-- 20100130-dbn-RLH.html                  --- BREVENE ( ekstern ) ---

     -- Dagboks-notater, lørdag 30. januar 2010, Vinberget:


   Det sner nu ved 7-tiden her ute. Temperaturen har vært nede i 10 minus-grader Celsius i natt, men er nu omkring 5 minus-grader. Og det er et brått lavtrykk i luften.
   Omkring midnatt til i morgen begynte det å sne her ute, mere enn 5 cm, med en luft-temperatur omkring 2 minus-grader og vind sørfra.
---
   Både Hilde og Vebjørg har telefonert og spurt efter Frøydis. To venninner av Frøydis. Hilde går ukentlig i kor-forening med Frøydis, og de har både sang og hester annet som felles interesser. Frøydis skulle nu dessuten begynne å spille fiolin i kor-foreningen. Frøydis har spilt fiolin ukentlig i kommunal musikkskole omtrent ti års tid.
   Jeg fortalte de begge meget kort om den nye kidnappingen.
--- 
   Jeg og Idun bare hjemme. Snakker og tenker endel og mye på situasjonen særlig for Frøydis og Stauda, og i saks-komplekset nu. Og for resten av barna. De har det heller ikke lett nu.
---
   Farmor telefonerte og jeg måtte si det til henne, at hun nu nokså sikkert har mistet barnebarna sine, og kanskje også mister meg nu i løpet av et par måneders tid.
---
   Alt vår familie flidig og iherdig har investert i og arbeidet med og for og bygd opp gjennom alle våre år går nu trolig tapt og tilintetgjøres, sammen med våre livsverdier, vår integritet og det meste av alt.
---
   Den avtalen advokat Hjelde og Trude nu kanskje er i ferd med å gjøre med Barnevern-tjenesten dreide seg om to måneder, som jeg refererte forleden dag.
   Om to måneder er vi i slutten av mars måned, og jeg antagligvis ytterligere dømt som straffedømt i en farse av en rettssak og/eller dom i Gulating lagmannsrett i Stavanger (9., 10. og 11. mars 2010) - ( ekstern ).
   Passet mitt skal jo også påskrives straffedømt, kriminell, farlig. I Straffe-registeret. Det passer seg best. Det hele ser noe mere ekte ut da. Og inngår vel så gjerne i oppskriften!
   Og hva kan jeg iøvrig forvente av iscenesettelser, påstander, trakassering og terror, forut for rettssaken - og litt efterpå?!
   Galskapen, uretten og det kriminelle hysteriet fremadskrider stadig i full fart!
---
   Jeg lastet i kveld opp mine digitale Dagboks-notater og saks-dokumenter til HUNs hjemmeside på Internettet.
   Så nu er det der igjen.
   Det er særlig nu mange slags gode og nødvendige grunner for det.

   Hekseboken inkludert ( ekstern ).
   Den som ser på hvordan for eksempel det kommunale vedtaket datert 14.01. 2010 fra Barnevern-tjenesten i Haugesund ( ekstern ) ble til, burde fort lett se hvordan en Heksebok blir til.
---
*****