-- Spesialdomstol-tema.html              --- BREVENE ( ekstern ) --- Barnets-rettigheter-Index.html  ( intern ) ---

RLH pr. 07.06. 2010:  
---
---
Den internasjonale straffedomstolen (ICC)
---
---
   RLH 07.06. 2010: Ang.
Den internasjonale straffedomstolen ( ICC) opprettet i Haag /

 
Anna Balsgaard skriver på Internettet i sammenheng med Forbrytelser mot menneskeheten blandt annet følgende:

   I 2002 ble Den internasjonale straffedomstolen opprettet i Haag. Den har sin jurisdiksjon i saker som omhandler forbrytelser mot menneskeheten gjennom Romastatuttene, hvor begrepet defineres slik:
   «I forhold til disse statutter betyr ‘forbrytelse mot menneske...heten’ enhver av de følgende handlinger når den er utført som del av et omfattende og systematisk angrep rettet med vitende mot sivilbefolkning:

   01. Mord
   02. Utryddelse
   03. Slavehold
   04. Deportering eller tvangsforflytning
   05. Fengsling eller annet sterk inngrep i fysisk frihet i strid med fundamentale regler i folkeretten
   06. Tortur
   07. Voldtekt, seksuelt slaveri, tvunget prostitusjon, tvungen graviditet, tvungen sterilisering eller noen annen form for seksuell vold av sammenlignbar alvorsgrad
   08. Forfølgelse av en identifiserbar gruppe eller et kollektiv basert på politiske, rasemessige, nasjonale, etniske, kulturelle, religiøse eller kjønnsmessige årsaker...
   09. Forsvinning under tvang
   10. Apartheid
   11. Andre inhumane handlinger av lignende karakter som forårsaker stor lidelse eller alvorlig skade på kroppen eller på den psykiske eller fysiske helse

---


---