-- Straffesak-fengslingen-av-RLH-21-10-2008.html     --- BREVENE ( ekstern ) --- Dagboks-notater RLH ( ekstern ) --- -- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) ---

RLH: ENDA NOE UFERDIG OVERSIKT - pr. 24.02. 2013!                   

Videre: kronologi-straffesak.html ( ekstern )


Oversikt over den vesentligste dokumentasjon
i forbindelse med fengslingen av Rune L. Hansen 21.10. 2008:

---
   Den som her orienterer seg litt i og omkring denne saks-dokumentasjonen angående fengslingen vet fort veldig meget mye mere enn juryen og retten i Gulating lagmannsrett i Stavanger i mars 2010, og politiet og Haugaland tingrett, i tillegg til akkurat det samme!
   Hvilket selvfølgelig ikke minst fremgår av lyd-opptakene av rettssaken ( ekstern ).

   Nøyaktig det samme kan iøvrig også sies om den såkalte sivile sak mellom meg og Trude. Og også med hensyn til den er det komplette lyd-opptak av hele rettssaken ( ekstern ).
---Oversikter, etc. -- utdrag -- 2006 -- 2007 -- 2008 - 2009 - 2010 -- 2011 -- 2012 -- 2013 ----- Oversikter, etc.:
--
kronologi-straffesak.html  ( ekstern ) -
-- Politi-avhørene ( ekstern ) -
-- hus-inkvisisjoner-fam-hansen.html  ( ekstern ) -  
-- ang-rettssaken.html  ( ekstern ) -
-- ang-runar-som-vitne.html  ( ekstern ) -
-- 20100219-justismord-kort-versjon.html  ( ekstern ) -
--

--- 2006:
--
--
--
--

--- 2007:
--

--
20070126-Brev-fra-Arild-Austrheim-til-Hebnes.html  ( ekstern ) -
-- 20070126-Brev-svar-fra-Politiet-til-adv-Sverre-Kvilhaug.html  ( ekstern ) -
--
--
--

--- 2008:
--
-- 20081001-ifra-RLH-Bekymringsmelding-til-Politiet.html  ( intern ) -
-- 20081004-Skriv-Forklaring-ang-adv-Trond-Hjelde.html  ( intern ) -
-- 20081006-fax-til-politiet-fra-aud-signy-jakobsen.html  ( intern )
-- 20081013-p-skriv-fra-adv-Hjelde-til-Haugaland-tingrett.html  ( ekstern ) -  
-- 2008101516-Trude-telefonrunde-kidnapper-gjengen.html  ( intern ) -
-- 20081018-brev-fra-Trude-til-Haugaland-tingrett.html  ( ekstern )
-- 20081021-Begjering-om-Besoksforbud-fra-Trude.html  ( intern ) -
-- 20081022-Politi-anmeldelse-fra-Trude.html  ( intern ) -
-- 20081022-tungesvik.html  ( intern )
-- -- Videre: kronologi-straffesak.html ( ekstern )
-- 20081102-ang-grue-lyd-politiet.html  ( ekstern ) -
-- 20081208-Arild-Austrheim-brev-Hebnes.html  ( ekstern ) -
-- 20081217-dommeravhoor-Stauda.html  ( ekstern ) - Er også som film ( ekstern ). -
--
--

--- 2009:

--
--
20090115-Utrolig-dum-frekk-Dom-i-Haugaland-tingrett.html  ( ekstern ) -
--
20090115-Kommentarer-til-Utrolig-dum-frekk-Dom.html  ( ekstern )UFERDIG -
-- 20090223-bm-politi-Arild-Austrheim.html  ( ekstern ) -
-- 20090302-brev-til-politiet-Haraldseid-fra-TEG.html  ( ekstern ) -
-- 20090305-fra-TEG-til-politiet.html  ( ekstern ) -
-- 20090402-til-politiet-fra-rlh.html  ( ekstern ) -
-- 20090415-Balder-postkortet.html  ( ekstern ) -
-- 20090420 - skisse: 2009-straffesak-rlh-gulating-lagmannsrett-001.html  ( ekstern ) -
-- 20090427-anke-erkl-bes-forbud-rlh.html  ( ekstern ) -
-- 20090508-fra-skatteetaten-til-rlh.html  ( ekstern ) -
-- 20090812-stevning-straffesak-lagmannsretten.html ( intern ) -
-- 20090823-Forklaring-ifra-Froydis-og-Stauda.html  ( ekstern ) -
-- orientering-massemedia-2009-09.html  ( ekstern ) -
-- 20090923-Bevisoppgave-straffesak-Gulating-RLH.html  ( ekstern ) -
-- 20090923-vitnene-igjen-straffesak.html  ( ekstern ) -
-- 20090924-Brev-fra-RLH-til-adv-Melings-kontor.html  ( ekstern ) -
-- 20090928-orientering.html  ( ekstern ) -
-- 20090929-fra-Gulating-lagmannsrett-omberammelse.html  ( ekstern ) - I pdf-format  ( ekstern ) -
--
--

--- 2010:
--
-- 201002-Politiets-Bevisoppgave-fengslingen-av-RLH.html  ( ekstern ) -
-- 20100219-justismord-kort-versjon.html  ( ekstern ) -
-- 20100227-TI-DAGER-FORUT-RETTSSAKEN-FENGSLINGEN.html  ( intern ) -
-- 20100308-invitasjon-rettssak.html  ( ekstern ) -
-- Fra og med 09. til og med 11.03. 2010 rettssak ang. fengslingen i Gulating lagmannsrett i Stavanger.
--
-- 20100309-11-Lyd-opptak-rettssaken-G-lagmannsrett.html  ( intern )
--
20100317-Dom-fengslingen-fra-Gulating-lagmannsrett.html  ( intern ) -
-- 20100317-RLH-Kommentert-Dom-fra-Gulating-lagmannsrett.html  ( intern ) -
-- 20100319-Anken-HR-fengslingen.gif  ( intern ) -
--
20100329-Ankeskriv-HR-Fengslingen.html  ( intern ) -
--
20100329-PS-til-Ankeskriv-HR-Fengslingen.html  ( intern )
-- 20100331-Mere-Bemerk-til-anken-til-HR-fra-RLH.html  ( intern ) -
--
20100331-justismord-rune-saken.html  ( intern ) -
-- 20100403-fra-TEG-vedr-Runesaken.html  ( intern )
-- 20100406-Ang-Vedlegg-til-anken-til-HR-fra-RLH.html  ( intern )
-- 20100412-Videre-ang-anken-til-HR-fra-RLH.html  ( intern ) -
--
20100412-Paategningsark-dok-01-19-Statsadv-Rogaland.html  ( intern ) -
--
20100414-Til-Norges-Hoyesterett-anken-straffesak.html  ( intern )
-- 20100414-fra-Riksadvokatembetet-Paategningsark-01-20.html  ( intern ) -
-- 20100416-fra-Riksadvokatembetet-Paategningsark-01-20.html  ( intern ) -
--
20100416-fra-Gulating-lagmannsrett-ang-lyd-opptak.html  ( intern ) -
--
20100419-fra-RLH-til-G-lagmannsrett-ang-lyd-opptak.html  ( intern ) -
-- 20100521-dbn-utsnitt-NAV.html  ( intern ) -
-- 20100512-Beslutning-fengslingen-fra-Hoyesterett.html  ( intern ) -
-- 20100512-Orientering-fra-Hoyesterett-til-RLH.html  ( intern ) -
-- 20100512-Orientering-fra-Hoyesterett-til-Riksadvokatembetet  ( intern ) -
-- 20100520-Orientering-fra-adv-f-Elden-til-RLH.html  ( intern ) -

-- 20100522-dbn-litt-om-Rettferd-og-likeverd.html  ( intern ) -
-- 20100604-til-Hoyesterett-fra-RLH.html  ( intern ) -
-- 20100607-Enda-mere-nr-2-ang-besoksforbud-fra-RLH.html ( intern ) -
-- 20100702-Beslutning-fra-Norges-Hoyesterett.html  ( intern ) - NB! -
-- 20101104-fra-Politiet-ang-DNA-til-RLH.html  ( intern ) -
--
--

--- 2011:
--
--
--
--

--- 2012:
--
--
--
--

--- 2013:
--
--
--
--

Videre: kronologi-straffesak.html ( ekstern )


-- utdrag /

Rettssaken og anken til Høyesterett:

-- 20100309-11-Lyd-opptak-rettssaken-G-lagmannsrett.html  ( intern )
--
20100317-Dom-fengslingen-fra-Gulating-lagmannsrett.html  ( intern ) -
-- 20100317-RLH-Kommentert-Dom-fra-Gulating-lagmannsrett.html  ( intern ) -
-- 20100319-Anken-HR-fengslingen.gif  ( intern ) -
--
20100329-Ankeskriv-HR-Fengslingen.html  ( intern ) -
--
20100329-PS-til-Ankeskriv-HR-Fengslingen.html  ( intern )
-- 20100331-Mere-Bemerk-til-anken-til-HR-fra-RLH.html  ( intern ) -
--
20100331-justismord-rune-saken.html  ( intern ) -
-- 20100403-fra-TEG-vedr-Runesaken.html  ( intern )
-- 20100406-Ang-Vedlegg-til-anken-til-HR-fra-RLH.html  ( intern )
-- 20100412-Videre-ang-anken-til-HR-fra-RLH.html  ( intern ) -
--
20100412-Paategningsark-dok-01-19-Statsadv-Rogaland.html  ( intern ) -
--
20100414-Til-Norges-Hoyesterett-anken-straffesak.html  ( intern )
-- 20100414-fra-Riksadvokatembetet-Paategningsark-01-20.html  ( intern ) -
-- 20100416-fra-Riksadvokatembetet-Paategningsark-01-20.html  ( intern ) -
--
20100416-fra-Gulating-lagmannsrett-ang-lyd-opptak.html  ( intern ) -
--
20100419-fra-RLH-til-G-lagmannsrett-ang-lyd-opptak.html  ( intern ) -
-- 20100521-dbn-utsnitt-NAV.html  ( intern ) -

--
--  

Fra Høyesterett:

--  20100512-Beslutning-fengslingen-fra-Hoyesterett.html  ( intern ) -
--  20100512-Orientering-fra-Hoyesterett-til-RLH.html  ( intern ) -
--  20100512-Orientering-fra-Hoyesterett-til-Riksadvokatembetet  ( intern ) -
--  20100520-Orientering-fra-adv-f-Elden-til-RLH.html  ( intern ) -
--  
20100702-Beslutning-fra-Norges-Hoyesterett.html  ( intern ) - NB! -
--  
--

Efter Beslutningen 12.05. 2010 fra Høyesteretts ankeutvalg:

--  
20100522-dbn-litt-om-Rettferd-og-likeverd.html  ( intern ) -
--  20100604-til-Hoyesterett-fra-RLH.html  ( intern ) -
--  
-- 
20101104-fra-Politiet-ang-DNA-til-RLH.html  ( intern ) -
--
--  

---