-- Misbruk-av-lov-og-rett.html                 --- BREVENE ( ekstern ) --- Barnets-rettigheter-Index.html  ( intern ) --- 

RLH pr. 04.06. 2010:    Misbruk av lov og rett


   Det er misbruk av lov og rett som muliggjør den kriminelle galskapen, ikke lov og rett i seg selv.
   Men og selvfølgelig mennesker.
   Misbruk av lov og rett handler særlig om det å forholde seg lov-stridig og ikke estimerende til overordnede lover og bestemmelser, for på det viset å kunne være manipulerende efter forgodtbefinnende med underordnede lover og bestemmelser.
   Kriminelle som driver med slikt håper dermed å kunne unnskylde seg med at de ikke visste om eller forsto overordnede lover og bestemmelser rett, eller at de ble forledet av feil tolkninger.  
   Men for ansatte i de kommunale såkalte Barnevern-tjenester er falsk dokumentasjon og manipulering med falsk dokumentasjon basis i den kriminelle virksomhet. Deri inngående synsing eller forhastede slutninger presentert så som sannheter og bevis. (Dog alvorlig straffbart i henhold til norske Straffelovens § 120.)
   Misbruk av lov og rett som overbygning for kriminell virksomhet og kriminell manipulering har i Norge forlengst, og da særlig under regi av Arbeiderparti-ideologien, blitt et paradis av heksegryter og forviklinger for særlig karriære-bevisste og mennesker med lite samvittighet eller vett innen forvaltningen og myndigheter.
   Og med hvilkne katastrofale konsekvenser!

---

   De overordnede lover er og skal være mest nærliggende og i pakt med de felles-menneskelige verdier, menneskenes og den enkeltes samvittighet i uskyld.
   At egentlig mange mennesker uten å kjennskap til lovens bokstaver likevel i sitt hjerte og i sin forstand bærer og nærer forståelse for de overordnede lover, er derfor lett forståelig.
   Når
underordnede lover eller bestemmelser bestemmes som ikke er i pakt med de overordnede, så er de ulovlige bestemmelser.
   (
Dessuten, når i seg selv berettigede underordnede lover eller bestemmelser misbrukes, er de der og da ikke mere i pakt med de overordnede lover og blir i og for det der og da angjeldende ulovlige.)

   At rettferdighetssans forvirres og forvilles blir som å gå seg vill i jungelen. En ser ikke mere skogen for bare trær. En mister perspektiv, orientering og styring. Ørnen, perspektivet, det der og da overordnede, ser småfuglene, men de ikke den.
   Og når så løven ikke vet hva som kommer kan den se det beste eller det verste.
   Tankevekkende.

---

   Vi må skille mellom flere forhold hva alt dette angår.
   En ting er overordnede og underordnede lover. Dessuten lovlige og ulovlige lover (evt. paragrafer). Dessuten forbrytelse mot loven, hvortil også hører misbruk av loven.
   Lov og rett skal vi ha respekt for.
   Loven og det som er rett er skattkamrene og vernet vi har i arv fra våre forfedre og medmennesker.
   Ære være lov og rett. ...

---