-- ang-rettssaken-fengslingen.html                                   --- BREVENE ( ekstern ) -


For oversikt se særlig: Straffesak-fengslingen-av-RLH-21-10-2008.html  ( ekstern ) -

RLH pr. 26.02. 2010:            
-- Begjære gjøres lyd-opptak av rettssaken. Blir for eksempel ellers mye protokoll-føring. Viktig at den efterfølgende dommens innhold og avgjørelser står i påviselig adekvat relativ sammenheng med hva som helhetlig og i sine bestanddeler faktisk skjedde i rettssaken.
   Hva som nu blir sagt og fremføres i retten vil dessuten kunne ha stor betydning også for efterfølgende rettssaker.

-- Viktig at beviselig hva som skjedde i rettssaken i efterhånd godt kan rekonstrueres. For eks. ved lyd-opptak, evt. presise protokoll-anførsler.

-- Viktig at hva som skjer i rettssaken saklig og godt opplyser de faktiske forhold og omstendigheter.

-- Hvert av vitnenes hoved-poeng (evt. flere) protokoll-føres. Og spørres om dette er deres hoved-poeng, og hvorvidt det er flere. Og hvorvidt de kanskje har mere de i sakens anledning ønsker å ha sagt.

-- Nok tid til rådighet? Drøftes underveis, for evt. å begjære mere og videre tid til avvikling av rettssaken.

-- Behov for å avhøre Trude som vitne to ganger, synes som naturlig?

-- Frøydis sitt ønske om dommer-avhør.

-- Trude har i fra begynnelsen av kidnappingene om og om igjen forsøkt å ivareta fangeholdet av barna ved å begjære Besøksforbud far i forhold til barna, samt falske politi-anmeldelser og i det heletatt falske påstander til politiet og også via sin advokat Trond Hjelde til retten.
   Hvor mange falske politi-anmeldelser, i kronologisk rekkefølge? Er en oversikt over dette mulig og ønskelig?

-- Hvorfor unnlot politiet å avhøre reelle vitner?
   Hvorfor unnlot politiet å innsamle beviser?
   Hva var det politiet egentlig gjorde, og hvorfor?
   Hva var politioverbetjent Arild Austrheim sin rolle og sitt forhold i det hele?

-- Den utrolig dumme frekke dommen ifra Haugaland tingrett 15.01. 2009 bygger i sine konklusjoner på en rekke forhastede slutninger, farlige forhastede slutninger som så absolutt burde ha vært unngått. 

-- I dommen 15.01. 2009 sier dommerne at de har funnet bevist ditt og datt. Dette er løgn og falsk dokumentasjon ifra dommerne sin side.
   Ikke bare det, men også diskriminering, med mere.

-- --- ---

   - Dommen m.h.t. fengslingen av meg 21.10. 2008 ifra Haugaland tingrett datert 15.01. 2009 ( ekstern ) inneholder en rekke tåpelige forhastede slutninger og forutsetninger som liksom skal være vesentligheter, men som enkelt og greit nok lar seg motbevise.
      hovmod, sverting, mistenkeliggjøring og synsing

   - Er Haugaland tingrett i det heletatt ikke opptatt av eller interessert i konsekvensene av sin eventuelle feil-bedømmelse?!
 
   - Trude selv sier når noen spør henne om det finnes bevis, at det gjør det ikke. Men at noen bare tror henne.
      Likevel sier Haugaland tingrett i sin dom at det er funnet bevist at Rune har gjort hva Trude påstod.
      Hverken Trude eller noen som helst har det minste som helst i retning av bevis for at Rune har gjort hva Trude påstod!
     
Og vel heller ikke sanne indikasjoner?!
      I overflod av solide indikasjoner for sin versjon er det Rune som har!
-- Hvem er det egentlig som kan bevise sin versjon?
   Trude eller påtale-myndigheten kan ikke bevise annet enn at Trude ifra kvelden 15.10. 2008 aktivt telefonerte en påstand til sine venner (kidnapper-gjengen), hvilket det er ingen tvil om at hun gjorde. Hvilket lett lar seg forklare ut ifra hva hun opplevde i møte med sin advokat Hjelde tidligere på dagen. Til og med en typisk reaksjon ifra Trude sin side, og naturlig ut ifra både situasjonens omstendigheter og hva som faktisk skjedde.
   Både Barnevern-tjenesten i Haugesund og hennes advokat Trond Hjelde hadde antaglig impulsert henne allerede omkring månedsskiftet, med hensyn til hva som da skjedde.
   


-- Viktig å få vitnene til godt og grundig å beskrive Rune! Og da særlig Idun, Frøydis, Stauda, Trygve og Ingrid Gjerde og dr. Tungesvik. Men også Trude, Åse og de andre! (Vel, kanskje ikke Balder og Gudmund? Eller nettopp de også?) Om ønskelig / nødvendig mange flere også!
-- Dr. Tungesvik er en meget erfaren psykiater, spesialist i psykiatri, med et meget godt rykte og faglig tyngde med vektige ord.
--
-- Trude bør også utspørres om sitt forhold til adv. Hjelde. 
--

  hypotetisk hensynta min versjon
   min versjon handler om hva som faktisk skjedde, og bekreftes i meget stort monn av de faktiske data---

--

---