-- 20090930-fra-NAV-tilsvarsbrev-klage-underholdsbidrag.html  

KOPI / AVSKRIFT: RLH, 03.10. 2009. Dette brevet ankom RLH med posten 02.10. 2009 i en konvolutt sammen med et annet brev (Oversendelse til klageinstansen i klagesak) også datert 30.09. 2009 ( ekstern ).

 -

Fra:
NAV Forvaltning Karmøy,
Postboks 2011,
5504 Haugesund.
Kontoradresse: Møt på NAV lokalt. 5542 Karmøy. Åpningstid: 09:00 - 15:00.
Telefon: 81581000. Telefax: 52048021.
Internettadresse:  www.nav.no  

Til:
Hansen Rune Leander
5568 Vikebygd

Saksnummer:  0806982  Saksbehandler:  Thea Birkeland   Dato:  30.09. 2009

Klage i sak om underholdsbidrag til barn - tilsvarsbrev

Saksnummer:  0806982 (Oppgi saksnummeret ved henvendelse til oss.)

Bidragsmottaker:   Hansen, Trude Monica          Fødselsdato:  09.08. 1968
Bidragspliktig:       Hansen, Rune Leander          Fødselsdato:  06.12. 1955
Barn:                   Hansen, Gudmund Cusanus   Fødselsdato:  10.05. 1991                
                           Hansen, Frøydis                                        25.12. 1993
                           Hansen, Sofie                                           24.05. 1997
                           Hansen, Alfredo Ao                                  17.08. 1999
                           Hansen, Mariel Rose                                 21.12. 2001
                           Hansen, Urda Lilje                                    14.06. 2003
                           Hansen, Solborg Sera                                28.02. 2006

Vi har behandlet klagesaken og utarbeidet et oversendelsesbrev som vil bli sendt til klageinstansen. I samsvar med forvaltningsloven paragraf 33 fjerde ledd, tilsendes du herved kopi av vår saksfremstilling ( ekstern).

NAV Klageinstans Vest er felles klageinstans for fylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.
Saken din vil bli sendt dit for videre behandling.

Både du og den andre part har anledning til å komme med bemerkninger til det som er nevnt i saksbehandlingsblanketten. NAV Klageinstans Vest må ha mottatt dine merknader 16.10.09.
Eventuell uttalelse sendes til:

NAV Klageinstans Vest
Postboks 6245, Bedriftssenter
5893 Bergen

Vi vil gjøre oppmerksom på at alle sakens dokumenter vil bli sendt til, og vil bli gjennomgått av, klageinstansen. Det vil derfor ikke være nødvendig å gjenta kommentarer/uttalelser du allerede har kommet med. Du vil få melding om endelig avgjørelse direkte fra NAV Klageinstans Vest.


Med vennlig hilsen
NAV Forvaltning Karmøy
Bidragsteamet

Thea Birkeland  (+ underskrift)
saksbehandler

---