-- 20100311-Kjennelse-nektes-partsrett-fra-Haugaland-tingrett.html  - I pdf-format ( ekstern ) -      --- BREVENE ( ekstern ) -

Kopi / avskrift - RLH: Kjennelsen ankom meg fra min advokat Thingvold pr. e-post formiddagen 12.03. 2010.


UFERDIG

HAUGALAND TINGRETT


KJENNELSE

Avsagt:               11.03.2010 i Haugaland tingrett

Sak nr.:               10-018935TVI-HAUG

Dommer:             Tingrettsdommer  Leif Egil Holstad

Saken gjelder:      Rettslig overprøving av fylkesnemndas vedtak av 26.01.2010  


Rune Leander Hansen            Advokat Tone Linn Thingvold
Trude Monica Hansen            Advokat Trond Hjelde
Frøydis Hansen                      Advokat Lill Hege Furulund Høimyr

mot

Haugesund kommune             Advokat Kari Elise Nesse
v/barnevernstjenestenUtskrift skal ikke gis
jf. Tvisteloven § 36-7(1)(( Side 2 av 9: ))


---