-- 20100326-ang-forkynnelse-fra-politiet.html          --- BREVENE ( ekstern ) ---

Kopi / avskrift - RLH:  


Fra:
Politiet,
Lensmannen i Vindafjord,

5580 Ølen.
Tlf.: 53 76 63 00. Faks: 53 76 63 10.

Til:
Rune Leander Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd.

Journalnummer:
1000910324

Deres referanse:                 Vår referanse:  S2010-014368                         Dato:  26.03.2010


Forkynnelse

Dagboksnr: S2010-014368

Dokument: Kjennelse

Hovedstevnevitnet har mottatt nevnte dokument som skal forkynnes for Dem.
De bes møte på Vindafjord lensmannskontor innen 07.03.2010 for å motta forkynnelsen.

Om De ikke møter vil vi måtte oppsøke Dem på bopel eller arbeidssted for å forkynne dokumentet for Dem.


Med hilsen

Ranveig L. Mattingsdal  ( + underskrift og stempel )


Saksbehandler:                                  Kopi til:                    Vedlegg:
Ranveig L. Mattingsdal
Telefon:

---

Adresse:

Politiet,
Lensmannen i Vindafjord,
5580 Ølen.
Tlf.: 53 76 63 00. Faks: 53 76 63 10.
Org. nr.: no 974740435 mva

B.nr. 4030007    
---