-- 20091020-brev-2av2-fra-NAV-til-RLH.html  

RLH:  

--- RLH dbn 22.10. 2009:
   I dag ankom meg pr. post enda en konvolutt med to brever fra NAV ved Thea Birkeland, begge datert 20.10. 2009. Pluss som et uoppgitt vedlegg til det lengste av de en utskrift av mitt brev datert 13.10. 2009 ( ekstern ), påheftet en gul lapp med følgende tekst håndskrevet: "Klagen må underskrives av deg, frist 5/11-09. Mvh. Thea Birkeland / (Merk ny forvaltningsenhet fra 19/10-09.)"
   Hun sikter med "ny forvaltningsenhet" til at de begge brevene hun har underskrevet på har ny avsender-adresse i forhold til hennes tidligere brev. I sine to brever nu oppgir hun NAV Forvaltning Sandnes som sin avsender-adresse.
   (Hun er kanskje overflyttet fra NAV Forvaltning Karmøy til NAV Forvaltning Sandnes? Eller hva?)

   De begge brevene hennes nu altså datert 20.10. 2009. Det ene med overskriften "Klage i sak om underholdsbidrag til barn - orientering om svartid" ( ekstern ). Hun skriver i dette ene blandt annet at dette er et foreløbig svar på min klage datert 12.10. 2009 (skal være 13.10. 2009)
( ekstern ) inntil den andre parten (det vil si Trude) innen 05.11. 2009 kan uttale seg om saken og NAV derefter på ny gjennomgår saken.
   Det andre brevet hennes i samme konvolutt har overskriften "Barnebidrag - orientering om svartid" ( ekstern ). I dette skriver hun følgende: "Vi har 01.07.2009 mottatt din klage vedr. underholdsbidrag for alle barna datert 290609, samt ditt påfølgende brev datert 210709 hvor du presiserer at du ikke ønsker endring. Vi har imidlertid i dag varslet mor om opphør av bidraget til Stauda Sofie og Frøydis som i flg. dine opplysninger fortsatt bor sammen med deg. Vi anser derfor klagen som en opphørssøknad for disse to barna. / Mor har fått uttalefrist til 051109 og vi vil gjøre vedtak snarest etter denne dato."


---