-- 20090427-anke-erkl-bes-forbud-rlh.html         --- BREVENE ( ekstern ) ---  Besoksforbud-mv-index.html ( intern ) ---   

(Kopi / avskrift, fra håndskrift: rlh.)Til: Retten,
via advokat Brynjar Meling - faks 51 84 20 61.


         Dato: Mandag 27. april 2009, Vikebygd.

   Undertegnede anker ved dette Haugaland tingretts kjennelse av 07. april 2009 - saksnr. 09-048902ENE-HAUG.
   Min advokat Brynjar Meling sender støtteskriv.

   Rune L. Hansen,

   (underskrift)

* * *

---