-- Misbruket-av-begrepet-barnets-beste-RLH.html    --- BREVENE ( ekstern ) --- Barnets-rettigheter-Index.html  ( intern ) ---
   Misbruket av begrepet barnets beste
   Rune L. Hansen, 29.11. 2010, Vindafjord, Norge, e-post: hunwww@online.no

   Misbruket av begrepet barnets beste kan medføre både katastrofer og terror-regimer. Og det har skjedd og skjer enda i vårt samfunn.

   Vårt problem er ikke bare norsk. Det er mye av det samme og et stort katastrofalt problem i Sverige og i Danmark, bare med noe forskjellige ramme-forhold. Og flere visse andre steder i verden. Vi tar utgangspunkt i vårt nasjonale stå-sted, hvilket er viktig, problematikkens nærhet, men får sam-ordne og ko-ordinere folkebevegelsen for opplysning og menneskevern som best vi kan.

   Et slags kjernepunkt i problematikken, som i vesentlig grad har muliggjort den kriminelle galskapen, er misbruket av begrepet "barnets beste". Et begrep som nærsagt hva som helst kan inn-fortolkes i, av galskap og meninger i form av ideologi, politikk, synsing og såkalt fag-kunnskap og såkalt sak-kyndighet. Samtidig som begrepet også står for våre kjæreste og mest sentrale verdier. Når noen så vil definere dette for og overfor andre, og samtidig ser bort fra de felles-menneskelige selvfølgeligheter, da blir hva som helst av ytterligheter og kriminell galskap mulig og åpnet for. Til langt inn i det groteske og perverse. En definisjons-makt eller synse-makt som tillates eller påberopes en slik makt overfor noen i form av ikke velkomne eller ikke ønskede konsekvenser blir nødvendigvis katastrofalt galt. Fordi begrepet forveksles med et innhold det egentlig ikke har og konsekvenser som ikke er berettigede. Som hverken er berettigede eller lovlige - egentlig. Men som skjules bak begrepet "barnets beste" - eller "menneskets beste" eller "samfunnets beste"! Som en kriminell, gal, falsk eller pervers i den aller fineste forkledning. Som utgir seg for å hjelpe og å forsvare, når realiteten og virkeligheten er den motsatte.
   Hjelp er ikke det motsatte av hjelp. Og barnets beste er ikke det motsatte av barnets eller menneskets beste. Hva som er barnets og menneskets beste er de felles-menneskelige verdier, vern og rettigheter. Retten til integritet, sine barn, sine foreldre, sin familie, sitt hjemsted, livsverdier, ytringsfrihet, kommunikasjon, osv. Retten til å gjøre inngrep i dette er ingen rett. Den er en urett. Men den kan også være en unntaksrett - i kriminelle tilfeller, for å verne om denne rett.
   Misbruket av begrepet barnets beste og menneskets beste kan være en forførerisk kriminell av verste sort. Viktig for enhver og ethvert samfunn å forstå og å kunne avsløre dette. Som sagt innledningsvis: 
Misbruket av begrepet barnets beste kan medføre både katastrofer og terror-regimer. Og det har skjedd og skjer enda i vårt samfunn.

---
--- Efterord:
---

   Fighteren, 04.12. 2010, Danmark - om "barnets tarv / barnets beste":
   "Et sted hvor vi skal kigge efter retningslinjer til korrekt optræden i samfundets yderzoner, er Serviceloven  (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=133043).
   Serviceloven? For 30 år siden ville de fleste formodentlig have tænkt, at det var en lov der vedrørte deres faste bilmekaniker. I dag handler det om "§ 1. Formålet med denne lov er 1) at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer".
   Således har nok så mange destabile forældre lært det ny-fine begreb "barnets tarv", hvorefter de til døden kan bruge det uden at forstå ret meget af det,  ud over det de selv føler, det måtte være.
   Ikke så få bruger det flittigt til ligefrem at sygeliggøre deres egne børn. Speciel ondsindet og kræftagtig er begrebet "barnet skal have ro", da det konsekvent bruges af de allermest skruppelløse og hadske forældre som undskyldning for deres personlige hævnfølelser, angst og agresssion. I da fald måtte man da så ikke anbringe barnet hos en plejefamilie uden at nogen af forældrene tilstede?
   Det ville give barnet ro."

---

   Rune L. Hansen, 17.07. 2010: 
   Et barn som mangler sin far eller mor mangler det å kunne være barn.
   To eller flere mennesker eller parter som begjærlig sliter i et barn gjør urett. Det er iøvrig i det heletatt ikke slik (som ille mange ille feil-aktig synes som å tro) at "barnets beste" er en konkurranse, om å være best eller verst! Det er tvert om lov og rett slik de elementære felles-menneskelige verdier, vern og rettigheter særlig kommer til uttrykk og stadfestes i for eksempel Menneskerettslovens (1999) internasjonale konvensjoners bestemmelser, som ivaretar og verner om barnets beste. Og da endog også barnet i ethvert menneske og enhver, og derigjennom våre familier, integriteter, identiteter og samfunn.

---

   Rune L. Hansen, 25.07. 2010:
   En kommentar til noe annet jeg selv hadde etsteds på Internettet:
   Det er hverken dommere eller andre synsere som skal eller kan avgjøre barnets beste. Loven og det som er rett er likeverd, ikke diskriminering eller ensidighet og krig-føring. Mangel på likeverd er en u-balanse som stimulerer til krig-føring, løgn, egoisme, grådighet, etc. Det skal ikke være en konkurranse om å være best eller verst. Ingen av oss er perfekte, men målet er og skal være (som ifra Gud selv) optimalt likeverd. Vårt felles mål, vår felles kjærlighet.

   Denne kommentaren blandt mange andre også: 
   Likeverd null-stiller krig-føring og grådighet og er både barnets og foreldres rett og beste! Selvfølgelig også i henhold til de internasjonale konvensjoner om de elementære felles-menneskelige verdier, vern og rettigheter (som uten synsing handler om, bestemmer og ivaretar nettopp også barnets beste). Forsøk på å til-rane seg mere enn sin likeverdige halvdel er en kriminell handling. Om så den ene forelder er bedre eller verre!

---
---
---