-- 20090415-Balder-postkortet.html                                 --- BREVENE ( ekstern )


For oversikt se særlig: Straffesak-fengslingen-av-RLH-21-10-2008.html  ( ekstern ) -


RLH pr. 24.09. 2009.


Balder om postkortet

   Rune L. Hansen skriver i fengselet på side 1 onsdag 29.10. 2008 i sine Dagboksnotater om et postkort ifra Balder, følgende:
   "Det ankom et postkort fra Balder lørdag 18.10. 2008. Både jeg og Trude leste det med glede. Han takket for gjestfriheten og for å ha hatt det så fint sammen med oss da han var på besøk, og han ville gjerne at vi også kom på besøk hos ham. Han var glad og takknemlig. Meget så! Vi og."

---

   Følgende herunder er en gjengivelse av hva som 15.04. 2009 i Haugaland tingrett ble sagt om det samme postkortet Balder sendte pr. post til Rune og Trude i oktober 2008.

   Balder snakker om sitt besøk hos familien i Vikebygd 14. oktober 2008.

   Balder: - Jeg var der på et dagsbesøk, for å se hva som skjedd, for jeg visst at det var et eller annet som ikke stemt og.
   Advokat Meling: - Hvordan opplevde du det?
   Balder: - Det var veldig rart.
   Advokat Meling: - Hva var det som var veldig rart?
   Balder: - Opplevelsen av å være der det var en veldig rar opplevelse. Det var akkurat som at på utsiden var det veldig sånn der idyllisk og sånn der og familieidyll og sånn der. Men under overflaten var det noe veldig grusomt da. Derfor var det veldig rart. Noe sånt har jeg ikke opplevd før. Æ vil itt opplev det igjen.
   Advokat Meling: - Nu stiller jeg kanskje spørsmål på en litt rar måte. Men det er for at vi skal stille åpne spørsmål. Avstedkom besøket noen reaksjon ifra din side?
   Balder: - Hva sa du?
   Advokat Meling: - Avstedkom besøket noen reaksjon, ifra din side? Gjorde du noe i etterkant av at du hadde vært på besøk?
   Balder: - Etter at jeg fann ut hvordan det var, så følte jeg meg veldig xx. Og efter noen dager så sa jeg det til politiet.
   (Liten pause mens dommeren skriver, etc.)
   Advokat Meling: - Kontakten med barnevernet ...
   Balder: Jeg visst at det itt var noe som itt stemt for jeg snakket med mamma i telefonen før det.
   (Dommeren skriver.)
   Balder: xxx xxx siden mamma nettopp hadde flyttet til Skogland.
   Advokat Hjelde: xxx en må jo nesten protokollføre hele forklaringen, ellers blir det jo hengende i luften.
   Dommeren: - Ja.
   Advokat Hjelde: - Så ...
   Dommeren: - Da han kom dit så var det på utsiden idyllisk. Hva var det du sa resten? Altså du sa ... Du sa om at det var ...
   Balder: - På overflata.
   Dommeren. - Ja.
   Balder: - Alle var glad og, det var sånn der. ehh, gjenforent familieidyll liksom. Mens på, under overflata, så var det en sånn der liksom en drapstrussel. Og mamma livredd. 
   Dommeren: - Etter besøket følte han seg veldig sint og noen dager senere sa han til politiet hva han hadde opplevd.
   Balder: - Ja.
   Advokat Meling: - Fikk du med det også han sa om at alle virket glade etter familiens forening, nu som familien var gjenforent, men under overflaten var det grusomt. 
   Dommeren: - Ja. Alle var glad i gjenforent familielykke, og årsaken var den grusomme drapstrusselen, og mora var livredd.
   Advokat Meling: - Hvordan kom denne (Ja da må jeg følge opp denne siste, i og med at xx. Jeg beklager.) Hvordan kom denne grusomme drapstrusselen til uttrykk?
   Balder: - Hvordan jeg fant ut av den?
   Advokat Meling: - Ja; eller dette som var under overflaten, hvordan kom det til uttrykk?
   Balder: - Hvordan jeg fant ut av det?
   Advokat Meling: - Ja.
   Balder: - Ma-mamma sa det til meg når jeg var, når jeg gikk ut og røykt sammen. Da fikk vi et par minutter for oss selv. Så da spurte jeg hu, ka var det for noe egentlig, og da forklart hu, forklart hu meg ka, ka sa hu. Da sa hun veldig kort da, for vi hadde ikke god tid. Til å begynn med da så trudd æ at han hadd truet med selvmord eller noe sånt. Så sa jeg til mamma, at det er veldig vanlig at, at, at en gjør det, og at - så sa hun at: Men det er ikke bare det, han har tenkt å drepe meg også.
   Advokat Meling: - Har du gjort noe annet i etterkant av det besøket enn å kontakte politiet?
   Balder: - Noe annet?
   Advokat Meling: - Har du kontaktet noen andre i etterkant av dette enn politiet?
   Balder: - Jeg har snakket med noen på skolen om det også. Noen - en avdelingsleder på skolen. Så, så, og så passe ... Hva det heter da?
   Advokat Meling: - Kontaktleder.
   Balder: - Kontaktleder ja.
   Advokat Meling: - Tok du kontakt med foreldrene dine på noen måte?
   Balder: - Ikke, ikke før ... noen dager etterpå, så ble jo, så ordnet politiet opp etter det. Og siden har jeg hatt kontakt med mamma og søsknene mine. Ikke med faren.
   Advokat Meling: - Sendte du noe brev eller kort eller noe etter besøket?
   Balder: - Nei, ikke som jeg kan huske på. Jeg har ikke sendt noen ting. Han satt jo i fengsel.
   Advokat Meling: - Men før han kom i fengsel. Det skal nemmelig foreligge et postkort ifra deg.
   Balder: - Det kan - det må i så fall være veldig gammelt. Må det. Jeg husker ikke det sikkert. Men i så fall så har dem kunnet vært på en av julepakkene, eller?
   Advokat Meling: - Rune ...
   Balder: - Fra jula 2006.
   Advokat Meling: - Rune Leander forklarte at du i etterkant av besøket sendte et kort hvor du takket for gjestfriheten. Og da noe med besøket å gjøre.
   Balder: - Ja, no husker jeg det. Det sendt jeg før politiet, ehh, ordnet opp i det. No husker jeg det.
   Advokat Meling: - Så fra et besøk hvor moren din har fortalt om drapstrusler så sender du et kort hvor du takker for gjestfriheten.
   Balder. - Mm. Det var for å, å, mått på en måte spill da, og lat som jeg ikke visst noen ting. For å ...
   Advokat Meling: - xxx
   Dommeren: - xxx Ja, jeg kan lese det. I forkant av xxx følte han at noe ikke stemte. (Osv.) Han har snakket med politiet og en avdelingsleder skråstrek kontaktleder på skolen om dette.  
   Advokat Hjelde: - Jeg regner med at det angjeldende postkort som han sendte etter besøket var for å spille.
   Dommeren: - Okei.
   Advokat Meling: - Og da må det komme frem akkurat som det ble spurt om ...
   Dommeren: - Ja.
   Advokat Meling: - Etter gjentatte spørsmål erindrer, husker - etter gjentatte spørsmål fra advokat Meling husker, husket vitnet, at han sendte et postkort.
   Dommeren: - Han sendte ikke kort etter besøket. Men etter gjentatte spørsmål fra advokat Meling ...
   Advokat Meling: - Husker han ...
   Dommeren: - Husker han at han sendte et kort før han tok kontakt med politiet for å spille med.
   Balder: - Æ trur - æ sa, at æ sendt et kort etter at han var fengslet.
   Dommeren: - Sendte et kort etter for å spille med etter at xxx fengslet. Han xxx ikke brevkort etter besøket. Men etter gjentatte spørsmål ifra advokat Meling husker han at han sendte et kort for å spille med. Dette etter fengslingen.
   Advokat Meling: - Det har vi fått med.
   Dommeren: - xxx iallefall xxx
   Balder: - Men jeg sa jo ikke at jeg ikke sendte et kort etter besøket. Sa jeg det?
   Dommeren: - Ja, du sa det. xxx etter at han var fengsla.
   Balder: - Jeg sa at jeg ikke sendte det etter at han var fengsla.
   (Trude forlengst underveis i spørsmålene og svarene rødmer og smiler mere og mere og ser på Rune og de andre mere og mere forlegent.)
   Advokat Meling: - Nei, du sa ikke det. Men det kan godt være det var det du mente. Men du sa ikke det.
   Advokat Hjelde: - Sendte du kort før han ble fengslet da?
   Balder: - Ja.
   Advokat Hjelde: - Ja. Okei.
   Dommeren: - Ja. Før du tok kontakt med politiet?
   Advokat Hjelde: - Ja.
   Balder: - Jeg husket ikke det kortet før.
   Advokat Hjelde: - Ja.
   
---


-- 20081016-postkort-ifra-Balder.html
 

   Postkortet ifra Balder ( ekstern ), antagligvis skrevet torsdag 16. oktober 2008, beviser at både han og Trude med hensyn til vesentlige forhold har forklart seg falskt i politi-avhørene i den såkalte straffesaken. (Hvilket Trude ifra Runes side iøvrig også er politi-anmeldt for.) Eller hva?
   Trude sa nemmelig i politi-avhørene med seg selv uttrykkelig at det var sant hva Balder i politi-avhørene fortalte om sitt besøk.
    Rune sier imidlertid at både Trude og Balder må ha glemt postkortet ifra Balder, og at de kanskje først kom i tanker om det i retten.
   Rune er ikke i tvil om at Balder skrev postkortet ifra et oppriktig hjerte.
   Og at Trude igjen, antagligvis få dager efterpå, med sine usanne påstander overfor ham forkvaklet hans sinn. Likesom igjen også Gudmund sitt. Hun hadde igjen igangsatt sin krigføring. Hvorfor og hvordan fremgår blandt annet av mitt skriv med kronologisk rekonstruksjon av den såkalte straffesaken ( ekstern ), samt av forhistorien, lyd-opptak, brever, etc.

   Den av Balder håndskrevne teksten i postkortet går slik (avskrift rlh):

   Hei alle saman!
   Takk for hyggelig
samvær på tysdag.
Eg blei glad då de
var så gjestfrie.
De er velkomne om
de vil besøkje heimen
min. Eg ser fram
til å treffe dykk
igjen.
// Nyt alle gode
stunder!
   Helsing
   Balder

---