-- 20091012-Til-orientering-fra-advokat-Meling.html  

RLH: Dette avsendt pr. e-post 12.10. 2009 klokken 16.33 fra advokat Brynjar Melings kontor ved hans sekretær Hege Walbækken ankom Rune L. Hansen tirsdag 13.10. 2009 klokken 7 - i pdf-format ( ekstern ). Her under gjengitt i html-format: 


Ref.: AT-13823A

Vedlagt følger kopi av oversendelse fra Gulating lagmannsrett.

Med vennlig hilsen

Hege Walbækken
advokatsekretærVedlegget inneholdt følgende 3 deler:

-- Del 1 av 3:  Kopi av Brev datert 09.10. 2009 fra Gulating lagmannsrett ved lagdommer Berit Moldskred Mo, til advokat Brynjar Meling ( ekstern ).
-- Del 2 av 3:  Kopi av Anketilsvar datert 07.10. 2009 fra advokat Trond Hjelde, til Norges høyesterett ( ekstern ).
-- Del 3 av 3:  Kopi av utskrift av Støtteskriv nr. 2 til Høyesterett og Gulating lagmannsrett, datert 06.10. 2009, for anke ifra Rune L. Hansen ( ekstern ).