-- kronologi-straffesak.html  ( ekstern ) -          


For oversikt se særlig: Straffesak-fengslingen-av-RLH-21-10-2008.html  ( ekstern )         --- BREVENE ( ekstern ) --- 

RLH:          


-- Kronologi - rekonstruksjon i såkalt straffesak,
    ifra Rune L. Hansen pr. 14.09. 2009, efter tidsrommets Dagboks-notater ( ekstern ) hovedsaklig, og brever og dokumenter ( ekstern ), politi-avhørene, etc.:

-- Lørdag 27.09. 2008 ( ekstern ): Jeg, Frøydis og Stauda kjører grytidlig hjem til Trude i Skogland i Haugesund kommune. Vi parkerer omkring 5 eller 6-tiden som vanlig et stykke unna, for at særlig Trude ikke vil at andre skal vite at vi har samvær. Andre, det vil si naboer og særlig Ødegård, Schnabel, Åse og Balder eller andre som kan tenkes å fortelle det videre til Iren K. Hebnes. Det er enda mørkt, døren er åpen og vi går inn. Frøydis peker på at Trude sover på soverommet sammen med alle ungene, døren står åpen og jeg går forsiktig krypende bort til henne og ser på henne idet hun åpner øynene og våkner noe forundret, glad og overrasket. Hun sier straks at hun nettopp drømte om meg og strekker hendene opp og drar meg ned til seg så vi straks derefter intimt ligger ved siden av hverandre. Hun sier ikke hva hun drømte, men sier eller antyder at hun er så glad i meg. Hun er glad og vi kjæler ømt med hverandre og forsøker å ikke vekke ungene tett ved oss.
   Trude går på wc eller annet ærend ut ifra soverommet. Hun oppdager antagligvis først da egentlig at Frøydis og Stauda også jo er med, og at de helt mangler madrasser og tepper på rommet der på andre siden av stuen. Hun sier til meg at hun skal finne frem seng og tepper til de, og det gjør hun. Jeg går litt efter og kikker for å se hvorhen og hvordan hun gjør det og om det trengs hjelp og for å vite at de kan legge seg godt for å sove mere. Jeg går inn på soverommet og legger meg igjen og stryker ungene ømt på kinnet så de nesten våkner. Trude kommer inn og legger seg igjen. Efter litt foreslår hun at vi går inn på stuen og legger oss, for ikke helt å vekke ungene tett ved oss. Det gjør vi, og vi elsker hverandre og kjæler, og snakker litt også. Jeg tror vi snakket om hvor uholdbart og makabert det er at jeg ifra NAV pålegges å betale hundre tusen kroner og underholdsbidrag for kidnappingen og fangeholdet av ungene. Hun sier at det var Nutta i Finnskogen som lurte henne til det og gjorde det, men at hvis jeg betaler det så kan jo hun selv jo bare betale det tilbake til meg igjen. Vi elsker og sovner, og regner med at Frøydis og Stauda også har sovnet, men at ungene snart våkner. Vi sov kanskje et par timers tid.
   Ungene våkner og vi våkner, antagligvis omkring 9-tiden eller noe efter.
   Vi har en særdeles fin formiddag sammen, jeg foreslår at vi alle sammen kjører hjem til Vikebygd, særlig av hensyn til ungene. Vi forventer dessuten besøk der ifra Ove og Anja med familie i morgen, søndag. Trude var som vanlig redd for at noen - litt også Ove og Anja, og deres ene sønn - skal oppdage vårt samvær, - naboer eller noen. Balder kunne endog komme grytidlig, sa hun. Jeg sa at det gjør vel ikke noe, og jeg lekte mye med ungene og vi alle hadde det riktig så fint. Vi spiste frokost også.
Utpå dagen kjører vi hjem til Vikebygd, men vi drøyer det til utpå eftermiddagen i Haugesund. Trude telefonerer ifra bilen eller Skogland Gudmund og Idun for å høre om de også vil være med hjem til Vikebygd. Det ville de antagligvis og vi avtalte å kjøre å møte de utenfor kafe Moody i Haugesund. Det gjorde vi. Gudmund ble med, men Idun hadde truffet Leon og sa hun kommer i morgen heller. Underveis var Trude som vanlig veldig redd for at noen skulle se oss sammen, og bøyde seg ned i bilen og ga ungene beskjed om å gjøre det samme. (Og særlig hvis vi stoppet eller når vi kjørte så Ødegård eller Schnabel kunne se bilen.) Denne dagen var hun også redd for at Åse skulle komme til Skogland og kanskje var i nærheten utpå dagen snart noe sted. Hun skulle komme denne dagen utpå eftermiddagen eller utpå søndagen, dagen efter. Hun regner med at Åse telefonerer når hun kommer til Skogland. Jeg og Trude avtalte i Skogland at jeg iallfall dagen efter kjører iallfall Trude til Skogland ikke for sent på dagen, så hun kan være hjemme i Skogland når Åse kommer. Her hjemme har vi også en særdeles fin dag og kveld sammen. Hele familien, unntatt Balder og Idun. Og Trude forteller igjen at hun har blitt overstyrt av sin advokat Hjelde, og som vanlig at hun vil det motsatte av ham.
   Jeg henviser til alt dette og det forut og videre utdypende særlig til mine Dagboks-notater for denne tiden ( ekstern ), og til brevene ( ekstern ) og lyd-opptakene ( ekstern ).

-- Søndag 28.09. 2008: Vi har det fortsatt bare fint og vi blir enige om en samarbeidende strategi, men forsiktig - og at vi må tenke oss godt om, og å rådspørre oss med advokater og andre, - og at ikke advokat Hjelde skal få bestemme for vår familie. Vi kjørte hjemmefra utpå dagen, til Skogland. Fordi Trude forventer besøk av Åse der. Jeg telefonerte derfor og fikk utsatt besøk ifra Ove og Anja til neste helg. Vi hentet opp Idun i Haugesund underveis, og satte av Gudmund i Haugesund hvor han traff sin kjæreste Stine. Idun fortalte at Balder var i Gudmunds leilighet. Jeg satte av Trude og alle ungene nær ved Skogland, også Frøydis og Stauda som skal tidlig til Steinerskolen dagen efter. Dessuten skal det være Mikael-spill i Steinerskolen i morgen, mandag klokken 12 - for hele familien, hvor vi avtaler å møtes. Og Trude skal i møte med Barnevern-tjenesten i Haugesund samme mandag klokken 9.
   Jeg satte derfor av Trude, Idun og alle ungene nær ved Skogland - og de går resten av veien, som vanlig. Jeg må hjem igjen og kjører straks derifra.
   Før vi kjørte hjemmefra i Vikebygd skrev Trude for hånd et brev til NAV / Trygdeetaten ( ekstern ), som jeg skulle postlegge.

-- Mandag 29.09. 2008: Tre brever ifra Politiet i postkassen hjemme i Vikebygd, som ankom lørdagen. To angående henleggelse av politi-anmeldelse ifra min side. Brev 1 ( ekstern ) - og Brev 2 ( ekstern ). Det tredje brevet datert 26.09. 2008 ( ekstern ) en Innkalling til avhør hos Politiet i Ølen i Vindafjord 02.10. 2008, hvor det står at saken gjelder "Trusler / skremmende plagsom opptreden / skadeverk ved Grue Finnskog 7.4.08."
   Jeg kjørte til Steinerskolen, Mikael-spillet, ankom efter klokken 12. Åse var der også, i farsrollen, sammen med Trude og ungene. Åse skal overnatte hos henne i Skogland enda en natt, fortalte Trude. Vi fikk telefon fra Runar Olsen i Ålgård. Han var sammen med Lars Atlars på vei til Vikebygd, og Haugesund.
   Trude telefonerte ved 14-tiden til sin advokat Trond Hjelde, for konsekvent å få stoppet eventuelle videre selvstendige handlinger ifra hans side i strid med hennes og familiens ønsker og mål. Trude fikk ifra hans sekretær beskjed om at Tilsvar ifra hans side allerede var avsendt, uten at Trude har sett eller hørt noe som helst på forhånd i så måte. Trude ga beskjed om at det i så fall må stoppes, og at hun snarest vil ha snakket med advokat Hjelde om dette og den videre strategi. Hans sekretær skulle viderebringe ham beskjed om dette.
   Trude sier til meg at hun i morgen videre skal ta seg av denne saken og dette, at hun skal få stoppet Hjelde og de Tilsvar han har avsendt uten hennes vitende eller vilje, om hun så må bytte til annen advokat.
   Jeg, Idun og Frøydis kjørte for å treffe Runar og Lars, i Haugesund. De hadde vært en stund hjemme hos oss i Vikebygd da vi som avtalt traff de i Haugesund. Idun og Frøydis efterpå først til møte i NU (Natur og Ungdom), derefter Steinerskolen, arrangement med tyske ungdommer.
   Jeg kjørte utpå kvelden hjem igjen efter å ha vært mere sammen med Runar og Lars. Jeg telefonerte og snakket litt med både Trude og Stauda. Trude fortalte om sitt møte med Barnevern-tjenesten i Haugesund samme dag klokken 9, hun hadde da snakket med en dame der og blitt forskrekket over hennes holdning. (Jeg henviser også angående dette til mine Dagboks-notater ( ekstern ).) Det ble av damen i Barnevern-tjenesten i Haugesund antydet overfor Trude å med det første igangsette såkalt Tilsyn samt Undersøkelse, og gitt uttrykk for at de nu hadde vært i kontakt med Iren K. Hebnes.
   Trude hadde pr. telefon også invitert Runar og Lars på besøk hjem til oss i Vikebygd. Hun hadde snakket med Runar, hvis jeg forstod henne rett.

-- Tirsdag 30.09. 2008: Jeg telefonerte og snakket med blandt annet advokat Kjell Natvig tidlig på dagen. Runar kommer her på besøk, vi kjører efterpå, jeg til Haugesund. Jeg, Trude og Tormod her hjemme ifra kvelden. Idun skal passe ungene i Haugesund mens Trude og jeg påbegynner arbeidet med to selvstendige Tilsvar ifra hennes side.
   Advokat Hjelde sitt ene Tilsvar ankommer denne dag med posten her hjemme, og er i sitt innhold utrolig forskrekkelig og fullstendig i strid med Trudes ønsker, mildt sagt. Både Trude og jeg vil at Tilsvar ifra hans side skal stoppes.
   Det eneste Trude og jeg fortsatt er litt uenige om er hvorhen det foreløbig er lurest og tryggest for henne å bo, hjemme eller i Skogland. Hun sier at hun vil la meg ta avgjørelsen, fordi en av oss må ta den. Hun har gjort sine betenkeligheter gjeldende for meg, og jeg mine for henne. Jeg sier at vi ikke mere må være splittet, men stå sammen, iallfall internt og faktisk. At det vil være det riktige og rette, og min avgjørelse. Men at vi jo må være forsiktige. Endog, iallfall foreløbig, utad late som vi er splittet og i strid med hverandre. Hvilket Trude mere har sans for. Jeg sier at det ikke er trygt i Skogland, og undersøker blandt annet med Trygve Einar Gjerde hvorvidt Trude og ungene kanskje bør bo et annet sted, ukjent for Iren K. Hebnes og visse andre, inntil videre. Både jeg og Trude er usikre.

-- Onsdag 01.10. 2008:
Trude telefonerer igjen advokat Trond Hjeldes kontor, og får ifra hans sekretær beskjed om at hans Tilsvar er stoppet. Trude visste da ingenting på forhånd om hva han hadde skrevet i sine Tilsvar. Slik har det vært siden begynnelsen. Advokat Trond Hjelde har avsendt sine prosesskriv og andre skriv uten å orientere Trude om innholdet og uten å spørre henne først. Og innholdet har vært motsatt hennes ønsker, sier hun. (Og helt motsatt av hva hun underveis har sagt til både meg og ungene og mange andre.) Endog det brevet datert 03. april 2008 advokat Hjelde skrev om at Trude alene vil ha omsorgen og foreldreansvaret for ungene, og varsler at jeg stevnes for retten i så måte, skrev han uten hennes vitende og vilje, sier hun.
   Det viser seg senere på dagen at advokat Trond Hjeldes Tilsvar datert 29.09. 2008 likevel kanskje ikke var blitt stoppet? Det ankommer denne dag hit hjem med posten, ifra Haugaland tingrett. 


-- Torsdag 02.10. 2008: Trude og jeg ble i natt ferdige med det ene Tilsvaret, ifra Trude til Gulating lagmannsrett ( ekstern ). Men bare som en foreløbig skisse ( ekstern ), som vi denne dag håpet Trude kunne snakke med advokat Hjelde om - for å høre om han kunne samarbeide om slikt noe og tilføye og endre for å gjøre skissen bedre. Det andre Tilsvaret - til anken av Fylkesnemnda ( ekstern ), ble bare nesten ferdig.
   Jeg først til Ølen tidlig denne dag, avhør Lensmannskontoret - som avlyses og utsettes til annen dag på grunn av feil oppgitt dato ifra Lensmannskontoret.
   Vi kjører senere på dagen til Haugesund, for at Trude skal gå til advokat Hjelde med skissen til sitt Tilsvar til Gulating lagmannsrett. Ingen tilstede hos advokat Hjelde - og Trude fester skissen til dørsprekken der på noe vis, med tanke på å telefonere ham senere på dagen. Vi kjørte derefter til Skogland, venter til det har begynt å mørkne først, for at Trude som vanlig ikke vil at vi skal bli sett av noen av hennes naboer i Skogland, men først til Gudmund som også blir med til Skogland. Parkerer som vanlig et godt stykke unna huset og nabolaget der, og går resten av veien - omkring en kilometer. Vi overnatter i Skogland, fordi Frøydis og Stauda skal tidlig til Steinerskolen neste dag - siste dag før høstferien.

-- Fredag 03.10. 2008: Frøydis og Stauda sluttet Steinerskolen allerede ved 12-tiden, og har høstferie i en ukes tid.
Trude fikk avlevert til advokat Hjelde sin skisse til Tilsvar til anken av den midlertidige avgjørelsen i Haugaland tingrett - og hun snakket efterpå både med advokat Hjelde og hans sekretær om dette. De begge løy og lurte henne igjen. Med at Tilsvaret og tids-fristen ingen som helst betydning har! Advokat Hjelde sa han ikke ville underskrive et slikt Tilsvar, og at han ikke trodde Trude hadde skrevet det. I følge Trude, da hun kom nokså betenkt og tankefull ifra ham. Advokat Hjelde iøvrig igjen omtrent ikke ville hverken høre på eller snakke med Trude. Iallfall ikke før en tirsdag - lenge efter at tidsfristen for det ene Tilsvaret er utgått. (Eller er det en onsdag?)
   Kanskje eller antagligvis sa han typisk nok også til Trude at om det er Rune som har lurt eller tvunget deg til å skrive dette Tilsvaret, så er det straffbart og kan han bli fengslet for det! Og hvis du tenker på å gjenoppta samlivet med Rune så kommer Iren K. Hebnes umiddelbart og tar ungene og plasserer de i fosterhjem eller SOS Barnebyer!
   Men jeg tenkte umiddelbart da, at: Det synes mere og mere klart og tydelig som at advokat Hjelde egentlig ikke arbeider for Trude, men for Hebnes. Og har bare gjort det hele tiden. Dette kan synes som å være et tydelig og markant trekk ved hans profil. At han egentlig arbeider for den såkalte Barnevern-tjenesten - og ikke for sin oppdragsgiver. For å overbringe sin oppdragsgiver til den såkalte Barnevern-tjenesten. Ingen vanskelig sak å liksom vinne en sak overfor den såkalte Barnevern-tjenesten på det viset!
   Trude ivret efterpå for at vi skulle telefonere min advokat Kjell Natvig, for å fortelle ham om dette og for å høre om han hadde råd og veiledning angående en vrang og sin egen klient iherdig og sterkt motarbeidende advokat Hjelde. Eller om det var andre vi kunne rådspørre. Vi kjørte til en fin og rolig parklignende kirkegård i Haugesund, hvor det er benker og mye tomleplass for ungene i det fine været. Jeg telefonerte advokat Natvig, som fikk vi høre var bortreist. Det var hans "advokat-fullmektig" jeg snakket med, og jeg fremla problemet for ham mens Trude stod ved siden av meg og hørte på, og ungene for det meste lekte og sprang. Frøydis og Stauda visste hva vi holdt på med. Problemet ble i sin helhet fremlagt for advokat Natvigs "advokat-fullmektig", som sa at det synes som å være tvilsom og ikke rettmessig oppførsel og praksis ifra en advokat - Hjelde. Men hva skal vi gjøre i dette vårt tilfelle? spurte jeg. - Hun må gå på ham og forsøke å ta det opp med ham, om og om igjen. - Det har hun gjort, sa jeg. - Hvis ikke det hjelper eller fører frem, så bør vel helst Haugaland tingrett orienteres om problemet. Stort mere kan jeg ikke si. Sa han.
   Vi kjørte alle sammen på eftermiddagen hjem til Vikebygd. Gudmund kunne ikke bli med. Idun ble med. Trudes faste rutine er at alle bøyer seg ned i bilen når vi kjører forbi Ødegård og Schnabel.

-- Lørdag 04.10. 2008:
 Rolig og fin dag hjemme. Alle har vi sovet godt. Forberedelser. Tilsvarene ferdiggjøres, og en forklaring til Haugaland tingrett angående advokat Hjelde sin overstyring ( ekstern ). Idun på tur til to av nutene i uværet. Klissvåt da hun kom hjem.

-- Søndag 05.10. 2008: Vi er fortsatt hjemme i Vikebygd og har det bare fint.

-- Mandag 06.10. 2008:
 Først på formiddagen var jeg til det avhøret hos Løkken i Vindafjord lensmannskontor i Ølen, som var blitt utsatt.
   Dit hadde jeg med en Bekymringsmelding ( ekstern ) vedrørende særlig Arild Austrheim. Samt et skriv hvor Trude trekker tilbake sin politi-anmeldelse ( ekstern ).
   Da avhøret av meg var nesten ferdig telefonerte noen og sa at Aud Signy også har trukket tilbake sin politi-anmeldelse av meg ( ekstern ). To til politi-anmeldelser, altså tilsammen fire, ble innlevert (ca. 02.05. 2008) på meg i forbindelse med hva som skjedde hos Aud Signy i Finnskogen 07.04. 2008. Det var utrolig så grovt løgnaktig hva som ble lest opp for meg som forklaring ifra de som hadde politi-anmeldt! Ifra Aud Signy, og Trude hadde underskrevet. Dette sa jeg til Trude da jeg hjemkom. Hun sa da at hun visste at Aud Signy løy, men at det var Aud Signy som på den måten ville få til et såkalt Besøksforbud imot meg - for at jeg ikke skulle komme og hente ungene.

   Vi kjørte til Haugesund ved 13-tiden i dag. Idun ble hjemme. Trude innleverte sine to Tilsvar samt den skriftlige forklaring angående advokat Hjelde til Haugaland tingrett. Henimot kvelden kjørte vi til Skogland, efter først å ha vært i et fredfullt område for bare å ha det fint alle sammen.

-- Tirsdag 07.10. 2008: Vi kjørte ifra Skogland ved 12-tiden, til Helsestasjonen og legekontoret Bleikamyr 12.30. Trude med ungene var der i omtrent tre timer. Efterpå kjørte vi for å treffe Gudmund i Haugesund. Vi fikk snakket litt med ham og kjørte derefter hjem til Vikebygd.
   Trude snakket en stund med en helsesøster da hun var på Helsestasjonen Bleikamyr denne dagen, - og ymter antagligvis frempå om at hun har blitt drapstruet av sin separerte mann, og at hun ikke ville at hun skulle si det til noen, for at hun var redd hennes mann ellers kunne bli sint. Og at han kun hadde samvær under tilsyn med barna noen få ganger i året, og at dette var vanskelig å akseptere for ham, og han overholdt ikke avtalene. Og dro og hentet dem ved Steinerskolen på egen hånd.
   Dette forteller denne helsesøster at Trude fortalte. I følge et telefon-avhør av henne 18.11. 2008 gjort av Arild Austrheim ved Lensmannskontoret i Ølen i Vindafjord.
   Hvis dette er riktig: Hvordan og hvorfor kunne Trude si slikt noe?
   Var hun blitt skremt av advokat Hjelde? Eller Åse?
   Den samme advokat Hjelde som får utskrevet falske meklingsattester ifra Familievernkontoret i Haugesund, som samarbeider nært og tett med Iren K. Hebnes.
   De samme to, advokat Hjelde og Åse, som inspirerte og planla kidnappingen av ungene sammen med henne, efter direktiv ifra Iren K. Hebnes.
   Ville det være ulikt Trude? Har hun gjort eller sagt tilsvarende eller lignende før?
   Hva inspirerte eller skremte henne nu?
   Hun føler seg frem ... påstand om drapstrusler.

   For ordens skyld: Jeg har selvfølgelig aldri hatt noen avtale med Trude om samvær
under tilsyn med barna noen få ganger i året. Ikke hun med meg heller. Og har det vel vært slikt hun har villet? Eller som jo Iren K. Hebnes og advokat Hjelde har villet? Hvorfor har hun så hele veien innbitt og iherdig sagt det motsatte til meg og ungene og iallfall også til de fleste andre?! Og jeg har aldri heller noensinne truet henne eller gjort henne noe som helst vondt. Har knapt noensinne vært sint på henne.
   Skriftlig avtale om samvær med mine egne barn - som vi begge har foreldreansvaret og den daglige omsorg for, og som i henhold til både Barneloven og Folkeregisteret og Menneskerettsloven (1999) og Straffeloven bor fast hjemme hos meg i Vikebygd! (En slik skriftlig avtale kan ikke på noe vis engang være gyldig! Og enda mindre gyldig når barna ikke engang vil bort hjemmenfra eller tilbake til sin mor på et fremmed sted og til fangehold, trusler, løgner og skremsler igjen!)

   Bakgrunnen for Arild Austrheim sitt avhør av helsesøsteren er iøvrig at fru Ødegård kvelden 22.10. 2008 telefonerte helsesøsteren og ba henne telefonere Trude. Helsesøsteren telefonerte Trude samme kveld og snakket med Trude som ba henne om å telefonere til politiet og fortelle hva hun hadde sagt, hvilket hun gjorde samme kveld. Jeg henviser derfor til Arild Austrheims avhør av henne, som jeg først ble gjort kjent med imot slutten av februar 2009. (Samtidig med de andre av politiets saksdokumenter.)
   -- (Det var 21.10. 2008 jeg ble "pågrepet" av politiet i Vindafjord og satt i glattcelle i to og et halvt døgn, og derefter kjørt med håndjern på til Åna fengsel ved Nærbø ved Stavanger.)

-- Onsdag 08.10. 2008: 
Balder telefonerte ifra Gudmund ved 13-tiden og jeg hadde en halvtimes prat med ham.
   Vi er alle i familien tilbakeholdne med hva vi forteller ham. Han lever enda i forvirring under Hebnes sin forestillingsverden og i krigens mentalitet. Og han belønnes på forskjellig vis rikelig ifra henne. Nu når hun igjen tenker hun trenger ham. (Så som i begynnelsen.) 
   En får ikke ti vellykkede og veltilpassede barn for efter mere enn tyve år å gi de ifra seg til Iren K. Hebnes eller den offentlige såkalte Barnevern-tjenesten! Iren K. Hebnes er bortimot noe av det galeste og mest ondsinnede jeg noensinne har vært i befatning med.
   Gudmunds advokat Helland avsender i dag? et prosesskrift til Haugaland tingrett, sak nr. 08-135053TVI-HAUG. (Ang. Fylkesnemnda.)

-- Torsdag 09.10. 2008:
 Jeg hadde en liten telefon-prat med Gudmund i kveld. Gudmund var i møte med sin advokat Helland tirsdagen (?). Hans advokat hadde da allerede avsendt et Tilsvar ( ekstern ) uten først å ha snakket med Gudmund. Han forstod det som at det ikke stod noe som helst særlig i det og at et nytt skriv med Gudmunds ønsker og interesser nu innsendes Haugaland tingrett ( ekstern ).

-- Søndag 12.10. 2008: 
Idun på de siste tre av seks nut-topper i dag. For å ha vært på alle seks også i år, iallfall en gang. Femte året på rad. Men bare en gang i år.

-- Mandag 13.10. 2008: 
Idun tok bussen herifra sammen med Frøydis og Stauda i dag tidlig klokken syv. Frøydis og Stauda kom hjem igjen klokken 17.30, med bussen. Idun blir i Haugesund foreløbig. Jeg hentet Gudmund i Isvik ved 20-tiden. Han kom med bussen ifra Haugesund. Han tar bussen herifra i morgen tidlig sammen med Frøydis og Stauda, til Steinerskolen.
   Trudes advokat Hjelde avsender et prosesskrift til Gulating lagmannsrett, sak nr. 08-081491TVI-HAUG. Han skriver i dette følgende: "Jeg viser til min klients såkalte "tilsvar", som er undertegnet av henne datert 04.10.08. / I et eget følgeskriv til Haugaland tingrett, som også er oversendt lagmannsretten som dok. nr. 100, gir hun forklaring på at undertegnede ikke har villet ta hensyn til hennes synspunkter. / Tilsvar i nærværende sak ble inngitt for å overholde fristen. / Det ble også klart gitt uttrykk for telefonisk overfor Trude Hansen at en burde stå fast ved det Haugaland tingrett har fastsatt i kjennelsen. / Dersom det imidlertid skulle oppstå forhold som skulle tilsi at en skulle endre dette, ville en selvfølgelig kunne komme tilbake til dette. / Nå har Trude Hansen tatt saken i sine egne hender, og har da nedlagt likelydende påstand med den ankende part, tidligere ektefelles synspunkter / påstand. / Undertegnede avstår fra å kommentere min klients tilsvar i så måte, men presiserer overfor lagmannsretten, at dette er en sak som ikke er underlagt partenes fri rådighet, men at retten har et særskilt ansvar for å påse at barnas beste blir ivaretatt. De dokumentene som foreligger i saken vil være tilstrekkelig for lagmannsretten til å foreta en slik vurdering. / Hvorvidt undertegnede skal fratre som advokat for Trude Hansen vil jeg måtte ta opp med henne, eller på eget iniativ fratre som hennes advokat. / Imidlertid finner jeg av hensyn til sakens alvorlighetsgrad, omfang og at Trude Hansen åpenbart trenger bistand av advokat, at jeg ikke vil fratre på eget initiativ, med mindre retten mener at jeg bør fratre, eller at Trude Hansen klart gir uttrykk for det. / Jeg har avtalt tid med Trude Hansen onsdag 15. oktober -08, og vil snarest gi tilbakemelding om hennes standpunkt hva gjelder undertegnede i rolle som advokat for henne. / Haugesund, den 13.10.08 / Trond Hjelde / Advokat // Pros.skr. i 6 eksemplar - hvorav 3 eks. sendes lagmannsretten, ett eks. sendes Rune Leander Hansen, ett eks. til klient samt ett eks. beholdes av undertegnede."
   Her i sitt Prosesskrift "innrømmer" altså advokat Hjelde skriftlig at han motarbeider (og truer) Trude (og familien), og egentlig arbeider for Iren K. Hebnes. 
---

-- Tirsdag 14.10. 2008: Jeg oversendte pr. post i en konvolutt på en dvd-plate i dag Grue lensmannskontor i Kirkenær lyd-opptakene ifra Finnskogen 07.04. 2008. I forbindelse med det avhøret jeg var i forleden dag hos Vindafjord lensmannskontor i Ølen, de 4 politi-anmeldelsene. Så de kan høre på - hva som faktisk skjedde.
   Balder kom her på overraskende besøk på eftermiddagen i dag. Han ble her i stuen sammen med oss til utpå kvelden, jeg og Trude med Tormod kjørte ham da hjem til hans leilighet i Skjold.
   Frøydis og Stauda kom hjem ved 17.30-tiden.
   Balders besøk gikk bare greit og bra. Han fikk nok noen overraskelser og forskjellig å fordøye på og han var modnere og roligere enn tidligere.
   Trude telefonerte og snakket noen ord med flere i dag. Steinerskolen angående buss og busskort. En nabo i Skogland som hadde tatt inn posten i postkassen der. Og med Veronica, Åse sin svigerdatter, i Lygrepollen. Og med sin advokats sekretær, for å få bekreftet at hun skal i møte med ham på hans kontor i Haugesund i morgen klokken 14.30.
   Det ankom en konvolutt ifra advokat Trond Hjelde i dag, med Prosesskriv datert 13.10. 2008 til Gulating lagmannsrett i ( ekstern ), ifra advokat Trond Hjelde.
   Så absolutt ikke fra Trude nu heller! Og omtrent for dumt og selvavslørende til å være sant. Eller hvordan skal en tolke det?
   Han synes som å ville unnskylde sin umyndiggjøring og overstyring av Trude, og av hele vår familie, med at han liksom har vært opptatt av at "barnas beste blir ivaretatt"!
   Såkalt "barnas beste" - efter Iren K. Hebnes sine utrolig farlige løgner og ønsker! 
   En underlig slags advokat!
   Ingen har noensinne klaget på barna. Ikke engang Iren K. Hebnes!
   Vår familie har alltid vært rost for barna. Som er så sosiale, omgjengelige, aktive, talentfulle, kunnskapsrike, friske, høflige, anstendige og snille.

   Mere om Balders besøk denne dagen skrev jeg i mine Dagboks-notater i efterhånd om, i Åna.

-- Onsdag 15.10. 2008:
Ifra mine Dagboks-notater denne dagen: "Endel mennesker ser bare sin egen begrensning, nød og tilkortkommenhet i dette med hjemmeskole for sine barn. / Sine egne mangler og sin mangel på tro på seg selv. Sin egen fattigdom, både som foreldre og omsorgs-personer. / Dette og slikt noe vekker endel misunnelse og fiendtlighet overfor de som vil og kan og som får det til. - Hvordan kan vel de få det til når det er så umulig og vanskelig for oss, som er så mye flinkere, klokere og rikere? - Og hva eller hvem skal vel avgjøre om de får det til, uten å innrømme de at de får til noe som vi andre ikke får til? / Real-kompetanse kan være et godt stikkord i så måte. At en viser i praksis hva en får til. Ikke hvordan en får det til, men hva en får til. "På fruktene skal treet kjennes." Også med hensyn til de offentlige skolene. Hva er det de egentlig får til?
    Jeg var i avtalt dobbel-time hos psykiater Hans Olav Tungesvik i dag, ifra klokken 9.30. Skal tilbake dit til dobbel-time igjen neste onsdag. (RLH, 14.09. 2009: Henviser til dr. Tungesvik sitt skriv vedrørende dette ( ekstern ), og hans Spesialisterklæring - både den første ( ekstern ) og den andre ( ekstern ).)
   - Så mye kan jeg iallfall si allerede nu, at du ikke er schizofren, var noe av det siste han sa da jeg gikk derfra.
   Jeg fikk iøvrig et godt inntrykk av ham. En gammel mann med mye erfaring og kompetanse, ryddig, saklig og sympatisk.
   Iren K. Hebnes vil nok ikke like ham.
   Jeg ble anvist til ham ifra kommunelege Mark Amand, som jeg skal tilbake til i morgen klokken 9.20.
   Jeg ville oppsøke en lege i forbindelse med vår familie sine alvorlige vanskeligheter i den saken vi nu er involvert i. Jeg telefonerte Vindafjord kommunale legekontor og ble henvist til dr. Mark Amand, som derefter anviste meg dr. Hans Olav Tungesvik i Skånevik i Etne kommune - en nabo-kommune, nord for Vindafjord kommune og Ølen.
   Jeg kom hjem ifra Skånevik ved 13-tiden i dag. Vi kjørte straks derefter til Haugesund. Trude i avtalt møte med advokat Trond Hjelde klokken 14.30. Litt derefter kjørte vi på besøk til Trygve Einar og Ingrid og ble der til utpå kvelden. Kom hjem noe sent. Frøydis og Stauda ble igjen hos Gudmund hvor også Idun var."

   Trude var altså til avtalt møte med sin advokat Hjelde denne dagen, klokken 14.30.
   Han var antagligvis denne dagen blitt orientert om at Gulating lagmannsrett denne samme dag opphevet den Haugaland tingretts Kjennelse 21.08. 2008 ( ekstern ) som så meget overilet "midlertidig" tilkjente Trude foreldreansvaret og omsorgen for barna.
   Han orienterte i deres møte antagligvis Trude om dette at hun ikke mere har midlertidig foreldreansvaret og omsorgen for barna.
   Og han sa antagligvis at dette må gå galt.
   Og at hvis hun har gjenopptatt samlivet med Rune så kommer Iren K. Hebnes og tar barna.
   Og at hvis hun mener alvor med sine Tilsvar så kommer Iren K. Hebnes og tar barna.
   Seg selv lik.

-- 
Torsdag 16.10. 2008: Jeg kom hjem fra Ølen i dag ved 12-tiden.
   Det ankom en konvolutt med posten i dag, med Kjennelse datert 15.10. 2008 ifra Gulating lagmannsrett ( ekstern ).
   Har knapt rukket å se på den enda. Men den opphever Haugaland tingretts Kjennelse 21.08. 2008 ( ekstern ), iallfall!
   Frøydis kom hjem med bussen ved 17.30-tiden. Stauda spurte pr. telefon om å få overnatte hos Marte i Haugesund, som går i hennes klasse i Steinerskolen. Det sa vi ja til. Men Stauda telefonerte og ville helst hjem igjen utpå kvelden. Jeg, Trude og Tormod kjørte derfor til Haugesund og hentet Stauda. Vi var også innom hos Gudmund. (Med matvarer til ham også.) Der var også Idun, som enda skal være der i Haugesund en stund.

   Jeg skrev i eftertid (Åna) i mine Dagboks-notater, at jeg denne dag viste brevet med Kjennelsen ifra Gulating lagmannsrett til Trude, og fortalte henne at hun nu ikke mere alene midlertidig har foreldreansvaret og omsorgen for ungene, men at hun knapt ville se på brevet eller estimere det - antagligvis fordi hun da visste hva som stod i det. Og at dumme meg trodde at også hun ble glad for at Gulating lagmannsrett iallfall opphevet den midlertidige Kjennelsen.

   Det er antagligvis nu, og efter møtet med advokat Hjelde dagen før, at det begynner å skje ting i tankene til Trude.
   Det er slik hun er.
   Jeg henviser til politi-avhørene - med de såkalte vitner!

   Det var antagligvis denne dag Balder postlegger et postkort til meg og Trude
( ekstern ). Om dette skrev jeg i mine Dagboks-notater 29.10. 2008 ( ekstern ), i Åna, følgende:
   "Det ankom et postkort fra Balder lørdag 18.10. 2008. Både jeg og Trude leste det med glede. Han takket for gjestfriheten og for å ha hatt det så fint sammen med oss da han var på besøk, og han ville gjerne at vi også kom på besøk hos ham. Han var glad og takknemlig. Meget så! Vi og."
   Dette postkortet fra Balder ble hentet inn fra vår postkasse lørdag 18.10. 2008, men kan godt ha ankommet postkassen dagen før.

-- Fredag 17.10. 2008:
Det er i dag 25 år siden jeg og Trude ble sammen.
   Det yrer iblandt som i en aktiv maurtue her hjemme. Så også i dag. Står det i mine Dagboks-notater for denne dagen.

   Denne dagen skjer det mye - også bak kulissene!
   Åse Kristensen tar ved 19-tiden kontakt med politiet, og forteller at hun ble telefonert av Trude dagen før, og at Trude hadde fortalt at hun hadde vært i møte med advokat Hjelde noen dager før (14.10. 2008 sier Åse feilaktig) - og at advokat Hjelde hadde anbefalt Trude å ta kontakt med Krisesenteret i Haugesund, og at Trude hadde gjort det samme dag eller dagen efter.
   Og Åse Kristensen forteller til politiet at Trude har fortalt henne at Trude en gang i løpet av september 2008 ble draps-truet av Rune L. Hansen, og også i løpet av oktober 2008. Vitnet, som politiet betegner Åse Kristensen, forteller at hun ble telefonert av Trude 16.10. 2008, ifra Vikebygd - og Trude hadde da gitt uttrykk for at hun var redd for Rune. (Jeg henviser til politiet i Vindafjord sitt telefon-avhør av Åse Kristensen 17.10. 2008 kl. 19.16 - 20.00.)
   Åse Kristensen forteller til politiet at hun trodde Trude fortsatt var i Vikebygd hos Rune, mot sin vilje. "Rune trodde nok imidlertid at Trude var der frivillig for Trude hadde nok ikke turt å si noe annet til ham", sier Åse til politiet.
   Åse forteller videre til politiet, at Trude "i følge dommen i barnefordelingssaken ikke skulle ha kontakt med Rune, for da kunne hun risikere at barna ble overflyttet til fosterfamilier."

   Politiet har bekreftet at også Balder 17.10. 2008 var i kontakt med politiet, da han i en annen sak ble innbragt til Lensmannskontoret i Vindafjord - og samtidig fortalte hva Trude hadde fortalt ham om mord-trusler.

   På bakgrunn av dette som Trude skal ha fortalt Åse Kristensen og Balder, fikk politiet i Vindafjord kommune (Vindafjord og Etne lensmannsdistrikt) ved Haugaland og Sunnhordland politidistrikt samme dag - 17.10. 2008 - imot kvelden igangsatt en efterforskning under ledelse av politioverbetjent Arild Austrheim, og utferdiget en Pågripelsesbeslutning overfor Rune L. Hansen samme dag.

   Balder forteller i sitt første
(21.10. 2008 kl. 15.44 - 19.22) av fire avhør til politiet blandt annet, at han på sitt besøk tirsdag 14.10. 2008 hos sin familie i Vikebygd var blitt meget bekymret for sin mor Trude, som under besøket hadde fortalt ham at hun var draps-truet av Rune og at hun var meget redd. Og at han samme kveld, da han kom hjem, var skikkelig forbannet og ikke fikk sove - og lå og tenkte på episoden i Vikebygd.
   Og at han var i kontakt med politiet på fredag 17.10. 2008 og informerte om situasjonen. Og at han dessuten efter dette hadde snakket med andre om hva Trude hadde fortalt.
   Balder glemte nok postkortet ( ekstern ) han efter sitt besøk hadde skrevet og sendt.

   I politi-avhør nr. 3 med Trude (14.11. 2008 kl. 09.36) forteller Trude (s. 5) at det er riktig at hun under Balders besøk hjemme i Vikebygd 14.10. 2008 hadde sagt til Balder at Rune vil drepe henne og at hun var redd.

-- Lørdag 18.10. 2008:
 Det ankommer et postkort til meg og Trude i Vikebygd, ifra Balder. Om dette skriver jeg i mine Dagboks-notater 29.10. 2008, i Åna, følgnde: "Det ankom et postkort fra Balder lørdag 18.10. 2008. Både jeg og Trude leste det med glede. Han takket for gjestfriheten og for å ha hatt det så fint sammen med oss da han var på besøk, og han ville gjerne at vi også kom på besøk hos ham. Han var glad og takknemlig. Meget så! Vi og."
   Dette postkortet fra Balder ( ekstern ) ble hentet inn fra vår postkasse lørdag 18.10. 2008, men kan godt ha ankommet postkassen dagen før.


   Balder sier (s. 4 og 5) i sitt politi-avhør 21.10. 2008 at han onsdag 15.10. og torsdag 16.10. 2008 var på skolen, og at han torsdag 16.10. 2008 kom veldig sent på skolen, og: "rakk så vidt sosiologi og samfunnsfagsprøven." Og at: "Han snakket etter prøven med lærer Kari Handeland for å få råd i situasjonen, og fortalte hun om hva som var skjedd. Det ble avtalt et nytt møte hvor vitnet (Balder, rlh) skulle få snakket med rektor i tillegg til Kari. Dette møtet skulle være fredag. / Vitnet var i kontakt med politiet på fredagen 17. oktober og informerte om situasjonen. Vitnet gav tydelige advarsler på hva som kunne bli konsekvensene dersom det ble aksjonert på feil tidspunkt. / Lørdag 18. oktober var vitnet på besøk hos Ødegård". For å levere tilbake 1.000,- kr. ifra sin mor.
   Og derefter sies i avhøret at: "Samme dag var vitnet (Balder, lørdag, rlh) i kontakt med en ikke navngitt bekjent av mor. "Vedkommende kjente til at telefonen til mor ofte lå i en bøtte med glass for å oppnå lydforsterkning, for at siktede kunne ha kontroll med mobilaktiviteten til mor. / Vedkommende visste at mor hadde fortalt om situasjonen til Gudmund, til ei helsesøster og til en advokat. Vedkommende hadde fått vite at sikt hadde uttalt til mor at han ikke brydde seg om konsekvensen av at en drapshandling ville medføre 21 år i fengsel. / Vedkommende visste også hvordan mor var blitt bortført til Vikebygd av siktede. Sikt hadde kommet kl. 05 om morgenen. Døra hadde vært ulåst. Sikt hadde gått inn og spurt om mor visste hvorfor han var kommet, og forklart at det var for å drepe mor." (...) "På samme besøket hos den ikke navngitte personen fikk vitnet låne internett. Her fikk han snakket med Idun på msn. De snakket bra om situasjonen, Idun om hvordan sikt var endret, og sikt om hvilkne grep som virkelig måtte til."

   Arne Ødegård forteller (23.10. 2008 kl. 10.07 - 11.31) blandt annet i sitt politi-avhør, at Trude pr. sms "hadde gitt klar beskjed om at ingen måtte få vite at hun var i Vikebygd. Dette fordi siktede hadde truet med å ta livet av fornærmede (Trude, rlh) dersom noen fikk vite noe som helst."

-- Søndag 19.10. 2008:

-- Mandag 20.10. 2008:
Jeg til tannlegen i Ølen i dag klokken 13.45. Får time-avtale senere på året, også for ungene, og også for Trude.

   Ifra mine Dagboks-notater for 31.03. 2009 ( ekstern ): "
Jeg telefonerte og snakket nettopp, klokken 18, med Rolf Jakobsen, for å høre om han har sjekket opp med Dagboken sin når det var Trude telefonerte ham og påstod at jeg har truet henne på livet. Rolf sa at det var klokken 14.30 den 21. eller 22.10. 2008. Han måtte sjekke opp en gang til med Dagboken sin for å være sikker, og gjør det når han kommer hjem og skal da telefonere meg og fortelle det. / Trude telefonerte mange i de dagene, - for å skaffe seg liksom vitner! På jakt efter vitner. / Var det advokat Hjelde som sa hun skulle gjøre det slik, eller Arild Austrheim? / Jeg tviler på at hun fant på det selv. / Rolf Jakobsen telefonerte tilbake omtrent klokken 18.30 nu, og sa at datoen Trude telefonerte ham var 20.10. 2008, omtrent klokken 14.30. Jeg sa: - Da var du en av vitnene du da? Rolf sa: - Nei, jeg bare hørte hva hun sa jeg. Jeg har ikke vært vitne til noe som helst. Jeg sa: - Det er det de kaller vitne. Trude telefonerte til mange i de dagene, og det er de de kaller vitner. De har ikke bevitnet noe som helst, annet enn hva Trude sa. Rolf sa: - Men det der holder jo ikke. Jeg sa: - Det er det jeg mener jeg også, ja. Det holder bare ikke. Skulle det vært slik så ble det bare enda mere galskap i verden. Rolf sa: - Ja, mye ville gått galt da. Jeg sa: - Og det var det det gjorde. /Jeg takket Rolf for tilbakemeldingen."

-- Tirsdag 21.10. 2008: Telefon ifra lensmann Gjerde, som vil jeg skal komme til Lensmannskontoret i dag.
   Jeg ankom Lensmannskontoret i Vindafjord etsteds før klokken 11. Avhør før jeg ble satt i glattcelle.
   Trude inn til politi-avhør i Lensmannskontoret klokken 12.56 - 14.30. Der ble det av politibetjent Bernt Arne Skjold bekjentgjort for henne at: "politiet har fått kjennskap til (påstand om, rlh) at hun har blitt drapstruet av sin fraseparerte mann Rune Hansen, heretter kalt siktede. / Fornærmede (Trude, rlh) ble gjort kjent med at politiet har fått kjennskap til at hun for tiden oppholder seg i Vikebygd sammen med siktede, på deres tidligere felles bopel. Med seg har hun 7 av deres felles barn. Politiet har videre fått kjennskap til (påstand om, rlh) at hun er der mot sin vilje, og at det er (påstand om at, rlh) siktede som har truet henne til å være der. / Fornærmede ble gjort kjent med at politiet kjenner til et vedtak fattet av fylkesnemnda, som omhandler at mor skal ha den daglige omsorgen for siktedes og fornærmedes felles barn (slik var det ikke jeg leste slutningen i skrivet med vedtak, rlh), og at dersom fornærmede og siktede flyttet sammen så ville det på nytt kunne bli vurdert (med ny begjæring ifra Iren K. Hebnes til Fylkesnemnda, rlh) om det offentlige skal ta over omsorgen for barna. / Fornærmede forklarte at hun ikke har flyttet sammen med siktede igjen, hun bare er der fordi han har truet med å ta selvmord dersom hun ikke gjør som han sier. (...) Fornærmede spurte nå om hun eventuelt kunne få forklare seg senere. Det ble besluttet å avslutte avhøret da fornærmede også hadde med seg 5 barn i alderen 6 mnd til 9 år som ventet på henne. / Fornærmede ønsket at politiet nedlegger besøksforbud, slik at siktede ikke på noen måte skal kontakte henne. Fornærmede ønsket at dette også gjaldt de 8 yngste barna. / Fornærmede bruker advokat Trond Hjelde i forbindelse med barnefordelingssaken og ønsker å bruke han videre dersom det kan være aktuelt å få oppnevnt advokat. / Begjærer ikke gjerningsmannen tiltalt og straffet for det anmeldte forhold. Erstatning/oppreisning kreves ikke tatt med i straffesaken."
   Sa altså Trude. Der og da. Som mest av alt vel hadde som hensikt et såkalt Besøksforbud i forhold til barna? Seg selv og advokat Hjelde lik. Om og om igjen - såkalt Besøksforbud for sterkere å kunne fangeholde barna ytterligere. Og hun tror seg forlengst å være alene-mor - med såkalt morstrygd, med barna som økonomisk inntektskilde, som forespeilet av Iren K. Hebnes og advokat Trond Hjelde.

   På kvelden efter klokken 21 telefonerer politioverbetjent Arild Austrheim til Trude for å få henne til å politi-anmelde de forhold det 17.10. 2008 har vært fremmet påstand om ifra Åse Kristensen og Balder, hvilket hun sier seg villig til.

-- Onsdag 22.10. 2008: Jeg dagen før fraktet med håndjern på fra glattcelle i politiets kjeller-etasje i Ølen i Vindafjord til glattcelle i kjeller-etasjen til politiet i Haugesund.
   Trude til avhør nr. 2 hos politiet (Haugesund politistasjon), fra klokken 11.13 til 14.20. I dette sies det blandt annet følgende (s. 5): "På spørsmål forklarte vitnet at hun har fortalt til andre personer at siktede har truet med å drepe fornærmede (Trude, rlh). Fornærmede ønsket ikke si hvem disse personene er, før hun selv har snakket med de. / Fornærmede vil til slutt, og som hun har gjentatt diverse ganger nå i avhør, si at hun er livredd for siktede. Fornærmede er livredd for at han vil drepe henne en dag, og hun ber politiet innstendig om å fremstille siktede for fengsling. / På bakgrunn av de truslene (påstår hun, rlh) som siktede har fremsatt mot fornærmede fra 270908 og frem til dags dato, vil fornærmede begjære siktede tiltalt og straffet."
   I avhøret sies også m.h.t. 27.09. 2008 blandt annet følgende (s. 2): "Fornærmede forklarte at hun stod opp da siktede kom inn i rommet. (...) Fornærmede forklarte at da de kom inn i stuen forstod fornærmede at siktede hadde døtrene Frøydis og Stauda med seg. Fornærmede forstod at Frøydis allerede hadde gått og lagt seg, og Stauda gikk like etter." Og på s. 3: "Siktede spurte og ønsket å overnatte på Gudmund sitt rom, men det ble til at siktede kunne sove på sofaen i stuen."

   Hva som videre skjer i denne saken er også omtrent for latterlig dumt til å kunne være sant!
   Politiet i Vindafjord innkaller såkalte vitner, - det vil si Sverteper-er, ifra Kidnapper-gjengen! Men egentlige vitner vil de knapt høre snakk om! Faktisk ikke.
   Først ute er Per Schnabel, mannen til Mona Schnabel som arbeider i kommune-administrasjonen sammen med Iren K. Hebnes. Han er til politi-avhør ved Lensmannskontoret i Vindafjord fra klokken 16.04 til 18.24. Hva som blir sagt og fremkommer i dette politi-avhøret er så utrolig idiotisk bak mål at jeg ikke gjengir noe av det her.

   Og det blir bare verre og verre i dagene, ukene og månedene derefter.
   Ifra glattcellen i Haugesund henviser politiet meg pr. telefon til en advokat, John Raknes, som (iallfall i denne saken) arbeider for politiet - og imot meg. Og det viser seg efter hvert særdeles vanskelig å bli kvitt ham og å få en annen advokat. Jeg henviser i så måte særlig til mine Dagboks-notater ifra fengslingen ( ekstern ) og til brever og dokumenter ifra samme tidsrom ( ekstern ).
   Politiets og påtalemyndighetens saksbehandling og efterforskning blir også videre så enøyd, ensporet og sjørøver-aktig som vel mulig! Og særlig Trude, Balder og Gudmund mere og mere galskapen og det kriminelle i vold - hele veien også de med allmektige Iren K. Hebnes i spissen, og inspirert av henne!

-- Torsdag 23.10. 2008: Kjennelse av 23.10. 2008 fra Haugaland tingrett.
   Politi-avhør av Arne Ødegård.

-- Fredag 24.10. 2008: 
Mine Dagboks-notater for denne dagen ( ekstern ) sier blandt annet følgende: "Tirsdag ved 8-tiden ble jeg telefonert av lensmann Gjerde ved Ølen lensmannskontor i Vindafjord. Han spurte om jeg kunne komme dit hen før kl. 11.00 for å svare på noen spørsmål de hadde til meg i forbindelse med den pågående sakens omstendigheter. Han sa at det var bare det de ville. Jeg avtalte med ham å komme før klokken 11, og var der straks før klokken 11. Trude og ungene var med og jeg satte dem av i nærheten. De skulle vente i butikksenteret i Ølen eller i Plantesalget til Ebne.
   Jeg ble henvist til kontoret til politibekjent Meland og straks forelagt en skriftlig påtalebegjæring i to versjoner. Det viste seg at jeg var politianmeldt av Åse Kristiansen ifra Lygrepollen torsdag 16. 10. 2008 (tror jeg), med påstand om at jeg skal ha truet Trude på livet, med å drepe henne. Det ble hevdet at Trude (samme dag?) skal ha fortalt henne dette pr. telefon.
   Jeg ble avhørt av Meland og benektet noensinne å ha truet Trude. Deretter ble jeg efter ca. klokken 13 eller noe senere satt i glattcelle-isolat i kjelleren der. Et utrivelig sted, og ført derfra i politibil på kvelden til en likeså utrivelig glattcelle-isolat i kjelleren til Haugesund Politikammer, av lensmannsbetjent Nesby og en kvinnelig lensmannsbetjent. Der ble jeg sittende til onsdag og til torsdag. Torsdag ble jeg av lensmannsbetjentene (ifra Ølen) Meland og Simonsen fraktet med håndjern på til Haugaland Tingrett og fremført for retten. Advokat John Raknes, som ble kontaktet kvelden før, var der som min advokat. Derfra ble jeg litt etterpå fraktet med håndjern på tilbake til glattcelle-isolatet i kjelleren til Haugesund Politikammer. Noe senere på dagen, imot kvelden, kom Meland og Simonsen og hadde med seg en kjennelse ifra dommeren i Tingsretten ifra tidligere på dagen. Kjennelsen gikk ut på at jeg skal holdes i varetekts-fengsling i fire uker, etc. Og de skulle frakte meg til Åna fengsel på Jæren. Hvilket de da gjorde. Og der er jeg nu - dagen etter. Fire dager efter tirsdagen. Efter en vilter påstand ifra Trude - via Åse Kristensen?!
   Så lett er det altså å få noen fengslet!
   Vel: Trude ble ikke fengslet da hun beviselig skriftlig bekjentgjorde at hun har tenkt å drepe meg og å “grabbe til seg alt”, i sine dagboksnotater i forkant av kidnappingen av ungene ( ekstern )! Hverken fengslet eller brakt inn til avhør eller noe som helst, selv om jeg innleverte politiet i Ølen dokumentasjon og bevis.
   Det viste seg endatil i retten at politiet nu hverken har bedt Idun, Frøydis eller Gudmund til avhør eller forklaring. Altså ingen av de nærmeste og mest selvfølgelige vitnene, men bare fjerne, i det hele tatt ikke involverte i dette saksforhold. Per Schnabel og Balder, medskyldige og delaktige i kidnappingen!
   Trond Hjelde og Åse har antageligvis impulsert Trude til dette forskrekkelige påfunn!
   Politimester Gjærde telefonerte meg her i dag og ville blandt annet beslaglegge min pc der hjemme for en ukes tid! Han gav og beskjed om at Idun og Frøydis nu i dag avhøres.
   Jeg snakket pr. telefon i dag med advokat John Raknes. Kjennelsen påankes til Lagmannsretten mandag. Raknes skal forsøke å sette seg i kontakt med Trygve Einar Gjerde, som jeg igjen skal forsøke å telefonere kl. 18.30.
   Det er særdeles mange slags begrensinger her, også m.h.t. anledning til å telefonere."

-- Lørdag 25.10. 2008: Fortsatt varetekts-fengslet, sammen med straffedømte. I kanskje landets strengeste og verste fengsel.

-- Søndag 26.10. 2008:

--
--

-- SENERE OG IØVRIG BLANDT ANNET:

   I sitt politi-avhør 14.11. 2008 sier Trude også noe om hendelsen i Finnskog i Grue kommune 07.04. 2008, blandt annet følgende: "Fornærmede ble redd og løp opp i andre etasje for å gjemme seg. Hun erindret også at hun ringte til politiet for å få bistand. Etter mye frem og tilbake ønsket det ene barnet Frøydis å treffe siktede, og hun slapp ute. Det endte med at barna ville bli med siktede. Fornærmede og Jakobsen forsøkte å drøye avreisen til siktede og barna lengst mulig fordi de ventet på bistand fra politiet." Og følgende, at: "det endte med at barna kom ut av siktede sin bil, og at de ble igjen i huset for overnatting. Siktede kjørte bort fra stedet."
   I avhøret blir det også blandt annet fortalt at (s. 3): "Fornærmede traff siktede en gang på Fusa da siktede hadde samvær med barna. / Fornærmede flyttet til Haugesund - Skoklandsveien 108 den 180808, og på spørsmål forklarte fornærmede at hun ikke ble truet av siktede før den morgenen i september da han plutselig dukket opp kl. 0500." Og følgende (s. 4): "På spørsmål om det er andre dokument som fornærmede har signert på som siktede har skrevet forklarte fornærmede at hun har signert på til sammen fem dokumenter som hun egentlig har signert under mot sin vilje."

---
   Politi-avhørene med Balder, Trude og Gudmund ble mens jeg satt varetekts-fengslet i sterk grad villere og villere med hensyn til løgnaktige påstander om voldsbruk ifra min side i familien! For å si det mildt. Forutsett ifra min side allerede før desember 2006 - hvilket også en rekke av lyd-opptakene ( ekstern ) taler sitt tydelige sprog om. Det er heller ikke uten grunn at det synes som å fremgå av politi-avhørene at advokat Hjelde har forsøkt å få Trude inn på Krisesenteret i Haugesund! Han vet hvordan tingene skal gjøres og iscenesettes - og fremstå! For å få saken til å fremstå som han ønsker. Og Trude adlyder, mere og mere desperat!
   Jeg må spørre advokat Meling om disse falske volds-påstandene bør eller må taes på alvor, og motbevises, eller hvorvidt de faller på sin egen gjennomskuelighet. De er dessuten også et vesentlig element og aspekt av de lovstridige straffbare falske vitnemål som nu mere og mere er fremsatt ifra Balder, Trude og Gudmund. Med utgangspunkt i Iren K. Hebnes, selvfølgelig, som i tillegg har dette som en av sine alvorlige påstander i sitt løgnaktig begrunnede haste-vedtak til politiet 18.03. 2009!
   Påstandene om voldsbruk kan nokså grundig motbevises ifra min side, med solide beviser, i og med at jeg som sagt forutså slikt noe allerede før desember 2006. Men å motbevise de - og å påvise og å bevise deres løgnaktighet - vil måtte kreve at retten gir seg en hel del tid til å få den side av saken opplyst og fremlagt. Vil det komme til å bli nødvendig, for å bevise min uskyld og for å bevise deres skyld - og nu i de første omganger fremover?
---

---
--- RLH, 20.04. 2009:
   Det er et gjennomgangs-tema, om og om igjen, med visse bestemte sider når Trude er ute på kidnapping av ungene:
   Hun tror seg å være alene-mor, at det er sine unger. (Til tross for - eller på grunn av - at ungene heller vil det motsatte.) Hun fangeholder ungene og forsøker å bryte enhver kontakt mellom meg og ungene, og hun forholder seg taus overfor de fleste, men pisker opp hysteri med løgner og falskhet blandt de hun får med seg på galskapen. Hun forsøker også å bryte ungenes kontakt med deres slekt, venner og nettverk - og å hindre at ungene får snakke ut med andre eller å bli hørt. (Hun er med rette, sett ifra seg selv, redd for hva de sier til andre.)
   Under kidnappingen og fangeholdet av ungene ifra 3. april 2008 ser en gang på gang at hun på så forskjellig vis og med alle metoder forsøker via andre, så som politiet, å få til såkalt Besøksforbud for meg i forhold til ungene. At det er det hun, med løgn, falskhet og lureri, om og om igjen er ute efter.
   Ikke for annet enn at hun forsøker å tilrane seg rangen og stillingen som alene-mor.
   Og dette forsøker hun å finne andre som vil være med seg på.
---
--- RLH, 14.09. 2009:
   Jeg henviser angående omstendighetene i saks-forløpet særlig til mine Dagboks-notater for august ( ekstern ), september ( ekstern ) og oktober ( ekstern ) 2008. Samt også lyd-opptakene ( ekstern ) for dette tidsrommet. Men for både Dagboks-notatene ( ekstern ) og lyd-opptakene ( ekstern ) sitt vedkommende også for tidsrommene utenfor dette. Samt også særlig til Brevene og dokumentene i saks-komplekset ( ekstern ).
---
   

---