-- 20100409 -- ang-runar-som-vitne.html                      --- BREVENE ( ekstern ) -


For oversikt se særlig: Straffesak-fengslingen-av-RLH-21-10-2008.html  ( ekstern ) -


RLH, pr. 09.04. 2010:    

   -- Runar Olsen. Adresse: Krambugt. 19, N-4330 Ålgård, Norge. Tlf.: 51 61 78 60 eller mobil-tlf. 93 61 50 84. -


2008 /
29.09. 2008:

   Vi fikk telefon fra Runar Olsen i Ålgård. Han var sammen med Lars Atlars på vei til Vikebygd, og Haugesund. (...)
   Jeg, Idun og Frøydis kjørte for å treffe Runar og Lars, i Haugesund. De hadde vært en stund hjemme hos oss i Vikebygd da vi som avtalt traff de i Haugesund. Idun og Frøydis efterpå først til møte i NU (Natur og Ungdom), derefter Steinerskolen, arrangement med tyske ungdommer.
   Jeg kjørte utpå kvelden hjem igjen efter å ha vært mere sammen med Runar og Lars. Jeg telefonerte og snakket litt med både Trude og Stauda. Trude fortalte om sitt møte med Barnevern-tjenesten i Haugesund samme dag klokken 9, hun hadde da snakket med en dame der og blitt forskrekket over hennes holdning. (Jeg henviser også angående dette til mine Dagboks-notater ( ekstern ).) Det ble av damen i Barnevern-tjenesten i Haugesund antydet overfor Trude å med det første igangsette såkalt Tilsyn samt Undersøkelse, og gitt uttrykk for at de nu hadde vært i kontakt med Iren K. Hebnes.
   Trude hadde pr. telefon også invitert Runar og Lars på besøk hjem til oss i Vikebygd. Hun hadde snakket med Runar, hvis jeg forstod henne rett.
---

30.09. 2008:

   Jeg telefonerte og snakket med blandt annet advokat Kjell Natvig tidlig på dagen. Runar kommer her på besøk, vi kjører efterpå, jeg til Haugesund. Jeg, Trude og Tormod her hjemme ifra kvelden. Idun skal passe ungene i Haugesund mens Trude og jeg påbegynner arbeidet med to selvstendige Tilsvar ifra hennes side.
---

--- --- ---

2009 /

02.09. 2009:

---
   Runar telefonerte i dag, sa han hadde snakket med Trude som hadde telefonert ham.
   - Trude har nok hørt jeg ønsker deg som vitne, sa jeg. Jeg hadde håpet ingen av oss snakket med deg før du kunne vitne.
   Han sa han hadde hørt litt om hva som var skjedd, også fra Trude.
   Jeg tenkte jeg skulle si til Runar, at Trude faktisk forsøker å ta ifra barna deres far. Og at det er det hun har holdt på med nu en stund, med kidnappinger, fangehold og allslags kriminelle påfunn. Kunne han vel forestille seg slikt noe?!
   Men jeg sa ingenting sånn sett til Runar. Han ønsket vi skulle treffes og snakke om hva som har skjedd siden sist, hvilket jeg sa ja til, i og med at han nu hadde snakket med Trude. Men vi ble enige om at jeg kontakter min advokat Meling og anmoder ham om pr. telefon å ta kontakt med Runar. Og at Runar telefonerer meg igjen når han i løpet av det første har anledning til at vi kan treffes.
   Det er ikke så mye Runar kan vitne om, men det lille han kan vitne om kan kanskje være av betydning for saken. Jeg henviser til min kronologiske rekonstruksjon av straffesaken ( ekstern ) i så måte, hvor Runar er involvert.
---


16.09. 2009:

---
   Runar telefonerte, sa han var i Vikebygd, nettopp ferdig med et arrangement der og på vei hithen. Han kom og ble her en stund. Han hadde vært hos Trude i Skogland også, for ikke lenge siden. Hun hadde telefonert ham både i februar, før han reiste til Madagaskar, og for få ukers tid siden.
   Han var enda ikke blitt kontaktet av min advokat Brynjar Meling, sa han.
---


23.09. 2009:

---
   Advokat Brynjar Meling telefonerte omkring 14-tiden og virket bekymret for at han ikke helt hadde orden på Bevisoppgaven som skal innleveres retten, og vitnene, etc. Jeg har skrevet noen e-poster til ham hvor jeg har vært inne på dette. Vi hadde en kort samtale, han hadde det travelt og batteriet i hans mobil-telefon var svakt, han sa han skulle lade det opp og telefonere tilbake igjen om 40 minutter, så vi fikk snakket ferdig, hvilket han ikke gjorde. Jeg lovte å straks sende ham pr. e-post min Bevisoppgave som jeg sa trenger oppdatering, samt min kronologiske rekonstruksjon, samt enda en gang telefon-nummeret til Runar, etc. Hvilket jeg fikk gjort omtrent to timer efterpå, da dette ble mulig ifra min pc.
---

25.09. 2009:

---
   Jeg telefonerte advokat Melings kontor litt efter klokken 15. Han var ikke tilstede, men jeg forklarte hva det gjaldt og han skulle bli gitt beskjed. Angående at han ønsker vi skal treffes på mandag.
---
   En stund før det telefonerte Runar som hadde fått stevning som vitne i retten onsdag klokken 14. Et tidspunkt han ville ha utsatt fordi han jobber til klokken 14. Han skulle telefonere og snakke med advokat Meling om dette.
   Idun, Frøydis og Stauda er ute og går tur.
   Oppholdsvær, men mye nokså tett tåke.
---

26.09. 2009:

---
   Runar telefonerer og sier han nettopp har snakket pr. telefon med advokat Meling, og at advokat Meling sier at han ikke vil ha Runar som vitne i saken. Og at han og advokat Meling angående dette vil ha en treveis telefon-samtale med meg i dag eller i morgen.
   Jeg forsøkte derfor igjen å telefonere advokat Meling, uten nu også å få svar.
   Både jeg, Idun og Frøydis, og Trude, hadde kontakt med Runar i det angjeldende tidsrom i oktober 2008. Trude også, som på egen hånd tok kontakt med ham og inviterte ham hjem til oss i Vikebygd. Fordi hun, fortalte hun efterpå, syntes vi og også hun burde snakke med også ham om alt det som skjedde, hvilket både jeg, Idun og Frøydis allerede hadde gjort i samme angjeldende tidsrom.
   Jeg spurte nu Runar om Trude da hun hadde kontakt med ham i oktober 2008 på noe som helst vis gav uttrykk for at hun var utsatt for mord-trusler, eller for annet enn at familien i glede var gjenforent, dog i fortsatt bekymring for Iren K. Hebnes. Runars klare og tydelige svar var nei.
   Samtidig sa Runar at Trude i februar 2009, altså før jeg kom ut ifra fengselet og straks før Runar reiste til Madagaskar, hadde telefonert ham og fortalt til ham at hun i oktober 2008 hadde vært utsatt for mord-trusler ifra min side.
   Stort annet om disse forhold vet ikke Runar. Dog vet han også hva både jeg, Idun og Frøydis i oktober 2008 snakket med ham om. Vi snakket da en hel del med ham om hva som foregikk.
   Jeg sa til Runar at det er det angjeldende tidsrommet som er av særlig interesse. Ikke hva Trude i februar 2009 telefonerte og fortalte ham.
   Og jeg sa nu til ham at politiet og påtalemyndigheten bruker vitner og liksom beviser imot meg som er tusen ganger mindre vitner eller beviser.
   For å ødelegge meg og barna. Efter ordre ifra Iren K. Hebnes, Trude og kidnappergjengen.
   Og at det er snakk om uskyldige ofre for deres kriminelle påstander.
   Stort mere snakket jeg nu ikke med Runar om.
   Jeg nevnte dog for ham at advokat Meling ikke vil forsøke å fremlegge for retten min kronologiske rekonstruksjon av hva som skjedde. At han sier at retten vil avskjære skrivet.
   Og at jeg er bekymret for om retten vil hindre alt av fakta til fordel for virkelighetsfjern synsing og tro på hva Trude sier og har sagt.
---

27.09. 2009:

---
   Angående det jeg i går skrev om Runar i mine Dagboksnotater i går, tilsendt advokat Meling, skrev advokat Meling i dag tidlig i en e-post til meg følgende:
   "Dette er ikke sant. Runar sier han ikke har noe å bidra med i forhold til tiltalen. Han sier ham klør skjønner hvorfor du har ført ham opp som vitne. Derfor sa jeg til ham at han ikke var nødvendig som vitne.     
   Når kommer du i morgen?"

   Jeg svarte ham pr. e-post i kveld, slik:

   Det Runar sa til meg var hva som fremgår av mine nedenstående Dagboksnotater ifra lørdag 26.09. 2009, og hva som iøvrig står der er det faktiske forhold. Like så hva som fremgår av mine Dagboksnotater for oktober 2008.
   Jeg tror Runar er usikker eller uforstående til at et slikt vitnemål ifra hans side kan ha noen som helst betydning i saken. Det er der og med hensyn til det jeg tror og tenker at han - og evt. du - tar feil. Både jeg og Trude hadde som nevnt kontakt med Runar i oktober 2008, hvilket (og når) som sagt fremgår av mine Dagboksnotater fra da også. Idun og Frøydis hadde også kontakt med ham. Vi hadde endog også kontakt med en venn av ham, som også fikk noe innblikk i hva som foregikk.
   Jeg er av den formening at hans vitnemål, som er slik jeg beskrev det, er av en viss betydning i og for saken. Og at det også føyer seg inn i hva de faktiske og dokumenterte og bevitnede forhold beskriver.
   Jeg har ikke tatt feil med hensyn til noe av dette. Og jeg har heller ikke misforstått Runar.
 
RLH

---
   Underlige forhold dette! Altså også dette angående Runar som vitne. Runar sa faktisk også til meg at advokat Meling hadde sagt at han ikke ville se ham som vitne i rettssaken, at han ikke hadde noe som helst der å gjøre eller å vitne om. Da Runar telefonerte meg i går var det som om han plutselig selv trodde det slik. Og ikke forstod hva eller at det lille han hadde å si kunne ha noen som helst betydning for saken. Og som at det var advokat Meling som hadde fått ham til å tro og tenke det. (Vel antagligvis ikke i mellomtiden Trude, eller Balder?)
   Underlige greier - også dette! Hva er forklaringen?
   Og hva presis angående dette er det advokat Brynjar Meling sier og mener eller tror at ikke er sant?
---

28.09. 2009 (og beskjed om at rettssaken i morgen er utsatt):

---
   Dialogen pr. e-post om dette angjeldende Runar har fortsatt slik mellom meg og advokat Meling:

   Advokat Meling:
   Det som er feil er at jeg ikke har sagt at jeg ikke ØNSKER  han som vitne.

   Jeg:
   Det var dog det han sa, mildt sagt.
   Det kan dog være Trude eller Balder som har fått ham på slike tanker.
   Noe må det ha vært.

---
(...)
---
   Trude har antagligvis telefonert Runar flere ganger i det siste.
   Kanskje Balder også.
   Det er også mulig Runar har vært flere ganger hjemme hos Trude, og at hun videre har instruert og påvirket ham. Dette er egentlig nokså trolig.
   Runar nevnte at han igjen hadde tenkt seg en tur dithen, og at han ønsket å snakke med Trude om dette med likeverdighet og om at annet var og er fullstendig uberettiget i og for vår familie.
   Runar har i den senere tid jobbet i og omkring Haugesund. Muligvis har han snakket med både Balder, Gudmund og Trude, og antagligvis også vært hjemme hos Trude.
   Runar virket iøvrig nu sist nokså skremt. Enten av advokat Meling, eller av Trude, mormor og Balder.
   Jeg bare sier det som det er.
---


12.10. 2009:

---
   Runar telefonerte i dag og sa vi bør snakke sammen. Han ville vi skal treffes i Haugesund og få snakket sammen.
   Hverken han eller jeg har bil nu, så jeg er enda usikker på hvorvidt vi får snakket sammen uten pr. telefon.
   Jeg gjentok for ham hva jeg i de siste uker har skrevet om ham og hans kontakt med advokat Meling. Han sa jeg hadde forstått ham rett og riktig.
---

30.11. 2009:

---
   Runar telefonerte forleden dag, sier Stauda. Og Sigmund i dag. De skulle telefonere igjen, og Sigmund tenkte seg innom her på besøk med det første, på sin vei fra Stavanger til Bergen.
   Stauda blir med Idun på kvelds-skiftet på jobben i kveld.
---

01.12. 2009:

---
   Jeg telefonerte og snakket litt med Runar i dag. Jeg fortalte ham at det nu lenge har vært og er Trude og hennes advokat Trond Hjelde som opprettholder og viderefører uretten ifra Iren K. Hebnes. Den kriminelle urett som særlig går ut på å forsøke å frata barna deres far, osv. Runar sa da at det så absolutt ikke var hans inntrykk efter at han snakket med Trude. At hva Trude gav uttrykk for og hans inntrykk var, at det er Barnevern-tjenesten som truer og presser Trude og at hun sånn sett ikke har noe valg.
   Jeg sa til Runar at det jo fortsatt er det Trude overfor de fleste forsøker å unnskylde seg med, men at Trude dessverre også har gått langt mye lengre enn som så - også da den såkalte Barnevern-tjenesten ikke lengre i realiteten var noe problem. Det er fristelser, forfengelighet og fikseringer i videre og større monn enn frykt for Iren K, Hebnes som har drevet Trude. Hun har i et slags samråd med Balder, mormor, Åse Kristensen og sin advokat Trond Hjelde villet selvstendig-gjøre seg på bekostning av sin familie, med fristelser om økonomisk uavhengighet for seg selv og med leder-posisjon for barna med seg selv som liksom alene-mor som har forlokket og fiksert.
   At Trude forsøker å legge skylden på den såkalte Barnevern-tjenesten og Iren K. Hebnes er - og har om og om igjen vist seg å være - falskhet. Og er det også nu.
   Falskhet har vært og er det instrumentet hun mest av alt spiller på.
   Og også egoisme, og hovmod.
   Det er meget trist å måtte si det.
   Kortfattet fortalt er det dog slik det forholder seg.
   At hun har vært, og antagligvis enda er, truet og presset, er dog sant nok, men har hun heller benyttet seg av enn gjort hva hun har hatt muligheter for med og burde ha gjort. Trude har også visst såpass, men om og om igjen forsøkt å agere som hun ikke har visst eller forstått det.
---
---

2010 /

-- 22.02. 2010:
---
   Jeg telefonerte og snakket med Runar i kveld, for å finne ut av hvorvidt han har noen egentlig relevans som vitne i saken i forbindelse med fengslingen av meg. Jeg gjennomgikk på forhånd alt i mine dagboks-notater hvor Runar i så måte er nevnt eller omtalt, og så det var langt mindre enn jeg trodde. Det har dessuten gått såvidt lang tid siden september oktober 2008 at det lille som kan ha hatt en viss betydning i så måte nu er for vagt i erindringen. Også for Runar.
   Det både har for liten betydning og er for vagt. Advokat Meling hadde rett i så måte. Det ville ha virket motsatt sin hensikt. Det ville ha virket som jeg forsøker å stable noe på bena ifra noe som ikke er der.
   Hvilket jeg og Runar nu kom frem til og er enige om.
---
--- 01.04. 2010:
---
   Runar telefonerte i dag. Han hjemkommet igjen. Vi snakket mest om film, og noe om meg og Idun og familiens situasjon. Han sa iøvrig at det hadde undret ham at Trude dengang engang faktisk fortalte ham at hun av den såkalte Barnevern-tjenesten i Haugesund var tvunget til å ta avstand fra meg. - Det var faktisk det hun fortalte og hun sa, sa han.
   - Jeg vet det og verre enn som så, sa jeg til ham.
---
---