-- 20090926-Runar-som-vitne.html                    --- BREVENE ( ekstern ) -
Se iøvrig:  ang-runar-som-vitne.html  ( ekstern ).  
RLH, 26.09. 2009: Jeg tilsender i dag pr. e-post dette til adv. Meling, samt Haugaland og Sunnhordland politidistrikt, og Vindafjord lensmannskontor.


 --- Dagboksnotat, lørdag 26.09. 2009, Tindeland:
---
   Runar telefonerer og sier han nettopp har snakket pr. telefon med advokat Meling, og at advokat Meling sier at han ikke vil ha Runar som vitne i saken. Og at han og advokat Meling angående dette vil ha en treveis telefon-samtale med meg i dag eller i morgen.
   Jeg forsøkte derfor igjen å telefonere advokat Meling, uten nu også å få svar.
   Både jeg, Idun og Frøydis, og Trude, hadde kontakt med Runar i det angjeldende tidsrom i oktober 2008. Trude også, som på egen hånd tok kontakt med ham og inviterte ham hjem til oss i Vikebygd. Fordi hun, fortalte hun efterpå, syntes vi og også hun burde snakke med også ham om alt det som skjedde, hvilket både jeg, Idun og Frøydis allerede hadde gjort i samme angjeldende tidsrom.
   Jeg spurte nu Runar om Trude da hun hadde kontakt med ham i oktober 2008 på noe som helst vis gav uttrykk for at hun var utsatt for mord-trusler, eller for annet enn at familien i glede var gjenforent, dog i fortsatt bekymring for Iren K. Hebnes. Runars klare og tydelige svar var nei.
   Samtidig sa Runar at Trude i februar 2009, altså før jeg kom ut ifra fengselet og straks før Runar reiste til Madagaskar, hadde telefonert ham og fortalt til ham at hun i oktober 2008 hadde vært utsatt for mord-trusler ifra min side.
   Stort annet om disse forhold vet ikke Runar. Dog vet han også hva både jeg, Idun og Frøydis i oktober 2008 snakket med ham om. Vi snakket da en hel del med ham om hva som foregikk.
   Jeg sa til Runar at det er det angjeldende tidsrommet som er av særlig interesse. Ikke hva Trude i februar 2009 telefonerte og fortalte ham.
   Og jeg sa nu til ham at politiet og påtalemyndigheten bruker vitner og liksom beviser imot meg som er tusen ganger mindre vitner eller beviser.
   For å ødelegge meg og barna. Efter ordre ifra Iren K. Hebnes, Trude og kidnappergjengen.
   Og at det er snakk om uskyldige ofre for deres kriminelle påstander.
   Stort mere snakket jeg nu ikke med Runar om.
   Jeg nevnte dog for ham at advokat Meling ikke vil forsøke å fremlegge for retten min kronologiske rekonstruksjon av hva som skjedde. At han sier at retten vil avskjære skrivet.
   Og at jeg er bekymret for om retten vil hindre alt av fakta til fordel for virkelighetsfjern synsing og tro på hva Trude sier og har sagt.
---
RLH