HUNs Barne-sider på Internett -      Blm1.htm 
LEK & MORO - PÅ HUNs BARNE-SIDER :

---

--- BARE KOM MED FORSLAG TIL HVORDAN VI SKAL GJØRE DET HVIS DU VIL !!


TIL TOPS  |  LEKE-FORSLAG | THE END  |  HUNs BARNE-SIDE |

***


---


TIL TOPS  | THE END  |  HUNs BARNE-SIDE |

--- LEKE-FORSLAG :

* BLOMSTERFANGST-LEKEN
* ---

---

--- BLOMSTERFANGST-LEKEN :

Av Rune L. Hansen, 09.07. 1997.

     Blomsterfangst-leken er en slags konkurranse-lek for barn (og evt. voksne) - med premier.
     I denne leken får barna artig trening med plantekunnskap og enkel matematikk, samt at de får springe og lete og ha det artig!
     En voksen eller en av barna som er flink nok til det kan være dommer. Og det kan være med så mange barn som bare har lyst.
     Dere trenger et papir å skrive på og noe å skrive med. Øverst på papiret skriver dommeren opp navnene til alle barna (og evt. voksne) som skal være med, på samme linje efter hverandre. Under hvert av navnene skal poengene i hver omgang skrives ned.
     Det kan passe bra med 5 omganger før man regner sammen poengene til hver, for å se hvem som har vunnet 1.- og 2.- og 3.-plassen osv. Derefter kan premiene utdeles.

*

     SLIK ER LEKEN I HVER OMGANG: Dommeren skal si navnet på tre forskjellige plante-deler eller vekst-deler, som deltagerne skal hente og komme tilbake med så fort og riktig som de kan! Når dommeren for eksempel har sagt - : en blåklokke-blomst, et bjørketre-blad og en hvitkløver-blomst, så sier sier dommeren: Klar, ferdig, gå!
     Da gjelder det for deltagerne å være førstemann tilbake med flest mulig av de tre plante-delene!
     Det gjør ikke noe om noen hermer efter hverandre eller om de gjetter hvis de er usikre på hvordan de skal finne det rette. Og hvis de ikke husker alle de 3 tingene, så kan de også springe inn igjen eller bort til dommeren for å spørre om hva det var de skulle huske å hente.
     NB: Ikke glem å være forsiktig med giftige planter og vekster!

*

     VINNEREN I HVER OMGANG er den som har med flest riktige tilbake - og er først med dette. Den får 3 poeng, pluss 1 poeng for hver av de 3 riktige plante-delene. Pluss 1 ekstra-poeng hvis han eller hun har med alle de tre plante-delene riktig!
     Andreplassen i hver omgang går til den som har med nest flest riktige tilbake, og er først med dette. Den får 2 poeng, pluss 1 poeng også for hver riktige.
     Tredjeplassen evt. og evt. fjerdeplassen osv. i hver omgang går til hver av de andre som har med tilbake minst 1 riktig. For dette gies 1 poeng, pluss også 1 poeng for hver av de riktige plante-delene!

     SÅNN KAN DET VÆRE I FEM OMGANGER før poengene telles sammen for å se hvem som har flest og har vunnet - og hvor mange poeng de andre har!

     PREMIER KAN DET VÆRE TIL ALLE, men for eksempel slik at: Vinneren til slutt får i premie 5 tørkede aprikoser pluss 5 mandler. Og andreplassvinneren får 3 tørkede aprikoser pluss 3 mandler. Tredjeplassen og evt. fjerdeplassen osv. får 1 tørket aprikos pluss en mandel!

***

---


TIL TOPS  | THE END  |  HUNs BARNE-SIDE |

Denne side er fra (This page is from):

HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
N-5520 Sveio, Norge.
Tlf.: 52740864. Fax-modem: 52740435. Postgiro: 0826.0762.231.
E-mail: runehan@sn.no
HUN har Internett-adresse:
http://home.sol.no/hunwww/index.htm

HUNs logo

-