-- 20090619-fra-dr-Tungesvik-til-Trude.html  

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )

BREV-KOPI: RLH, 24.06. 2009.Fra:
Dr Hans Olav Tungesvik
Spesialist i psykiatri
Boks 25,  5594 SKÅNEVIK
e-post: hans.olav@tungesvik.net
Mobiltlf.  480 75 235                                                                 Skånevik, 19.06.09. 

 

Til Trude Hansen,
     Skoglandsvegen 108,
5528    HAUGESUND.

 
Kjære Trude Hansen.
 
Du får med dette brev frå undeskrivne psykiater,  som din eks-mann Rune Hansen for tida går til samtalar hos.  Han har  på turane hit inn til Skånevik,  der eg har mitt kontor,  også hatt med døtrene  Stauda og Frøydis,  og eg har hatt ein kort prat med begge dei,  men under samtalane med Rune har dei venta utanfor eller på venterommet.

Når eg skriv eit brev til deg i dag,  så er det for å spørja om du kunne tenkja deg å koma til ein samtale med tanke på i beste fall å få til eit betre samarbeid mellom familiens ulike medlemer.   Når Rune har fortalt meg om familiesituasjonen,  blir jo saka berre belyst frå hans side,  og det er vel sannsynleg at du ser annleis på mange ting enn han gjer.  Derfor kunne det vera nyttig å få høyra din versjon,  og dersom det skulle vera mogeleg å finna punkter der ein kunne samarbeida positivt,  så måtte det vera bra for alle partar. I fall du ynskjer å koma til ein slik samtale,  reknar eg med at du får dekka reiseutgiftene dine av Trygdekontoret. 

Eg vil vera takksam for å få tilbakemelding frå deg om du kan tenkja deg ein slik samtale,  og du kan då enten ringa meg på telefon 480 75 235   eller svara pr. brev  til

dr. Hans Olav Tungesvik,  Postboks 25,  5594 SKÅNEVIK.  

Eg skjønar at både du og heile familien er i ein vanskeleg situasjon,  og eg vil ynskja deg alt godt framover,  enten du veljer å koma til samtale med meg eller lar vera.

 Med vennleg helsing

Hans Olav Tungesvik
 spesialist i psykiatri

 
---