HUN / Hjemme Undervisningen i Norge - på Internett - Tall1.htm  /  HBS

TALL-LÆRE IFRA HUN

--- Bilde: Hand5f.gif

*** MENY ***

ELEMENTÆR TALL-LÆRE :

 

     Slik alle tall sprang ut av tallet En - som grener,
     skjøt alt det skapte frem av Gud, den store Ener.

     Slik enheten er med i allting som kan telles,
     er gudens enhet dét de skapte ting har felles.

     Tenk tallet En tatt bort - og ingen tall består.
     Tenk verden uten Gud - og skapningen forgår.

     All skapning er et null. Og null vil den forbli,
     stilt foran Gud. For først bak En får null verdi!

     Det store tall er ti. Det dannes, rett og slett,
     av En og ingenting: når Gud og du blir ett.

                              *

     Angelus Silesius (1624-77),
gjendiktet fra tysk av Andre Bjerke i boken "Den kjerubinske vandringsmann" i Verdenslyrikkens mestere / Thorleif Dahls kulturbibliotek, Oslo 1974. (Heading & overskrift her: HUN, rlh.)

 

---

---

--- MENY :

* ELEMENTÆR TALL-LÆRE / dikt

* GRUBLERIER / SMÅPLUKK

* STORE TALL

* HUNs BARNE-SIDER

* ---


--- GRUBLERIER :

Grubleri 1 :
Del 30 med 1/2 og legg til 10. Hvilket tall får du da?
< SVAR >

Grubleri 2 :
Når er 1 pluss 1
både 1 og 2 og 3 ?
< SVAR >

--- 

--- STORE TALL :

HER ER NOE JEG TROR DU SKJØNNER
OG KANSKJE LETT KLARER Å FORSTÅ:

* Tallet ti - altså 10 - sies å være 10 i 1. potens.

* Mens tallet ett hundre - altså 100 - sies å være 10 i 2. potens. Det vil si: 10 ganger 10. (Dvs. 10 x 10 = 100.)

* Mens tallet ett tusen - altså 1.000 - sies å være 10 i 3. potens. Det vil si 10 ganger 10 ganger 10. (Eller 10 x 10 x 10 = 1.000.)

* Tallet ti tusen - altså 10.000 - sies å være 10 i 4. potens. Dvs. 10 x 10 x 10 x 10 = 10.000.

* Tallet ett hundre tusen - altså 100.000 - er det samme som 10 i 5. potens. Dvs. 10 x 10 x 10 x 10 x 10 = 100.000.

* Tallet en million - altså 1.000.000 - er det samme som 10 i 6. potens. Dvs., for å si det på en litt annen måte: 1 med 6 nuller bak.

* Mens tallet en milliard - 1.000.000.000 - er det samme som 10 i 9. potens. Dvs. 1 med 9 nuller bak.

* Mens tallet en billion er det samme som 10 i 12. potens. Dvs. 1 med 12 nuller bak, slik: 1.000.000.000.000.

* Mens tallet en trillion er det samme som 10 i 18. potens. Dvs. 1 med 18 nuller bak!

* Mens tallet ett hundre tusen trillioner er det samme som 10 i 23. potens. Dvs. 1 med 23 nuller bak!

- MORAL: VÆR IKKE REDD FOR STORE TALL!

Hilsen fra Rune L. Hansen,
26. april 1998.


---


TIL TOPS | MENY | OVERSENDE BREV | THE ENDBARNE-FORSIDEN TIL HUN  |   

Denne side er fra (This page is from):

HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
N-5520 Sveio, Norge.
Tlf.: 52740864. Fax-modem: 52740435. Postgiro: 0826.0762.231.
E-mail: hunwww@online.no
HUN har Internett-adresse:
http://home.sol.no/hunwww