-- 20100111-fra-Folkeregisteret-Skatteetaten-SkattVest.html   --- BREVENE ( ekstern ) ---  Skatteetaten-Folkereg-Brever-Index.html ( ekstern )  --- NAV-brevene-index.html ( ekstern --Penge-krav-Index.html ( ekstern ) --- dbn.html  (ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) ---

RLH:    


--- Fra mine Dagboks-notater for onsdag 13.01. 2010 ( ekstern ):
   "Det ankom med posten i dag et brev fra Skatteetaten / Skatt vest, hvor det som overskrift står "Underretning om registrert flytting" - for Alfredo, Mariel, Urda og Solborg, til Skoglandsveien 108. Fra og med 03.07. 2009.
   Utstedt dato 11.01. 2010, underskrevet Britt Byrkjeland / Skatt Vest.
   Ingen av de har dog flyttet."
---   Brevet, inn-scannet, pdf-format:
   
- 20100111-fra-Folkeregisteret-Skatteetaten-SkattVest.pdf ( ekstern ) -

---