--- efterlysning20080404.html  


EFTERLYSNING:


P1010160.JPG

   Jeg efterlyser min høy-gravide separerte kone Trude Monica Hansen - på bildet - som torsdag 03. april 2008 kidnappet 7 av våre barn sammen.

   De 7 barna hun har tatt med seg er: Solborg (2 år), Urda (snart 5 år), Mariel (6 år), Alfredo (8 år), Stauda (snart 11 år), Frøydis (13 år) og antagligvis Gudmund (mobil-tlf. 46 89 91 14) (16 år).

   Den som ser de eller hører noe ifra de bes vennligst kontakte
   meg: Rune L. Hansen, tlf. 53 76 76 87

   eller Haugesund Politi, tlf.
52 86 80 00.

NB: Delatighet eller medvirkning i en slik kidnapping er straffbart i henhold til Straffeloven. ( ekstern ).
Paragrafene: § 215, § 216, § 218, § 219 og § 223. Som kvalifiserer til flere års fengsels-straff. 
   
PS: Fortløpende orientering om utviklingen i saken i mine Dagboks-notater for april 2008!
( ekstern )!

   Og PS 2: Fotografier av barna kan sees på vår families Foto-album her på Internettet! ( ekstern )!

   Og PS 3: Oppdatering, oppsummering og status for saken vil efter hvert komme - her ( ekstern ).

* * *---
---