--- Denne side:  babylon-bibelen.html  <----- babylon-index.html  ( ekstern )   <----- hunwww.net/ekte-kristendom  ( eksternt )Bibelen og Babylon

--- Denne siden inneholder følgende stoff:

----->
-----> Bibelen og Babylon, rlh 18.02. 2008. -
----->


---
   Bibelen og Babylon

   Bibelen omhandler mange steder skjøgen Babylon, på særdeles viktig og vesentlig vis.
   Ingen som helst tvil om det!
   "Babylon den store, mor til skjøgene og all styggedom på jorden." (Ap. 17, 5.)
   Særlig er det den siste boken i Bibelens NT som i stort monn omhandler Babylon.
   Den siste boken i Bibelens NT, den aller siste boken i hele Bibelen, er Åpenbaringen, eller Apokalypsen, også kalt Bibelens krone. En bok som blir mere og mere lett-forståelig for hver dag som går!
   En profetisk bok skrevet for snart to tusen år siden. Som meget så forut for sin tid blandt annet omhandler globalisering og global kollaps! Se for eksempel også Ap. 11, 18 - hvor det er snakk om at Gud på Vredens dag skal "ødelegge dem som ødelegger jorden".
   En bok som iøvrig meget så omhyggelig omhandler hva som faktisk og utrolig nok har skjedd i de siste to tusen års tid.
   Og hva som videre nu vil komme til å skje!
   Interessant?
   Javisst!
   Det er akkurat det det mildt sagt er!
   Dette med profeti er imidlertid kanskje ikke så underlig og utrolig som mange mennesker tror og tenker?
   Babylon selv bryr seg mest og mere om å forutsi nokså fysiske begivenheter, så som forventede kommende måne-formørkelser, etc. Prognoser, sannsynlighets-beregning, fysiske lovmessigheter, etc.
   Ja, du kanskje også regner med sol-oppgang i de nærmeste syv døgn?
   I den dypsindig åndelige orientering, som Bibelen står for, er imidlertid andre forhold og forutsetninger mere viktige og vesentlige!
   Dette her nu ment som en kortfattet introduksjon til hva Bibelen faktisk sier om Babylon.
   Og da skal vi derfor her under nu i første omgang gjengi det parti i Bibelen - og i Apokalypsen - som særlig grundig og omfattende omhandler Babylon.
   Og vår tid nu.
   Nemlig Ap. 14, 1 - 19, 7:

 

Ap. 14,1  I mitt syn fikk jeg se Lammet stå på Sions berg og sammen med det de 144 000 som hadde Lammets navn og dets Fars navn skrevet på pannen.
Ap. 14,2  Fra himmelen hørte jeg en lyd som bruset av veldige vannmasser og som drønnet av sterk torden. Og lyden var som når harpespillere spiller på sine harper.
Ap. 14,3  Foran tronen og de fire vesener og de eldste synger de en ny sang, en sang som ingen kunne lære uten de 144 000, de som er frikjøpt fra jorden.
Ap. 14,4  Det er de som ikke har besmittet seg med kvinner, for de er som jomfruer. Det er de som følger Lammet hvor det så går. Det er de blant menneskene som er frikjøpt for å være en første frukt for Gud og Lammet.
Ap. 14,5  Det ble ikke funnet løgn i deres munn, de er uten feil og lyte.
Ap. 14,6  Jeg så enda en engel, som fløy høyt oppe under himmelhvelvet. Han hadde et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, for alle nasjoner og stammer, tungemål og folk.
Ap. 14,7  Han ropte med høy røst: "Frykt Gud og gi ham æren! For nå er timen kommet da han skal holde dom. Tilbe ham som skapte himmel og jord, hav og kilder!"
Ap. 14,8  Derefter fulgte en annen engel og ropte: "Falt, falt er Babylon den store, hun som med sitt horeliv har skjenket vin til alle folkeslag, en vredens vin."
Ap. 14,9  En tredje engel fulgte dem og ropte med høy røst: "Om noen tilber dyret og bildet av det og tar imot merket på pannen eller hånden,
Ap. 14,10  skal han få drikke av Guds vredes vin, som er skjenket opp ublandet i hans harmes beger; og han skal pines med ild og svovel for øynene på de hellige engler og Lammet.
Ap. 14,11  Røken fra deres pinsel stiger opp i all evighet — hverken natt eller dag får de ro, de som tilber dyret og bildet av det og tar dets navn til merke."
Ap. 14,12  Her gjelder det at de hellige står fast, de som holder seg til Guds bud og troen på Jesus.
Ap. 14,13  Fra himmelen hørte jeg nå en røst som sa: "Skriv: Salige er de døde som dør i Herren, fra nå av. Ja, sier Ånden, de skal få hvile fra sitt strev, for deres gjerninger følger med dem."
Ap. 14,14  Da så jeg en hvit sky, og på skyen satt en som lignet en menneskesønn. Han hadde en krone av gull på hodet og en skarp sigd i hånden.
Ap. 14,15  Og en annen engel kom ut fra templet og ropte med høy røst til ham som satt på skyen: "Sving sigden og høst inn! For det er høsttid, og jordens grøde er fullmoden."
Ap. 14,16  Han som satt på skyen, lot da sigden gå over jorden, og jorden ble høstet.
Ap. 14,17  Det kom nå enda en engel ut fra templet i himmelen, også han med en skarp sigd.
Ap. 14,18  Derefter kom en engel fra alteret, han som hadde makt over ilden, og han ropte med høy røst til engelen som hadde den skarpe sigden: "Sving din skarpe sigd og høst drueklasene i jordens vingård, for nå er druene modne!"
Ap. 14,19  Engelen lot sigden gå over jorden, høstet druene i jordens vingård og kastet dem i Guds vredes store vinpresse.
Ap. 14,20  Utenfor byen ble vinpressen tråkket, og den fløt over med blod, så det stod opp til bisselet på hestene hele 1600 stadier borte.
Ap. 15,1  Derefter så jeg et annet tegn i himmelen, stort og forunderlig: Syv engler med syv plager, som er de siste, for med dem er Guds vrede fullbyrdet.
Ap. 15,2  Og jeg så også noe som lignet et hav av glass, blandet med ild, og på glasshavet så jeg dem stå som hadde seiret over dyret og bildet av det og tallet som står for dets navn. De har Guds harper i hendene
Ap. 15,3  og synger den lovsang som Guds tjener Moses sang, den som også er sangen for Lammet: Store og underfulle er dine gjerninger, Herre Gud, du Allmektige. Rettferdige og sanne er dine veier, du folkenes konge.
Ap. 15,4  Hvem skulle ikke frykte deg, Herre, og ære ditt navn? For du alene er hellig. Alle folkeslag skal komme og tilbe for ditt åsyn, fordi dine rettferdige dommer er blitt Ap.nbare.
Ap. 15,5  Efter dette så jeg at templet i himmelen, vitnesbyrdets telt, ble åpnet.
Ap. 15,6  Ut kom de syv engler som hadde de syv plager. De var kledd i rent og skinnende lin og hadde belter av gull spent om brystet.
Ap. 15,7  Et av de fire vesener gav de syv englene syv gullskåler fylt av Guds vrede, han som lever i all evighet.
Ap. 15,8  Og templet ble fylt med røk fra Guds herlighet og makt, og ingen kunne gå inn i templet før de syv plagene fra de syv englene var fullført.
Ap. 16,1  Så hørte jeg fra templet en høy røst som sa til de syv englene: "Gå av sted og tøm de syv skålene med Guds vrede ut over jorden!"
Ap. 16,2  Da gikk den første bort og tømte sin skål ut over jorden. Og vonde og farlige byller slo ut på de mennesker som bar dyrets merke og tilbad bildet av det.
Ap. 16,3  Den andre engelen tømte sin skål i havet, og det ble til blod som av en død kropp, og alt liv i havet døde.
Ap. 16,4  Den tredje tømte sin skål i elvene og kildene, og de ble til blod.
Ap. 16,5  Og jeg hørte vannenes engel si: "Rettferdig er du som dømmer slik, du som er og som var, du hellige.
Ap. 16,6  For de har utøst hellige menns og profeters blod, og du har gitt dem blod å drikke. Det har de fortjent."
Ap. 16,7  Og jeg hørte alteret si: "Ja, Herre Gud, du Allmektige, sanne og rettferdige er dine dommer."
Ap. 16,8  Den fjerde engelen tømte sin skål ut over solen. Da fikk den makt til å svi menneskene med ild,
Ap. 16,9  og menneskene ble brent i voldsom hete. Likevel spottet de Guds navn, han som hadde disse plagene i sin makt, og de vendte ikke om så de gav Gud ære.
Ap. 16,10  Den femte engelen tømte sin skål over dyrets trone. Da ble dets rike lagt i mørke, og folk bet seg i tungen av smerte.
Ap. 16,11  Men smertene og byllene deres fikk dem bare til å spotte himmelens Gud, og de vendte ikke om fra sine gjerninger.
Ap. 16,12  Den sjette engelen tømte sin skål i Eufrat, den store elven. Vannet i den tørket bort, så det kunne ryddes vei for kongene fra Østen.
Ap. 16,13  Da så jeg at det fra drakens gap og fra dyrets gap og fra den falske profetens munn kom ut tre urene ånder, som lignet frosker.
Ap. 16,14  Dette er demoniske ånder som gjør under og tegn, og de går ut til kongene i hele verden for å samle dem til krigen på Guds, Den Allmektiges store dag. —
Ap. 16,15  "Se, jeg kommer som en tyv. Salig er den som våker, og som vokter sine klær, så han ikke må gå naken og vise sin skam." —
Ap. 16,16  Og de samlet dem på det sted som på hebraisk heter Harmageddon.
Ap. 16,17  Den syvende engelen tømte sin skål ut i luften. Da lød det fra tronen i templet en veldig røst som sa: "Det er skjedd!"
Ap. 16,18  Og det kom lyn og drønn og tordenbrak, og et jordskjelv som det ikke har vært maken til så lenge det har levd mennesker på jorden — så kraftig var det.
Ap. 16,19  Den store byen ble kløvd i tre deler, og folkenes byer raste sammen. Gud husket på det store Babylon, så det fikk overrakt begeret med hans harmes og vredes vin.
Ap. 16,20  Hver øy vek bort, og fjellene forsvant.
Ap. 16,21  Og fra himmelen falt svære hagl på hundre pund over menneskene. Men de spottet Gud for den plage som haglet var, for plagen var fryktelig.
Ap. 17,1  En av de syv englene som hadde de syv skålene, kom bort til meg og sa: "Kom, jeg skal vise deg hvordan den store skjøgen får sin dom, hun som troner ved de veldige vann.
Ap. 17,2  Jordens konger har drevet hor med henne, og hennes horeliv har vært som berusende vin for dem som bor på jorden."
Ap. 17,3  I Ånden førte han meg ut i ødemarken, og der fikk jeg se en kvinne som satt på et skarlagenrødt dyr. Dyret var oversådd med navn som var en spott mot Gud, og det hadde syv hoder og ti horn.
Ap. 17,4  Kvinnen var kledd i purpur og skarlagen og lyste av gull og edelstener og perler. I hånden holdt hun et gullbeger fylt av hedensk styggedom og all slags urenhet fra hennes utukt.
Ap. 17,5  På hennes panne stod skrevet et navn med skjult mening: "Babylon den store, mor til skjøgene og all styggedom på jorden."
Ap. 17,6  Og jeg så at kvinnen var beruset av blodet fra de hellige og fra Jesu vitner. Jeg ble slått av undring da jeg så henne.
Ap. 17,7  Men engelen sa til meg: "Hvorfor er du forundret? Jeg skal fortelle deg hemmeligheten med kvinnen og med dyret som bærer henne og har syv hoder og ti horn.
Ap. 17,8  Dyret du så, det var og er ikke mer; men det skal komme opp fra avgrunnen og gå sin undergang i møte. Og de som bor på jorden, og som ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok fra verdens grunnvoll ble lagt, de skal undre seg når de ser dyret, det som var og ikke er mer, men som skal komme igjen.
Ap. 17,9  Her trengs det forstand og visdom. De syv hoder er syv høyder, og på dem sitter kvinnen. De er også syv konger:
Ap. 17,10  Fem av dem er falt, én er nå, og én er ennå ikke kommet; og når han kommer, skal han bli stående bare en kort stund.
Ap. 17,11  Dyret som var og ikke er mer, det er selv den åttende, men er samtidig en av de syv og går sin undergang i møte.
Ap. 17,12  De ti horn du så, er ti konger som ennå ikke har fått noe rike; men sammen med dyret skal de få kongemakt i én time.
Ap. 17,13  De vil alle ett og det samme og overgir sin makt og myndighet til dyret.
Ap. 17,14  De skal føre krig mot Lammet; men Lammet er herrenes herre og kongenes konge og skal derfor seire over dem, sammen med sine, de kalte og utvalgte og trofaste."
Ap. 17,15  Han sier videre til meg: "Vannene du så, der skjøgen troner, er folk og folkemasser og nasjoner og mennesker med ulike tungemål.
Ap. 17,16  Og de ti hornene du så, og dyret, de skal komme til å hate skjøgen, legge henne øde og gjøre henne naken, spise hennes kjøtt og brenne henne opp med ild.
Ap. 17,17  For Gud inngav dem i hjertet å utføre hans plan, så de ville ett og det samme: overgi sin kongemakt til dyret, inntil Guds ord er blitt oppfylt.
Ap. 17,18  Men kvinnen du så, er den store byen som har kongemakt over jordens konger."
Ap. 18,1  Derefter så jeg en annen engel stige ned fra himmelen. Han hadde stor makt, og jorden ble opplyst av glansen omkring ham.
Ap. 18,2  Han ropte med veldig røst: "Falt, falt er Babylon den store! Den er blitt et tilholdssted for onde ånder, et tilhold for alle slags urene ånder, ja, en tilflukt for alle slags urene og avskyelige fugler.
Ap. 18,3  For alle folkeslag har drukket av hennes utukts vin, en vredens vin, kongene på jorden har drevet hor med henne, og kjøpmenn jorden rundt er blitt rike av hennes overdådige vellevnet."
Ap. 18,4  Fra himmelen hørte jeg nå en annen røst: Dra bort fra henne, mitt folk, så dere ikke har del i hennes synder og ikke rammes av hennes plager.
Ap. 18,5  For syndene hennes rekker opp til himmelen, og Gud har husket all den urett hun har gjort.
Ap. 18,6  Gi henne igjen like for like, ja, gi henne dobbelt tilbake for alt hun har gjort, og skjenk dobbelt opp til henne i begeret hun selv har fylt.
Ap. 18,7  Gi henne så mye pine og sorg som hun selv gav seg av prakt og luksus. Hun sier til seg selv: "Her troner jeg som dronning, jeg sitter ikke som enke, og sorg skal jeg aldri vite av."
Ap. 18,8  Derfor skal plagene hennes komme på én dag: pest og sorg og hungersnød, og hun skal brennes opp med ild. For veldig er Gud Herren som dømmer henne.
Ap. 18,9  Kongene på jorden, de som har levd med henne i hor og vellevnet, de skal gråte og jamre seg over henne, når de ser røken stige opp der hun brenner.
Ap. 18,10  Skremt av hennes lidelser skal de stå langt borte og rope: "Ve, ve deg, du store by, du mektige Babylon by! På én time kom dommen over deg."
Ap. 18,11  Kjøpmennene på jorden skal også gråte og sørge over henne, fordi ingen kjøper varene deres lenger:
Ap. 18,12  skipslaster av gull og sølv og edelstener og perler, av fint lin og purpur og silke og skarlagen, all slags velluktende tre, all slags gjenstander av elfenben og kostbart treslag og kobber og jern og marmor,
Ap. 18,13  kanel og krydderier og røkelse og salveolje og virak, vin og olje og fint mel og hvete, storfe og småfe, hester og vogner og slaver, levende mennesker.
Ap. 18,14  Og frukten som var din hjertens lyst, er blitt borte for deg, og alle dine kostbarheter og din prakt er gått tapt og skal aldri finnes mer.
Ap. 18,15  De som handler med slikt, kjøpmenn som har tjent seg rike på henne, de skal stå langt borte i redsel over hennes lidelser, og de skal gråte og sørge
Ap. 18,16  og si: "Ve, ve deg, du store by, du som var kledd i fint lin og purpur og skarlagen, og som lyste av gull og edelstener og perler —
Ap. 18,17  på én time er all denne rikdom gått tapt." Alle som fører skip på havet og de som reiser langs kystene, sjømenn og alle som har sitt arbeid på havet, de stod langt borte
Ap. 18,18  og ropte da de så røken fra hennes brann: "Hvor finnes maken til denne store by?"
Ap. 18,19  Og de strødde støv over hodet og ropte i gråt og sorg: "Ve, ve over den store by, hvor alle som har skip i sjøen, er blitt rike av kostbarhetene hennes — på én time er den lagt øde."
Ap. 18,20  Fryd deg over hennes fall, du himmel og dere hellige, apostler og profeter! For med sin dom har Gud straffet henne for det hun gjorde mot dere.
Ap. 18,21  Da tok en mektig engel opp en stein, svær som en kvernstein, kastet den i havet og sa: "Slik skal Babylon, den store by, med ett styrtes ned og aldri finnes mer.
Ap. 18,22  Harpespillere og sangere, fløytespillere og basunblåsere — i deg skal de aldri mer høres. Håndverkere av alle slag — i deg skal de aldri mer finnes. Kvernen som durer — i deg skal den aldri mer høres.
Ap. 18,23  Lampen som lyser — i deg skal den aldri mer skinne. Stemmene av brud og brudgom — i deg skal de aldri mer høres. For dine kjøpmenn var jordens fyrster, og med din trolldom ble folkene bedratt.
Ap. 18,24  I denne by ble det funnet blod av profeter og hellige, ja, av alle dem som er blitt myrdet på jorden."
Ap. 19,1  Derefter hørte jeg likesom et mektig kor fra en stor skare i himmelen. De sang: Halleluja! Seieren, æren og makten tilhører vår Gud,
Ap. 19,2  for sanne og rettferdige er hans dommer. Han har dømt den store skjøgen, hun som fordervet jorden med sin utukt, og av hennes hånd har han krevd sine tjeneres blod.
Ap. 19,3  Igjen ropte de: Halleluja! Røken fra henne stiger opp i all evighet.
Ap. 19,4  De fireogtyve eldste og de fire vesener kastet seg da ned og tilbad Gud som sitter på tronen, og sa: "Amen. Halleluja!"
Ap. 19,5  Og fra tronen lød det en røst: "Pris vår Gud, alle hans tjenere, dere som frykter ham, både små og store!"
Ap. 19,6  Da var det som jeg hørte et stort kor av stemmer, som et brus av veldige vannmasser og drønn av voldsomme tordenbrak. De ropte: Halleluja! For Herren er blitt konge, vår Gud, Den Allmektige.
Ap. 19,7  La oss glede oss og juble og gi ham æren. Tiden er kommet for Lammets bryllup! Hans brud har gjort seg i stand,

*** 

rlh, 18.02. 2008.

---

---------
---