-- 20100116-reaksjon-fra-dr-Tungesvik.html                --- BREVENE ( ekstern ) -

      


   Følgende reaksjon pr. e-post kom fra dr. Tungesvik, avsendt 16.01. 2010 kl. 17.32:

   God dag Rune Hansen. Eg har mottatt rapporten din om det som har skjedd med Frøydis og Stauda. Eg er som du overraska over at saka vart køyrd vidare på denne måten. Etter møtet før jul rekna eg med at dialogen skulle førast vidare, i håp om å finna ei løysing som alle partar kunne seia seg rimeleg fornøgd med, utan at alle dermed vart heilt tilfreds. Eg har gjort notatar i journalen etter møtet, og dei kan vera nyttige å ha i beredskap.Du får halda meg orientert om den vidare utvikling. Nå som før er det mitt råd til deg at du har alt å vinna på å moderera ordbruken.
 
Vennleg helsing
 
Hans Olav Tungesvik
----- Original Message -----
From: Rune L. Hansen
To: adv. Lill Hege Furulund Høimyr
Cc: Hans Olav Tungesvik ; Trygve Einar og Ingrid Gjerde
Sent: Saturday, January 16, 2010 2:18 AM
Subject: Fw: VEDLEGG - 20100113-dbn-den-nye-kidnappingen.html

E-post: hunwww@online.no
Internett: http://hunwww.net
----- Original Message -----
From: Rune L. Hansen
To: stavanger@fylkesnemnda.no
Sent: Saturday, January 16, 2010 1:54 AM
Subject: VEDLEGG - 20100113-dbn-den-nye-kidnappingen.html

-- 20100113-dbn-den-nye-kidnappingen.html  Dagboks-notater, Rune L. Hansen, fra 13.01. 2010 om den nye kidnappingen:

---
   Klokken er nu snart 17. Og det har igjen, nu nokså nettopp, skjedd noe nytt og mere av kriminell galskap!
   Frøydis og Stauda er igjen kidnappet og fangeholdt!
   Omtrent klokken 15 i dag kom to politimenn, sivilt kledd, ifra Lensmannskontoret i Ølen i Vindafjord kommune, sammen med en mann og to kvinner ifra Barnevern-tjenesten i Haugesund kommune, rett inn døren her og forlangte å få med seg Frøydis og Stauda. Hverken jeg eller Frøydis og Stauda ville gå med på det, men vi ble alle med fysisk makt tvunget efter at de trengte seg inn i vårt hjem. Noen som helst lov-hjemmel hadde de ikke å vise til. De to ifra politiet henviste til sin overordnede lensmann Gjærde ved Lensmannskontoret i Ølen i Vindafjord. De sa også at Barnevern-tjenesten i Haugesund kommune har gjort et kommunalt vedtak om å bortføre Frøydis og Stauda. Vi alle protesterte, og jeg gjorde de blandt annet tydelig oppmerksom på Norges Grunnlovs paragraf 102, som i sin helhet går slik:
   "§ 102:  Hus-Inkvisitioner maa ikke fine Sted, uden i kriminelle Tilfælde."
   Men de bryr seg som vanlig hverken om lov og rett eller noe som helst, aller minst om barna eller menneskene.
   De tror seg berettiget til terror.
   Det synes som de er vant med å gjøre fullstendig hva som helst uten å måtte stå til ansvar for eller å bry seg det minste som helst om lov og rett.
   Jeg gjorde et lyd-opptak av hele deres hus-inkvisisjon, ifra begynnelsen til slutten. Det hele varte fra omtrent klokken 15 til 15.45.
   Jeg gjetter antagligvis rett hvis jeg regner med at det er advokat Hjelde som står bak, og det ikke var vanskelig for ham å få med seg Barnevern-tjenesten i Haugesund på slikt noe.
   Hva vi alle i møtet hos Lensmannskontoret mandag 14.12. 2009 snakket om var tydeligvis glemt.
   Nu har Frøydis og Stauda for sin del fått være i fred i snart 8 måneder, men nå er det altså på-n igjen, med ødeleggende konsekvenser av så forskjellig slag som det jo er lett for enhver å tenke seg til.
---
   De ansvarlige, medskyldige og delaktige må selvfølgelig vektig kunne stilles personlig til ansvar for de begåtte ugjerninger. Hver enkelt av de.
   Uten får en ikke skikkelig slutt på ondet. Uten opprettholdes og videreføres galskapen.
   Full åpenhet vedrørende alt slikt er også et nødvendig gode.
---
   De skynder seg for å komme i forkjøpet av avgjørelsen fra Høyesterett som er rett rundt hjørnet! 
   Og de håper den er mest mulig fåmælt og åpen for bort-fortolkninger!
---
   Inkvisisjonens tid er så absolutt ikke forbi! (Hvis det altså er noen som tror det.)
   Klokken har blitt 21.20. Jeg har telefonert og orientert farmor (min mor) og Trygve Einar. Og både jeg og farmor har telefonert Frøydis og Stauda, uten å få noe svar. De har hver sin mobil-telefon, som altså nokså sikkert er tatt ifra de. Idun svarer heller ikke.
   Farmor telefonerte igjen nettopp og sa hun nettopp hadde telefonert og snakket med Trude. Trude sa hun heller ikke vet hvor Frøydis og Stauda er, men at hun var blitt fortalt av Barnevern-tjenesten i Haugesund at hun skal få nærmere beskjed i morgen. Farmor spurte så Trude om hva i all verden er det hun holder på med og hvorfor Barnevern-tjenesten i Haugesund har bortført Frøydis og Stauda. Trude sa: - De mener vel at ungene ikke har godt av å være sammen med sin far. Det er ikke jeg som mener det eller har sagt det, men Barnevern-tjenesten i Haugesund. Farmor spurte så Trude efter Idun og fikk beskjed om at hun var der og var i ferd med å legge ungene. Farmor sa hun ikke nådde frem til Iduns mobil-telefon og Trude sa Idun hadde glemt av laderen til den hjemme hos noen. Farmor ba om å få snakke med Idun, Trude sa efter hvert hun skal få Idun til å telefonere farmor med Trude sin telefon, da farmor foreslo dette og Trude sa ja til det.
   Trude vet altså heller ikke hvor Frøydis og Stauda er, hvis det hun sier er sant. Og det er kanskje det, for det er vel Trudes advokat Hjelde som står bak. Og hva bryr seg vel hun om hva sin advokat gjør eller ikke gjør ...
   Kanskje er advokat Hjelde nu livredd for at retten skal ta en avgjørelse som innebærer at han i en viss grad er avslørt - og han skynder seg nu først å ødelegge mest mulig straks i forkant av en slik avgjørelse? Slik han underveis har truet med. Og slikt noe er det altså Trude menger seg med - og også lar skje.
   Renkespillet til advokat Hjelde skal det veldig mye ondskap til for å overgå.

   Jeg telefonerte også politiet i Haugesund, rapporterte kort hva som har skjedd og fikk bekreftet at det var ekte politi og ekte folk ifra Barnevern-tjenesten i Haugesund. Og at Barnevern-tjenesten i Haugesund kommune-administrasjon hadde bedt om bistand ifra politiet for å bortføre Frøydis og Stauda. Det var i grunnen alt han der i vakten hos politiet kunne si, bortsett fra at jeg ble henvist til å kunne telefonere Barnevern-tjenesten i Haugesund i morgen.
   Jeg telefonerte også Barnevern-vakten i Haugesund, og fikk bare samme beskjed og ingenting mere.
   Farmor sa hun skal telefonere meg igjen efter at Idun har telefonert.
   Men slik er det altså tingene foregår i Norge! Slik er det mennesker og barn behandles og får gjennomgå i Norge. Under Arbeiderparti-regimets terror-velde. Slikt om og om igjen, på kryss og tvers.
   Alt og det hele presist og uhyre omfattende skreddersydd for optimal terror. Bak et ferniss eller belegg av liksom lov og rett.
   Og hvem eller hva kan vel stoppe all denne uhyre grove kriminelle galskapen?
   Som jo er så forskrekkelig utrolig at hvem vil vel kunne tro at slikt faktisk og utvetydig pågår bak kulissene!
   Det norske terror-regime de siste hundre års tid er noe for seg selv, så på flere måter i det ytre ulikt mange andre terror-regimer, men ikke bedre. Terroren overlever bare om den finner aksept nok.

   Det er rent faktisk ingen forskjell på de og Gestapo SS, annet enn i det ytre. Eller hva?
   Hva de rent faktisk har gjort eller gjør avslører de.
   Den som har fulgt med i disse mine Dagboks-notater vet grundig hvordan hekse-prosesser og inkvisisjon blir til.
   Og hvordan uhyrlige løgner, frekkhet, synsing og påstander forveksles med sannhet og fakta,
   Og hvordan - med lureri og misbruk av lov og rett - lov og rett fullstendig tilsidesettes som noe uvirksomt.
   Hvordan galskap og hysteri i steden får råde grunnen, for ondskap og umenneskelighet.

   Frøydis og Stauda er antagligvis bortført til "Solgløtt" på Karmøy, i henhold til Hebnes og Hjelde sin vilje. Og planlegges vel derfra bortført til "SOS Barnebyer" i Bergen.
   Fine navn kler den seg i, terroren.
   Frøydis og Stauda skal ødelegges. Og resten av det som er igjen av familien.
   Hvilket vi nu altså får se i praksis, hvis det går som Hebnes, Hjelde og medskyldige vil.
   Og det er hva de vil. Og de vet hva de gjør. Også Trude.
   Selvfølgelig blandt annet også Barnevern-tjenesten i Haugesund kommune.
---
   Når uskyldige utsatt for uhyrlig grov kriminell urett ikke får hjelp ifra politiet, myndigheter eller retten, men direkte det motsatte av hjelp, da har terroren et utrolig grovt kaliber.
---
   Noen som helst reell lovhjemmel eller begrunnelse har de ikke, men tvert imot.
   Og det er heller ikke slik at de vet noe som vi andre ikke vet. Så tvert imot.
---
   Jeg telefonerte nu efterpå og snakket litt med Trygve Einar igjen. Og farmor telefonerte og sa hun hadde snakket litt med Idun. Trude gir ikke Idun lov til å låne sin telefon for å telefonere hjem hit, forteller Idun til farmor at Idun fortalte.
   Den samme Trude som heller vil samarbeide med advokat Hjelde enn med sin ektemann og familie.

   Stakkars Frøydis og Stauda. Og stakkars Alfredo, Mariel, Urda, Solborg og Tormod. Og stakkars meg og oss alle.
   Trude er det på noe sett og vis vanskelig å synes synd på. En gjør ikke noe godt eller blir kvitt ondskapen ved å bli som ondskapen. Mange som gjør ondskap gjør det av dumhet eller av feighet eller av grådighet eller av andre grunner, som de forsøker å unnskylde ugjerningen med.
---


*** 

---