-- menneskevern-rlh.html           --- Internasjonal protest ( ekstern ) ---

Pr. 02.04. 2010: Menneskevern Vindafjord - fokus Norge-- Kort presentasjon / Intro  ( ekstern ) -

-- Menneskevern i Vindafjord Norge / Rune-saken ( ekstern ) -

--

--
---