-- 20090924-Brev-fra-RLH-til-adv-Melings-kontor.html                --- BREVENE ( ekstern )


For oversikt se særlig: Straffesak-fengslingen-av-RLH-21-10-2008.html  ( ekstern ) -


RLH:     Jeg avsendte i dag (torsdag 24.09. 2009) pr. e-post følgende svar-brev i fra meg til advokat Melings kontor:

Og hei!
 
   Jeg misliker sterkt dette å i siste dagene før selve rettssaken starte dialog både oss imellom og med retten om hvilkne beviser og vitner - og hvordan, etc. - som skal eller bør med i rettssaken! Dette burde vært klargjort i god tid før rettsaken, for å unngå at det og det bevis eller vitnet ikke kommer med eller får tid nok!
   Det handler fortsatt om nødvendig rettssikkerhet.
 
   Frøydis er redd for at hun ikke får forklart seg godt nok og at det så blir bare muntlig (og derfor flyktig) hvis hun ikke får anledning til et dommeravhør heller enn å møte i selve rettssalen. Og for ellers også å få for stort press på seg.
   Stauda Sofie er særlig interessert i å forklare seg for retten i et nytt dommeravhør. I det tidligere med henne var det mangt og meget av betydning som hun burde ha blitt spurt om, men ikke ble spurt om eller fikk forklare seg om.
 
   Du ber meg gi uttrykk for hvilkne utsnitt ifra mine Dagboksnotater ( ekstern ) jeg ønsker belyst i retten. Dette har jeg enda tenkt lite på, men det vil jo selvfølgelig også være meget beroende på hva av hva jeg sier eller har sagt som retten betviler eller påstår på annet vis enn meg! Eller også på behovet for å rekonstruere og å tidfeste begivenheter og hendelsesforløp.
 
   Når det gjelder lyd-opptakene tildels også det samme. Men begge de to lyd-opptakene ifra 24.09. 2008, på tilsammen bortimot tre timer, anser jeg som viktige. Disse bør avspilles i sin helhet, og belyser det meste - for den som hører.
   Noe av lyd-opptaket 26.05. 2009 med Frøydis og Stauda kan også være på sin plass. Samt det med Trude, Bente Djupås og meg 27.02. 2008.
   Alle disse 4 lyd-opptakene har jeg særskilt lagt i mp3-format på CD-001-STRAFFESAK i min Bevisoppgave.
 
   Til min Bevisoppgave ( ekstern ) ser jeg nu at også følgende bør tilføyes: 
   -- Avspilling av videoopptaket av dommeravhøret av Stauda Sofie.
   -- Protokoll for dommeravhør 17.12. 2008 av Stauda Sofie.
   -- Utskrift av dommersamtale med Mariel Rose Hansen, i Haugaland tingretts sak nr. 08-081491TVI-HAUG/158.
   -- Utskrift av dommersamtaler med de øvrige umyndige barna.
  
 
   Og hvor er påtalemyndighets Bevisoppgave?! Og når ankommer den?!
   Gjelder ikke slikt noe for de?!
 
   Og har den der retten i Haugesund i det heletatt tid og ressurser eller interesse for rettferdighet, lov og rett?!
 
 
RLH

---