-- 20100116-innlegg-fra-TEGjerde.html              --- BREVENE ( ekstern ) -

RLH: Dette innlegg fra Trygve Einar Gjerde ankom meg pr. e-post avsendt 16.01. 2010 kl. 08.10 med følgende hilsen: "
Kjære Rune / Jeg sendte vedlagte skriv til Grannar, med bønn om at de måtte ta det inn! / Kjærlig hildsen / Trygve Einar".
RLH, mandag 25.01. 2010: Innlegget i dag på trykk, s. 2, i lokal-avisen "Grannar". Avisen har uberettiget fjernet setningen om at far og mor ikke vet hvor Frøydis og Stauda nu er.       

                       Forfulgt av Barnevernet!

 

En familie i nord Rogaland har i flere år blitt forfulgt av barnevernet. Barnevernet (les barnekverna) har ved hjelp av rettsapparatet tvangsskilt dette ektepar med 10 barn, og nå bor far med 3 barn på et sted og moren med 5 barn på et annet sted.  De to eldste guttene bor i leilighet og hybel men også av og til hjemme hos moren. Det er de tre eldste jentene som bor hos faren og to av dem, 16 og 12 år, besøkte meg og kona en langhelg og fikk da være hjelpe til på miljøbutikken her på Moster. Der fikk de innsikt i hjelpearbeidet og likeså dette med gjenbruk, som de også hele livet har vært opptatt av. Disse to jentene er svært flinke og oppvakte. De liker å tegne og male. De var med på å pusse opp og male en gammel kiste de to dagene de var på butikken. Den yngste på 12 år tegnet også de to vedlagte tegninger ( ekstern ). De er ganske merkelige for oss som kjenner deres livssituasjon. 

Vi ser på den ene tegninger hennes katt Tass, tegnet som sittende på et hvitt hjerte, eller nedre del av kroppen som et hvitt hjerte. Det ene øyet vender opp og det andre ned og kattens ansikt er preget av bekymring. Det hvite hjerte betegner den rene kjærlighet som katten ser etter, men den sitter på den selv. Den ser mot Himmelen med det ene øye og mot jorden med det andre for å se etter denne kjærlighet. Slik er det også med denne jenta. Hun ser og lengter etter kjærlighet. Inntil nå så har hun og søsteren blitt forfulgt av barnevernet og der har de sannelig ikke fått noen kjærlighet! De ble holdt innesperret hele påsken i fjor på et krisesenter i Sunnhordland for at de ikke skulle få reise hjem igjen til sin pappa som de er veldig glad i! Da de kom ut reiste de straks hjem og truslene fra barnevernet lot ikke vente på seg.

Det andre bildet har hun formet som en gås som ligger utenfor gjerdet. Hun er nemlig satt utenfor av barnevernet! I begge disse tegninger ligger en ung jentes lengsel etter fred, harmoni, kjærlighet, trygghet og lengsel etter å være noe for far og mor uten barnevernets innblanding og menneske/barneforakt! Men jeg tro at barnevernet vil få høre mer fra disse begavede jentene etter hvert som de vokser til!

Det siste som nå skjedde var at tre representanter for barnevernet og to sivilkledde politimenn, onsdag den 13. januar kl. 1500 trengte seg inn i hjemmet deres på Tindeland og kidnappet disse to jentene og bortførte dem, far og mor vet nå ikke hvor de er!

Gud er den store barneverner og utenom Han og sin egen far og hjemmeværende storesøster så har neppe disse to barn noe som helst barnevern, kjærlighet og omsorg. Men bakom det hele lurer barnevernet på sitt ”rov” sammen med rettsapparatet som er barnevernets lydige tjenere! Si meg! Skal det være slik i et rettssamfunn! 

                                                                      Med vennlig hilsen

                                                                Trygve Einar Gjerde,                                                                                                                                  

                                                                Leder i Kristenfolkets Nasjonale Støttefond

                                                                      

2 vedlegg / tegninger ( ekstern ).

---