-- 20100113-Froydis-og-Stauda-igjen-kidnappet.html                   --- BREVENE ( ekstern ) -Frøydis og Stauda igjen kidnappet og fangeholdt!

-- Ifra mine Dagboks-notater for i dag, onsdag 13. januar 2010, Vinberget:

---
   Klokken er nu snart 17. Og det har igjen, nu nokså nettopp, skjedd noe nytt og mere av kriminell galskap!
   Frøydis og Stauda er igjen kidnappet og fangeholdt!
   Omtrent klokken 15 i dag kom to politimenn, sivilt kledd, ifra Lensmannskontoret i Ølen i Vindafjord kommune, sammen med en mann og to kvinner ifra Barnevern-tjenesten i Haugesund kommune, rett inn døren her og forlangte å få med seg Frøydis og Stauda. Hverken jeg eller Frøydis og Stauda ville gå med på det, men vi ble alle med fysisk makt tvunget efter at de trengte seg inn i vårt hjem. Noen som helst lov-hjemmel hadde de ikke å vise til. De to ifra politiet henviste til sin overordnede lensmann Gjærde ved Lensmannskontoret i Ølen i Vindafjord. De sa også at Barnevern-tjenesten i Haugesund kommune har gjort et kommunalt vedtak om å bortføre Frøydis og Stauda. Vi alle protesterte, og jeg gjorde de blandt annet tydelig oppmerksom på Norges Grunnlovs paragraf 102, som i sin helhet går slik:
   "§ 102:  Hus-Inkvisitioner maa ikke fine Sted, uden i kriminelle Tilfælde."
   Men de bryr seg som vanlig hverken om lov og rett eller noe som helst, aller minst om barna eller menneskene.
   De tror seg berettiget til terror.
   Det synes som de er vant med å gjøre fullstendig hva som helst uten å måtte stå til ansvar for eller å bry seg det minste som helst om lov og rett.
   Jeg gjorde et lyd-opptak av hele deres hus-inkvisisjon, ifra begynnelsen til slutten. Det hele varte fra omtrent klokken 15 til 15.45.
   Jeg gjetter antagligvis rett hvis jeg regner med at det er advokat Hjelde som står bak, og det ikke var vanskelig for ham å få med seg Barnevern-tjenesten i Haugesund på slikt noe.
   Hva vi alle i møtet hos Lensmannskontoret mandag 14.12. 2009 snakket om var tydeligvis glemt.
    Nu har Frøydis og Stauda for sin del fått være i fred i snart 8 måneder, men nå er det altså på-n igjen, med ødeleggende konsekvenser av så forskjellig slag som det jo for enhver er lett å tenke seg til.
---
   
---