160511-Politiet-med-Dom-Forkynnelse-Vinberget.mp3 ( intern ) -
-- 20160413-Prosesskriv-fra-RuneLHansen.html ( intern )
-- -- 20150928-fra-Kriminalomsorgen-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- -- 20150817-fra-Kriminalomsorgen-SorVest-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- -- 20150624-Anke-til-Norges-Hoyesterett-fra-RLH.html ( intern ) -
-- 20150512-Anke-over-Haugaland-tingrett-dom-20150416.html ( intern ) -
-- -- 20150416-29-Dom-fra-Haugaland-tingrett-Hundelov-saken-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- 20150412-fra-RLH-ang-rettsbehandling-mandag.html ( intern )
-- 20150407-til-SI-fra-RLH.html ( intern )
-- -- 20150326-fra-Haugaland-tingrett-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- 20150320-ang-norske-myndigheter-fra-RLH.html ( intern )
-- -- 20150309-fra-Statens-Innkrevingssentral-til-RLH.html ( intern ) -
-- 20150304-til-SI-fra-RLH.html ( intern )
-- -- 20150116-fra-Spesialenheten-for-politisaker-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- -- 20141205-fra-Spesialenheten-for-politisaker-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- 20141113-Ang-anke-habilitet-politi-anmeldelser-etc-fra-RLH.html ( intern ) -
-- 20141028-til-SI-og-Politiet-og-andre-fra-RLH.html ( intern )
-- -- 20141008-13-fra-Statens-Innkrevingssentral-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- 20140920-til-Politiet-ang-anke-etc-fra-RLH.html ( intern ) - 20140920-til-Politiet-ang-anke-etc-fra-RLH.pdf ( intern ) -
-- 20140904-fra-Spesialenheten-for-politisaker-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- 20140904-fra-Politiet-til-RLH-ang-anmeldelse-mottatt-20140829.pdf ( intern ) -
-- 20140829-Utvidet-politi-anmeldelse-fra-RLH.html ( intern )
-- 20140804-Ang-kriminelle-forhold.html ( intern ) -
-- -- -- 20140722-fra-Spesialenheten-for-politisaker-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- 20140617-fra-Justiskomiteen-til-RLH-Hansen-svar-JUK.html ( intern )
-- 20140611-til-NAV-og-NAV-Forvaltning-og-flere-fra-RLH.html ( intern )
-- 20131231-til-politi-anmeldelsen-og-Mattilsynet-fra-RLH.html ( intern )
-- 20131114-til-politi-anmeldelsen-Mattilsynet-og-alle-andre-fra-RLH.html ( intern )
-- -- 20131022-RLH-NOTAT.html ( intern )
-- 20130921-til-NAV-Innkreving-og-Politiet-fra-RLH.html ( intern ) -
-- 20130824-til-NAV-og-Politiet-fra-RLH.html ( intern ) -
-- 20130718-til-Politi-anmeldelsen-SI-Voldsofferkontoret-og-flere-fra-RLH.html ( intern )pdf-format ( intern ) -
-- -- 20130628-fra-SI-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- 20130625-til-Politi-anmeldelsen-og-NAV-fra-RLH.html ( intern )
-- -- 20130611-til-SI-Politiet-og-flere-fra-RLH.html ( intern )
-- -- 20130524-til-Politi-NAV-SI-og-Skatte-myndighet-fra-RLH.html ( intern ) -
-- -- 20130409-til-Politiet-og-NAV-fra-RLH.html ( intern )
-- 20130315-Til-Politiet-og-NAV-fra-RLH.html ( intern )
-- -- -- 20110824-til-Spesialenheten-for-politisaker-fra-RLH.html ( intern )
--
20110824-til-norske-myndigheter-fra-RLH.html ( intern )
-- 20110823-fra-Spesialenheten-for-politisaker-til-RLH.html ( intern ) -
-- 20110815-Vedtak-fra-Riksadvokaten-P-ark.html ( intern )
-- 20110805-fra-Spesialenheten-for-politisaker-kopi.html ( intern )
-- 20110714-til-Riksadvokaten-evt-Spesialenheten-fra-RLH.html ( intern )
-- 20110622-fra-Spesialenheten-for-politisaker-til-RLH.html ( intern ) -
-- 20110615-Utvidelse-Politi-anmeldelsen-fra-RLH.html ( intern )
-- 20110509-til-Politiet-og-SEPO-fra-RLH.html ( intern )
-- 20110502-til-Spesialenheten-for-politisaker-fra-RLH.html ( intern )
-- 20110428-fra-Spesialenheten-for-politisaker-til-RLH.html ( intern )
-- 20110211-fra-SEFO-politiet-til-RLH.html ( intern ) -
--------

---- Politi-anmeldelsene fra Rune L. Hansen: 
--- 2006:
--
-- 
20060814-Politi-anmeldelse-fra-Rune-L-og-Trude-Hansen.html ( intern ) -
-- -- 20060829-fra-Politiet-til-Rune-L-Hansen.html ( intern ) -
-- -- -- 20060905-fra-Politiet-til-Rune-L-Hansen.html ( intern ) -
-- -- 20060915-Klage-fra-Rune-L-Hansen-til-Statsadvokaten.html ( intern ) -
-- -- 20061116-fra-Politiet-til-Rune-L-Hansen.html ( intern ) -
--
--
--- 2007:
--
-- -- 20070108-09-Klage-fra-Rune-L-Hansen-til-Kontroll-komm.html
( intern ) -
-- -- -- 20070108-Folgebrev-fra-dr-Kleiven-til-HelseFonna-Psykt-avd.html
( intern ) -
-- -- -- 20070108-Folgebrev-fra-dr-Kleiven-RLH-kommentert.html ( intern ) -
-- 20070108-fra-adv-Sverre-Kvilhaug-til-Lensmannen-i-Vindafjord-k.html ( intern ) -
-- -- 20070108-fra-adv-Sverre-Kvilhaug-til-BVT-i-Vindafjord-k.html ( intern ) -
-- -- 20070108-fra-adv-Sverre-Kvilhaug-til-dr-Kleiven-i-Vindafjord-k.html ( intern ) -
-- -- 20070119-fra-adv-Sverre-Kvilhaug-til-HelseFonna-Psykt-avd.html ( intern ) -
-- -- 20070125-fra-Trude-og-Rune-L-Hansen-til-adv-Sverre-Kvilhaug.html ( intern ) -
-- 20070126-Brev-svar-fra-Politiet-til-adv-Sverre-Kvilhaug.html
( intern ) -
-- 20070126-Brev-fra-Arild-Austrheim-til-Hebnes.html ( intern ) -
--
--
--
--
--- 2008:
--
-- --
--
-- -- --
20080110-RLH-til-FylkesmannenRogaland.html  ( intern ) -
--
-- -- 20080220-brev-fra-Politiet-til-RLH.html  
( intern ) -
-- -- -- 20080221-fra-Fylkesmannen-i-Rogaland-til-R-Hansen.html  ( intern ) -
-- -- -- 20080403-fra-adv-Trond-Hjelde-til-jurist-Helene-Cameron.html
( intern )
-- -- -- 20080404-fra-adv-Trond-Hjelde-til-Fylkesnemnda.html ( intern ) -
-- -- -- 20080404-fra-adv-O-A-Helland-til-Fylkesnemnda.html ( intern ) -
-- 20080407-Politi-anmeldelse-Grue-fra-RLH.html ( intern ) -
-- -- 20080407-fra-Politiet-ang-anm-til-RLH.html ( intern ) -
-- -- -- 20080408-fra-jur-Helene-Cameron-til-adv-Trond-Hjelde.html ( intern ) -
-- -- 20080411-fra-Politiet-ang-anm-til-RLH.html ( intern ) -
-- -- -- 20080414-fra-adv-Trond-Hjelde-til-Familievernkontoret-Haugesund.html ( intern ) -
-- -- -- -- 20080415-fra-Familievernkontoret-Haugesund-til-RLHansen.html ( intern ) -
-- 20080417-Politi-anm-av-ASJ-og-mobb-ifra-RLH.html ( intern ) -
-- -- -- 20080421-Til-Fylkesmannen-Rogaland-fra-RLH.html
( intern ) -
-- -- -- 20080422-fra-Balder-Idun-Gudmund-til-Iren-K-Hebnes-BVT.html ( intern ) -
-- -- -- 20080422-Tilsvar-til-Fylkesnemnda-Rogaland-fra-adv-H-Cameron.html ( intern ) -
-- 20080423-Brev-ang-anm-til-Politiet-til-RLH.html ( intern ) -
-- 20080425-Brev-ang-anm-til-Politiet-til-RLH.html ( intern ) -
-- -- 20080428-Info-Bekymringsmeldingen.html ( intern ) -
-- -- 20080428ps-videre-info.html ( intern ) -
-- 20080430-Politi-anmeldelse-BVT.html ( intern ) -
-- 20080430-Politi-anmeldelse-Vedlegg-001A.html
( intern ) -
-- 200805-Begjering-om-Besoksforbud-fra-Trude.html ( intern ) -
-- 200805-Politi-anmeldelse-fra-Trude.html ( intern )
-- -- -- 20080504-aapent-brev-til-Iren-K-Hebnes-ifra-RLH.html
( intern ) -
-- -- 20080504-info-ifra-rlh.html  ( intern ) -
-- -- 20080504ps.html ( intern ) -
-- -- 20080505-info-rlh.html ( intern ) -
-- -- 20080506-mere-info.html ( intern ) -
-- -- -- 20080507-fra-jur-Helene-Cameron-til-adv-B-O-Vikse.html ( intern ) -
-- -- 20080507-info-ifra-rlh.html ( intern ) -
-- -- 20080508-ytterligere-info.html
( intern ) -
-- -- -- 20080509-Brev-fra-pappa-Rune-til-ungene.html
( intern ) -
-- -- 20080509-mere-info-ifra-rlh.html ( intern ) -
-- -- 20080510-mere-info-ifra-rlh.html ( intern ) -
-- -- 20080511-mere-info-ifra-rlh.html ( intern ) -
-- -- 20080512-mere-info-ifra-rlh.html
( intern ) -
-- -- 20080513-fra-Politiet-ang-anm-til-RLH.html ( intern ) -
-- -- 20080513-mere-info-ifra-rlh.html ( intern ) -
-- -- -- 20080514-Brev-fra-Trude-til-Iren-K-Hebnes-BVT.html ( intern ) -
-- -- 20080514-mere-info-ifra-rlh.html ( intern ) -
-- -- -- 20080515-Brev-til-Joar-Tranoy-ifra-RLH.html
( intern ) -
-- -- -- 20080515-fra-adv-Trond-Hjelde-til-Fylkesnemnda-Rogaland.html ( intern ) -
-- -- -- 20080515-fra-adv-Trond-Hjelde-til-Iren-K-Hebnes-BVT.html
( intern ) -
-- -- 20080515-fra-Politiet-ang-anm-til-RLH.html
( intern ) -
-- -- 20080515-mere-info-ifra-rlh.html
( intern ) -
-- -- 20080516-mere-bevis-og-info-ifra-rlh.html
( intern ) -
-- -- 20080517-mere-info-ifra-rlh.html ( intern ) -
-- -- 20080518-mere-info-ifra-rlh.html
( intern ) -
-- -- -- 20080519-Brev-fra-Aase-Kristensen-til-Iren-K-Hebnes-BVT.html
( intern ) -
-- 20080519-Krav-og-Paastand-Politi-anmeldelse-BVT.html ( intern ) -
-- -- 20080519-mere-info-ifra-rlh.html ( intern ) -
-- -- -- 20080520-fra-adv-O-A-Helland-til-Fylkesnemnda.html ( intern ) -
-- -- 20080520-henleggelse-ASJ.html ( intern ) -
-- -- 20080520-henleggelse-Iren-K-Hebnes-BVT.html ( intern ) -
-- -- 20080520-henleggelse-Trude.html ( intern )
-- -- 20080520-mere-info-ifra-rlh.html ( intern ) -
-- -- 20080521-mere-info-ifra-rlh.html ( intern ) -
-- -- -- 20080522-fra-adv-Helene-Cameron-til-Fylkesnemnda-Rogaland.html
( intern ) -
-- -- 20080522-mere-info-ifra-rlh.html ( intern ) -
-- -- 20080523-mere-info-ifra-rlh.html ( intern ) -
-- -- 20080524-mere-info-ifra-rlh.html ( intern ) -
-- -- 20080525-mere-info-ifra-rlh.html ( intern ) -
-- -- -- 20080526-Begjering-om-midlertidig-avgj-og-Stevning-Haugaland-Tingrett-fra-Trude.html ( intern ) -
-- -- -- 20080526-fra-adv-Trond-Hjelde-til-Fylkesnemnda-Rogaland.html ( intern ) -
-- -- 20080526-mere-info-ifra-rlh.html ( intern ) -
-- -- -- 20080526-Rapport-fra-Barnevernvakta-SHedmark.html ( intern ) -
-- -- -- 20080527-fra-BVT-til-RHansen-m-innkalling.html ( intern ) -
-- -- 20080527-mere-info-ifra-rlh.html
( intern ) -
-- -- 20080528-mere-info-ifra-rlh.html ( intern ) -
-- -- 20080529-mere-info-ifra-rlh.html
( intern ) -
-- -- -- 20080530-fra-Talsperson-Rapport-Sak-08-015.html ( intern ) -
-- -- 20080530-mere-info-ifra-rlh.html ( intern ) -
-- -- 20080531-mere-info-ifra-rlh.html ( intern ) -
--
--
--
-- -- -- 20080604-fra-RLHansen-til-Fylkesmannen.html ( intern ) -
--
-- 20080604-Klage-paa-henleggelse-fra-Rune-L-Hansen.html ( intern ) -
--
-- -- -- 20080609-Tilsvar-til-Haugaland-Tingrett-fra-adv-Helene-Cameron.html
( intern ) -
-- -- 20080610-rapport-Trudes-selvtekt-fra-TEG.html ( intern ) -
--
-- -- -- 20080612-fra-Fylkesnemnda-Rogaland-Brev-Sak-08-015.html
( intern ) -
--
--
-- -- -- 20080621-Brev-fra-AAse-Kristensen-til-adv-Trond-Hjelde.html
( intern ) -
--
--
-- -- -- 20080624-til-RLH-ifra-Fylkesmannen-Rogaland.html
( intern ) -
--
--
--
--
--
--- 2009:
--
--
--
-- 20090223-bm-politi-Arild-Austrheim.html ( intern ) -
-- -- 20090302-brev-til-politiet-Haraldseid-fra-TEG.html ( intern ) -
-- -- 20090305-fra-TEG-til-politiet.html ( intern ) -
-- 20090402-til-politiet-fra-rlh.html ( intern ) -
--
-- 20090421-til-adv-Meling-fra-bvt-Vindafjord.html ( intern ) -
-- -- 20090506-til-bvt-fra-adv-BMeling.html ( intern ) -
-- -- 20090519-svarbrev-fra-bvt-ang-politiet.html ( intern ) -
--
-- 20090526-til-bvt-fra-adv-BMeling.html ( intern ) -
--
--
--
--- 2010:
-- 20100202-politi-anmeldelse-fra-RLH.html ( intern ) -
-- 20100316-Politi-anmeldelse-fra-RLH.html ( intern ) -
-- 20100318-politi-anmeldelsen-16-03-2010-VEDLEGGENE.html ( intern ) -
-- 20100324-ang-to-politi-anmeldelser.html ( intern ) -
-- -- 20100329-Bekreftelse-anmeldt-forhold-fra-politiet.html ( intern ) -
-- 20100419-Ang-Erstatning-etc-Hebnes-Westlye.html ( intern ) -
-- --
2010041319-Fra-Politiet-Henleggelse-dok-falsk-etc.html ( intern ) -
-- 20100421-Ang-lovbruddene-Hebnes.html ( intern ) -
-- 20100426-Haster-mest-ift-politi-anmeldelsen.html ( intern ) -
--
-- 20100511-Fra-Politiet-ang-Henleggelse.html ( intern ) -
-- 20100527-Klage-paa-henleggelse.html ( intern ) -
-- --
20100527-til-Sivilombudsmannen-fra-RLH.html ( intern )
-- -- 20100603-Svar-brev-fra-Sivilombudsmannen.html ( intern )
-- -- Saks-perspektiv-pr-20100624.html  ( intern ) -
-- -- 20100709-fra-Rogaland-Statsadvokatembeter-til-RLH.html  ( intern ) -
-- -- 20101104-fra-Politiet-ang-DNA-til-RLH.html ( intern ) -
-- -- 20101108-til-Politiet-fra-RLH-ang-DNA.html ( intern ) -

--- 2011:
-- 
20110103-Politi-anmeldelse-fra-RLH.html ( intern )
-- 20110103-til-NAV-Vindafjord-fra-RLH.html ( intern )
-- 20110103-til-Rogaland-Statsadvokatembeter-fra-RLH.html  ( intern )
-- 20110111-Anke-til-Gulating-lagmannsrett-fra-RLH.html ( intern )
-- -- 20110111-fra-Sivilombudsmannen-til-RLH.html  ( intern ) -
-- -- 20110113-Bekreftelse-anmeldt-forhold-fra-politiet.html  ( intern )
-- -- -- 20110131-til-Sivilombudsmannen-fra-RLH.html ( intern )
-- -- -- 20110201-til-Sivilombudsmannen-fra-RLH.html  ( intern )
-- 20110202-Erstatningskrav-politi-anmeldelsen-fra-RLH.html  ( intern ) -
-- -- --
20110202-fra-Sivilombudsmannen-til-RLH.html  ( intern ) -
-- 20110203-Til-Politi-anmeldelsen-fra-RLH.html  ( intern ) -
--
20110207-Til-Politi-anmeldelsen-fra-RLH.html  ( intern )
-- -- 20110207-til-NAV-Vindafjord-fra-RLH.html  ( intern ) -
-- --
 20110208-Bekreftelse-anmeldt-forhold-fra-politiet.html  ( intern )
-- 20110211-fra-SEFO-politiet-til-RLH.html  ( intern ) -
-- --
20110216-Ang-Politi-anmeldelsen-fra-RLH.html  ( intern )
-- -- 20110223-til-NAV-Vindafjord-fra-RLH.html ( intern ) -
-- -- -- 
20110223-fra-Politiet-Henleggelse-div-bv.html ( intern )
-- -- -- 
20110223-fra-Politiet-Henleggelse-aerekrenkelse.html ( intern )
-- -- -- 20110304-fra-Sivilombudsmannen-til-RLH.html ( intern ) -
-- 20110313-klage-til-Statsadvokaten-fra-RLH.html ( intern ) -
-- --
20110321-til-NAV-Vindafjord-fra-RLH.html ( intern )
-- 20110323-til-politi-anmeldelsen-fra-RLH.html ( intern ) -
--
20110329-saerskilt-spesifisert-politi-anmeldelse-paa-SI-fra-RLH.html ( intern )
-- 20110413-til-Politiet-og-Statens-Innkrevingssentral-fra-RLH.html ( intern )
-- -- 20110428-fra-Spesialenheten-for-politisaker-til-RLH.html ( intern )
-- -- 20110502-til-Spesialenheten-for-politisaker-fra-RLH.html ( intern )
-- 20110505-til-Politiet-og-NAV-fra-RLH.html ( intern )
-- 20110509-til-Politiet-og-SEPO-fra-RLH.html ( intern ) -
--
20110527-Til-SI-og-Politiet-fra-RLH.html ( intern ) -
--
20110615-Utvidelse-Politi-anmeldelsen-fra-RLH.html ( intern )
-- -- 20110622-fra-Spesialenheten-for-politisaker-til-RLH.html ( intern ) -
-- -- 20110714-til-Riksadvokaten-evt-Spesialenheten-fra-RLH.html ( intern )
-- -- 20110805-fra-Spesialenheten-for-politisaker-kopi.html ( intern )
-- 20110815-Vedtak-fra-Riksadvokaten-P-ark.html ( intern )
-- 20110823-fra-Spesialenheten-for-politisaker-til-RLH.html ( intern ) -
-- 20110824-til-norske-myndigheter-fra-RLH.html ( intern )
-- -- -- 20110824-til-Spesialenheten-for-politisaker-fra-RLH.html ( intern )
-- -- 20110826-Beslutning-om-ransaking-RLH.html ( intern )
-- 20110830-til-Politiet-fra-RLH.html ( intern ) -
--
20110907-Mere-utvidet-politi-anmeldelse-fra-RLH.html ( intern )
-- -- 20110919-til-Skatteetaten-Vindafjord-fra-RLH.html ( intern )
-- -- --  20110913-fra-Politiet-til-farmor.html ( intern )
-- -- --  20110919-fra-farmor-til-RLH.html ( intern )
-- 20111020-oppdatert-politi-anmeldelse-fra-RLH.html ( intern ) -
-- 20111108-fra-SI-til-RLH.html ( intern )+ 20111108-Vedleggene-fra-SI.html ( ekstern ).
-- 20111108-fra-Haugesund-kommune-bvt-til-RLH.html ( intern ) -
--
20111126-til-NAV-Innkreving-og-Forvaltning-fra-RLH.html ( intern ) -
-- -- -- 20111128-brev-fra-og-til-NAV.html ( intern )
-- 20111129-Til-Politiet-og-Haugesund-k-fra-RLH.html ( intern )
-- 20111201-til-Politiet-Rettelse-og-k-fra-RLH.html ( intern ) -
-- 20111207-til-Politiet-Bevis-tortur-terror-RLH.html ( intern )
-- -- -- 20111207-trusler-fra-Voldsofferkontoret-til-RLH.html ( intern )
-- -- 20111227-fra-Politiet-til-ad-RLH.html ( intern ) -
-- -- --
20111223-fra-NAV-Innkreving-til-RLH.html ( intern )
--

--- 2012:
-- -- --
20120102-til-Voldsofferkontoret-fra-RLH.html ( intern ) -
-- 20120301-Folkemord-politi-anmeldelse.html ( intern ) -
-- 20120307-Ang-Hus-inkvisisjonene.html ( intern ) -
-- -- --
20120307-fra-Politiet-tl-TEG.html ( intern )
-- 20120312-til-advokat-TLThingvold-fra-RLH.html ( intern ) -
-- 20120319-til-FYn-fra-RLH.html ( intern ) -
-- 20120326-til-Politiet-fra-RLH.html ( intern ) -
-- -- 20120329-to-India-from-Norway.html ( intern ) -
-- --
20120330-til-advokat-TLThingvold-fra-RLH.html ( intern ) -
--
20120402-til-Politi-anmeldelsen-fra-RLH.html ( intern ) -
--
20120404-til-FY-fra-RLH.html ( intern ) -
--
20120410-til-Skatteetaten-fra-RLH.html ( intern ) -
-- 
20120510-til-Politi-anmeldelsen-fra-RLH.html ( intern ) -
--
20120510-Rettelse.html ( intern ) -
-- -- -- 
20120515-fra-SI-til-RLH.html ( intern )
-- -- -- 20120605-til-SI-fra-RLH.html ( intern )
-- --  20120627-fra-Politiet-henleggelse-til-RLH.html ( intern )
-- 20120718-klage-til-Statsadvokaten-fra-RLH.html ( intern )
-- --
20121001-til-Statens-Innkrevingssentral-fra-RLH.html ( intern )
-- -- 20121003-til-NAV-fra-RLH.html ( intern )
-- 20121105-til-Politiet-Statsadvokaten-og-myndigheter-fra-RLH.html ( intern )
-- -- 20121112-fra-Politiet-og-Statsadvokaten-til-RLH.html ( intern ) -
--
20121203-til-SI-fra-RLH.html ( intern ) -
--
20121210-til-Statsadvokaten-og-Politiet-fra-RLH.html ( intern )


--- 2013:
--
20130204-til-Politiet-NAV-Skatteoppkreveren-fra-RLH.html ( intern ) -
-- 20130225-til-bl-a-Voldsofferkontoret-og-Politiet-fra-RLH.html ( intern ) -
--
20130225-til-Skatteoppkreveren-Vindafjord-fra-RLH.html ( intern ) -
--
20130315-Til-Politiet-og-NAV-fra-RLH.html ( intern )
-- 20130315-fra-NAV-Vindafjord-til-RLH.html ( intern )
-- 20130409-til-Politiet-og-NAV-fra-RLH.html ( intern )
-- 20130429-til-Skatteetaten-og-Politiet-fra-RLH.html ( intern ) -
--
20130524-til-Politi-NAV-SI-og-Skatte-myndighet-fra-RLH.html ( intern ) -
-- 20130611-til-SI-Politiet-og-flere-fra-RLH.html ( intern )
-- 20130625-til-Politi-anmeldelsen-og-NAV-fra-RLH.html ( intern )
-- -- 20130628-fra-SI-til-RLH.pdf ( intern ) -
--
20130718-til-Politi-anmeldelsen-SI-Voldsofferkontoret-og-flere-fra-RLH.html ( intern )pdf-format ( intern ) -
-- 20130824-til-NAV-og-Politiet-fra-RLH.html ( intern ) -
-- -- --
20130826-fra-Statens-sivilrettsforvaltnng-tl-RLH.pdf ( intern ) -
-- 
20130829-fra-NAV-I-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- 20130921-til-NAV-Innkreving-og-Politiet-fra-RLH.html ( intern ) -
-- --
20131003-nye-trusler-fra-SI-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- -- 20131005-fra-NAV-I-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- 20131021-til-SI-NAV-Politiet-flere-og-alle-fra-RLH.html ( intern )
-- -- 20131022-RLH-NOTAT.html ( intern ) -
-- --
20131029-fra-SI-til-RLH.pdf ( ekstern ) -
-- 20131114-til-politi-anmeldelsen-Mattilsynet-og-alle-andre-fra-RLH.html ( intern ) -
-- --
20131120-fra-NAV-I-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- -- 
20131202-fra-Justiskomiteen-Stortinget-til-RLH.html ( intern ) -
-- --
20131203-til-Justiskomiteen-Stortinget-fra-RLH.html ( intern ) -
-- -- -- 
20131205-fra-Politiet-Etne-og-Vindafjord-lensmannsdistrikt-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- -- -- 20131209-til-Politiet-Etne-og-Vindafjord-lensmannsdistrikt-fra-RLH.html ( intern ) -
-- -- --
20131213-fra-Oslo-politidistrikt-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- -- -- 
20131216-fra-Oslo-politidistrikt-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- -- --
20131220-fra-Politiet-til-RLH-ad-hunder.pdf ( intern ) -
-- -- -- 20131228-til-Politiet-ad-forelegg-Hundeloven-fra-RLH.html ( intern )
-- 20131231-til-politi-anmeldelsen-og-Mattilsynet-fra-RLH.html ( intern )

--- 2014:
-- --
20140221-fra-Mattilsynet-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- -- --
20140225-fra-Mattilsynet-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- -- --
20140310-fra-Politiet-Vindafjord-til-RLH-forkynnelse.pdf ( intern ) -
-- 20140319-fra-Politiet-Haugaland-og-Sunnhordland-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- -- --
20140321-fra-Politiet-Marte-Engesli-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- 20140403-til-Politiet-ang-Marte-Engesli-saksnr-S2014-014887-fra-RLH.html ( intern ) -
-- -- --
20140513-til-Politiet-fra-RLH.html ( intern ) -
-- -- 20140514-fra-Politiet-Forkynnelse-Stevning-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- --
20140519-fra-Politiet-Stevning-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- 20140527-til-Politiet-og-Justisdep-og-Justiskomiteen-fra-RLH.html ( intern ) -
-- -- -- Cecilie-Bedsvaag-201405-Rune-L-Hansen.html ( intern )
-- 20140611-til-NAV-og-NAV-Forvaltning-og-flere-fra-RLH.html ( intern )
-- 20140617-fra-Justiskomiteen-til-RLH-Hansen-svar-JUK.html ( intern )
-- -- -- 20140624-mere-penge-krav-og-trusler-fra-SI-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- -- -- 20140625-fra-Skatteetaten-ad-SI-og-skatten.pdf ( intern ) -
-- -- 20140627-fra-Politiet-Arild-Austrheim-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- -- 20140702-politi-anmeldelse-20140623-fra-RLH.pdf ( intern ) -
-- -- 
20140703-til-Kristine-Haraldseid-politiet-fra-RLH.html ( intern ) -
-- -- -- 20140702-fra-NAV-til-RLH-ad-politi-anmeldelse.pdf ( intern ) -
-- -- 20140708-11-bekreftelse-anmeldt-forhold-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- -- 
20140708-11-Forkynnelse-dom-i-straffesak-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- -- 20140704-14-fra-NAV-Innkreving-til-RLH.html  ( intern ) -
-- -- 20140722-fra-Spesialenheten-for-politisaker-til-RLH.pdf ( intern ) -
--
20140804-Ang-kriminelle-forhold.html ( intern ) -
-- 20140829-Utvidet-politi-anmeldelse-fra-RLH.html ( intern ) -
-- --
20140903-fra-Politiet-ang-anke-Haugaland-tingrett-dom-20140624-til-RLH.pdf ( intern ) -
--
20140904-fra-Politiet-til-RLH-ang-anmeldelse-mottatt-20140829.pdf ( intern ) -
-- 20140904-fra-Spesialenheten-for-politisaker-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- 20140920-til-Politiet-ang-anke-etc-fra-RLH.html ( intern ) - 20140920-til-Politiet-ang-anke-etc-fra-RLH.pdf ( intern ) -
-- --
20141008-13-fra-Statens-Innkrevingssentral-til-RLH.pdf ( intern ) -
--
20141024-fra-Rogaland-Statsadvokatembeter-ang-Hundelov-saken-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- 20141028-til-SI-og-Politiet-og-andre-fra-RLH.html ( intern ) -
-- --
20141030-fra-Gulating-lagmannsrett-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- -- 20141103-fra-SI-utleggsforretning-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- 20141113-Ang-anke-habilitet-politi-anmeldelser-etc-fra-RLH.html ( intern ) -
-- --
20141125-fra-Gulating-lagmannsrett-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- -- 20141205-fra-Spesialenheten-for-politisaker-til-RLH.pdf ( intern ) -
--

--- 2015:
-- -- 20150107-til-SI-fra-RLH.html ( intern )
-- -- 20150116-fra-Spesialenheten-for-politisaker-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- -- 20150129-fra-advokat-Erik-Lea-til-RLH-ang-straffesak.pdf ( intern ) -
-- -- 20150201-to-ICC-from-RLH-Norway.html ( intern ) -
-- --
20150202-20141217-fra-Hoyesterett-til-RLH-Kjennelse.pdf ( intern ) -
-- -- 20150302-fra-Haugaland-tingrett-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- --
20150311-Stevning-og-tiltalebeslutning-til-RLH-pdf ( intern ) -
-- 20150320-ang-norske-myndigheter-fra-RLH.html ( intern ) -
-- --
20150326-fra-Haugaland-tingrett-til-RLH.pdf ( intern ) -
--
20150407-til-SI-fra-RLH.html ( intern ) -
--
20150412-fra-RLH-ang-rettsbehandling-mandag.html ( intern ) -
--
20150421-til-SI-fra-RLH.html ( intern ) -
-- --
20150416-29-Dom-fra-Haugaland-tingrett-Hundelov-saken-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- 20150512-Anke-over-Haugaland-tingrett-dom-20150416.html ( intern ) -
-- --
20150521-fra-advokat-Jan-Henrik-Hoines-til-RLH.html ( intern ) -
-- 20150525-til-Finn-no-fra-RLH.html ( intern ) -
--
20150531-ang-menneskehandel-til-Finn-no-fra-RLH.html ( intern )
-- -- 20150529-fra-Statsadvokat-Rogaland-til-RLH-pategningsark.pdf ( intern ) -
-- 20150604-mere-ang-menneskehandel-til-Finn-no-fra-RLH.html ( intern ) -
--
20150605-til-eierne-av-Finn-no-ang-politi-anmeldelse-fra-RLH.html ( intern ) -
--
20150610-11-Beslutning-fra-Gulating-lagmannsrett-pdf ( intern ) -
--
20150624-Anke-til-Norges-Hoyesterett-fra-RLH.html ( intern ) -
-- --
20150629-til-SI-fra-RLH.html ( intern ) -
-- --
20150723-til-SI-fra-RLH.html ( intern )
-- 20150717-27-Kjennelse-fra-Norges-Hoyesterett.pdf ( intern ) -
-- -- 20150817-fra-Kriminalomsorgen-SorVest-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- --
20150928-fra-Kriminalomsorgen-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- -- 20151117-til-Kriminalomsorgen-fra-RLH.html ( intern ) -
-- --
2015120307-fra-Kriminalomsorgen-til-RLH-1995-001.pdf ( intern ) -
-- -- 20151214-Klage-til-Kriminalomsorgen-fra-RLH.html ( intern ) -
-- -- 20151214-fra-Kriminalomsorgen-Arendal-til-RLH-2054_001.pdf ( intern ) -
-- -- 20151215-Ang-Klagen-til-Kriminalomsorgen-fra-RLH.html ( intern ) -
--
-- 20151221-fra-Kriminalomsorgen-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- -- 20151223-Ang-Klagebehandlingen-til-Kriminalomsorgen-fra-RLH.html ( intern ) -
--

--- 2016:
-- --
-- -- 20160105-fra-Kriminalomsorgen-til-RLH.html ( intern ) -
-- --
20160106-Ang-Kriminalomsorgen-og-menneskerettighetene-fra-RLH.html ( intern )
-- 20160229-Begrunnelse-ang-forelegg-fra-RLH.html ( internt ) -
--
20160311-fra-Politiet-berammelse-sak-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- -- 20160318-tlf-til-politiet-fra-rlh.mp3 (719 kB) 00:46 ( intern ) -
-- -- 20160321-tlf-politiet-og-rlh.mp3 (17,4 MB) 19:00 ( intern ) -
-- --
20160401-Stevning-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- -- 20160413-Prosesskriv-fra-RuneLHansen.html ( intern )
-- -- 20160420-Melding-om-forkynnelse-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- --
20160511-Politiet-med-Dom-Forkynnelse-Vinberget.pdf ( intern )
-- -- Lyd-opptaket: 20160511-Politiet-med-Dom-Forkynnelse-Vinberget.mp3 ( intern )
-- -- 20160520-Rettsbok-20160414-Haugaland-tingrett.pdf ( intern ) -
-- -- 20160603-Anke-av-dom-fra-RLHansen.html ( intern )
-- -- 20160707-20160804-Kjennelse-fra-Gulating-lagmannsrett-til-RLH.pdf ( ekstern ) -
--
20160818-Anke-til-Hoyesterett-fra-RLHansen.html ( intern ) -
-- -- 20160822-fra-Gulating-lagmannsrett-kopi-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- -- 20160817-24-fra-SI-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- --
20161024-til-SI-fra-RLH.html ( intern )
-- 20161018-25-fra-Politiet-og-Hoyesterett-dom-RLH.pdf ( intern ) -
-- --
20161109-14-fra-SI-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- -- 20161115-til-SI-fra-RLH.html ( intern ) -
-- --
20161126-til-SI-fra-RLH.html ( intern )
--
--

---


---- Politi-anmeldelsene fra Trude M. Hansen:

--- 2008:
--
--
200805-Politi-anmeldelse-fra-Trude.html ( intern ) - RLH har ikke sett denne eller disse enda. -
--
200805-Begjering-om-Besoksforbud-fra-Trude.html  ( intern ) - RLH har ikke sett denne eller disse enda. -
--

-- -- 20081003-ifra-Trude-tilbaketrekk-politianmeldelse.html ( intern ) -
-- 20081021-Begjering-om-Besoksforbud-fra-Trude.html ( intern ) -
-- 20081022-Politi-anmeldelse-fra-Trude.html ( intern ) -
--
--
--- 2009:
--
20090318-Politi-anmeldelse-fra-Trude.html  ( intern ) -
-- 20090319-politi-anmeldelse-fra-Trude.html ( intern ) -
-- -- 20090421-til-adv-Meling-fra-bvt-Vindafjord.html ( intern ) -
-- -- 20090506-til-bvt-fra-adv-BMeling.html ( intern ) -
-- -- 20090519-svarbrev-fra-bvt-ang-politiet.html ( intern ) -
--
-- 20090526-til-bvt-fra-adv-BMeling.html ( intern ) -
--
--- 2010:
--
--
---- Politi-anmeldelsene fra andre:
--- 2008:
--
--
--
--  20080220-brev-fra-Politiet-til-RLH.html ( intern ) -
--
-- --
20081006-fax-til-politiet-fra-aud-signy-jakobsen.html  ( intern ) -
--
--
--
--- 2009:
--
--
--- 2010:
--
20100217-politi-anmeldelse-fra-TEG.html ( intern ) -
-- --
20100223-Bekreftelse-Anmeldt-forhold-til-TEG.html ( intern ) -
--
-- 20100318-Underretning-til-klager-TEG-fra-politiet.html ( intern ) -
-- -- 20100325-Indignasjon-fra-TEG.html ( intern ) -
-- 20100321-Politi-anmeldelse-fra-ESH.html ( intern ) -
--
--
--- 2013:
-- 
20131122-fra-Jacob-Sonne-Mansoureh-Zahraei-til-RLH.html ( intern )
--

------- Politi-anmeldelsene fra Rune og Trude:
--- 2008:
--
--
--- 2009:
--
--- 2010:
--
--
---- DIVERSE:

--- 2008:
--
--

--- 2009:
--
--

--- 2010:
--
--

--- 2011:
--
--
--
20110826-Beslutning-om-ransaking-RLH.html ( intern )
--
-----