-- 20090707-fra-NAV-ang-underholdsbidrag.html  

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )

KOPI / AVSKRIFT: rlh, 10.07. 2009. (Henviser til mine Dagboks-notater ang. dette - ekstern. Også for 07. 2009 - ekstern.)

 

Fra:
NAV,
Postadresse: Postboks 2011, 5504 Haugesund.
Kontoradresse: Møt på NAV lokalt. 5542 Karmøy. Åpningstid: 09:00 - 15:00.
Telefon: 81581000. Telefax: 52048021.
Internettadresse:  www.nav.no  

Til:
Hansen Rune Leander
Tindeland
5568 Vikebygd

Saksnummer:  0806982  Saksbehandler:  Thea Birkeland   Dato:  07.07. 2009

Underholdsbidrag

Saksnummer:  0806982 (Oppgi saksnummeret ved henvendelse til oss.)

Bidragsmottaker:   Hansen, Trude Monica     Fødselsdato:  09.08. 1968
Bidragspliktig:       Hansen, Rune Leander     Fødselsdato:  06.12. 1955
Barn:                   Hansen, Frøydis                                   25.12. 1993
                           Hansen, Sofie                                      24.05. 1997
                           Hansen, Alfredo Ao                             17.08. 1999
                           Hansen, Mariel Rose                            21.12. 2001
                           Hansen, Urda Lilje                               14.06. 2003
                           Hansen, Solborg Sera                           28.02. 2006
                           Hansen, Tormod                                  15.04. 2008


Vi har mottatt din mail av 290609 ( ekstern ). Du skriver at det gjelder klage på bidrag. Vi må behandle dette som en endringssøknad. Vi gjør oppmerksom på at nye bidragsregler fra 010109 tar hensyn til faktisk skattetrekk på forsørgertillegget. Bidraget kan derfor muligens settes noe ned. Det må utgjøre minst 12 % endring for at NAV kan endre bidraget. Vi setter søknad mottatt 290609. Vi ber deg underskrive søknaden. Dersom den midlertidige kjennelsen av 080509 gir deg rett til samvær med barna kan du vedlegge en kopi av denne.

Når det gjelder Tormod er det ikke fastsatt bidrag til ham. NAV har hjemmel til å fastsette bidrag til barn som ved fødselen ikke bor sammen med begge foreldrene. Vi ber deg fremme krav om forsørgertillegg i uførepensjonen for ham. Forsørgertillegget kan tilstås 3 måneder tilbake fra søknadsmåneden.


   Med vennlig hilsen
   NAV Forvaltning Karmøy
   Bidragsteamet
   Thea Birkeland (+ underskrift)
   saksbehandler

---