-- 20090910-frihetsber-henl.html      --- BREVENE ( ekstern ) ---   Politi-henleggelser-RLH.html  ( ekstern ) ---

Kopi / avskrift: RLH: Brevet ankom pr. post.


Fra: 
Haugaland og Sunnhordland politidistrikt,
Postboks 278,
5501 Haugesund


JUS102

Til:
18323
Rune Leander Hansen,
5568 VIKEBYGD

10/09-2009
1981/09-32


Underretning om saksavgjørelse :

Anmeldelsesnr.          :  10622483  Registrert den 19/03-09
Forholdets art            :  Frihetsberøvelse (par. 223)
Gjerningsdato/-sted    :  14/03-09/
Saken registrert ved    :  Vindafjord og Etne lensmannsdistrikt

Påtaleansvarlig           :  Bore, Øyvind
Etterforsker               :  Austrheim, Arild Roar


08/09-09
   De underrettes om at for deres vedkommende er forholdet henlagt etter bevisets stilling.

   Henleggelsen kan påklages til nærmeste overordnede påtalemyndighet (statsadvokaten i distriktet / riksadvokaten). Fristen for å klage er tre uker fra denne underretningen kom frem til dem.
   Klage skal sendes om politidistriktet.


   Med hilsen
   Haugaland og Sunnhordland politidistrikt


---