-- 20090525-fra-skatteetaten-til-rlh.html  

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )

- RLH, torsdag 28.05. 2009: Kopi / avskrift. Dette brevet ankom meg i dag.Fra:
Skatteetaten,
Postadresse: Postboks 8103, 4068 Stavanger - skattvest@skatteetaten.no  
Besøksadresse: Se www.skatteetaten.no eller
ring gratis 800 80 000
Org.nr. 991733108
Sentralbord: 800 80 000
Telefaks: 51 91 73 01

Saksbehandler: Britt Byrkjeland
Telefon 52 73 31 29

Deres dato: 18.05.2009
Vår dato: 25.05.2009
Vår referanse: 2009/317940

U.off. offl. § 13, folkeregisterloven § 13

Til:
HANSEN RUNE LEANDER
5568 VIKEBYGD


Diverse vedrørende flytting av barn

Vi viser til vårt brev av 08.05.2009 ( ekstern ) og ditt svar av 18.05.2009 ( ekstern ) angående registrert bosted i folkeregisteret for felles barn under 18 år.

Da det ikke er enighet mellom foreldrene om hvor barna skal være registrert bosatt og det heller ikke foreligger en rettskraftig dom på dette, må folkeregisteret foreta en realitetsbehandling av saken og fatte et vedtak etter hvor barna faktisk bor.

Folkeregisteret må derfor be om at du dokumenterer/sannsynliggjør at de av barna som du hevder bor hos deg, regelmessig tar sin døgnhvile på din bostedsadresse, og ikke i Haugesund som mor hevder. Dokumentasjon som kan fremlegges er; hvem som får bidrag, barnetrygd og hvor barna går på skole, barnehage, fritidsaktiviteter etc.

Vi ber om ditt svar innen 08.06.2009.


Kopi: Trude Monica Hansen, Skoglandveien 108, 5514 Haugesund, Advokat Trond Hjelde, Postboks 267, 5501 Haugesund, Advokat Brynjar N. Meling, Postboks 860 Sentrum, 4004 Stavanger.Med hilsen

Bjørnar Clausen  (+ underskrift)
Underdirektør
Seksjon folkeregister
Skatt vest

Britt Byrkjeland (+ underskrift)                      


---